Pradžia » Kultūra » Mindaugas Milinis: nuo užkandinės Šilutėje iki istorinio romano ir…notgeldų

Mindaugas Milinis: nuo užkandinės Šilutėje iki istorinio romano ir…notgeldų

By Palmira Mart │ adiena.lt

Klaipėdietis žurnalistas, fotografas, rašytojas ir leidėjas Mindaugas Milinis, ko gero, išbandė visus žurnalistinio profilio darbus: pradėjęs nuo TV reporterio, darbavosi spaudoje, ėjo jūrinės įmonės atstovo spaudai pareigas, sukūrė ir kurį laiką vadovavo internetiniam portalui. Bet pastaruoju metu visoje Lietuvoje jis išgarsėjo į populiarumo viršūnes šovusiu istoriniu romanu „Partizanas“. Su knygos autoriumi kalbamės ne tik apie kūrybą, bet ir apie karybą bei… kulinariją.

Nors beveik dvejus metus sėdėjome „nugaromis“ vienoje uostamiesčio redakcijoje, prieš pokalbį su Tavimi susigriebiau, jog apie Tave beveik nieko… nežinau! Gal tik tiek, kad esi baigęs, regis, ne žurnalistikos studijas? Papasakok, kaip ir kodėl atsiradai žurnalistikoje?

M. Milinis, asmeninio archyvo nuotr.

– Esu baigęs Klaipėdos universitete lietuvių filologijos studijas. Po jų išvykau dirbti lietuvių kalbos dėstytoju į Šilutės žemės ūkio mokyklą. Sovietmečiu ji buvo vadinama technikumu, o dabar jau kolegija. Tai buvo laukinio kapitalizmo metai, mokytojaudamas turėjau ir užkandinę Šilutės mieste, virėme cepelinus, koldūnus.

Tuo metu Šilutė buvo vadinama Kauno priemiesčiu, garsiausi Kauno verslininkai arba banditai, o tuo metu riba tarp jų buvo labai trapi, turėjo interesų tame mieste. Mūsų nuomojamos patalpos patiko vienam iš tuomečių Laikinosios sostinės šulų. Teko verslo atsisakyti. 1995 m. Klaipėdoje televizija „Balticum“ pradėjo kurti žinių laidą, būrė komandą. Taip visai netikėtai atsiradau Klaipėdoje ir žurnalistikoje, kurioje ir esu iki šiol.

Pastaruoju metu jau nieko Lietuvoje nebestebina žurnalistai, tapę rašytojais. Visoje šalyje jų, ypač tarp moterų žurnalisčių, priskaičiuotume ne vieną dešimtį, turime tokių ir Klaipėdoje. Kaip pats manai, kas skatina žurnalistą griebtis didesnės apimties kūrinio? Kaip ir kodėl Tu pats tapai rašytoju?

– Pirma – nelaikau savęs rašytoju, o tik knygų autoriumi. Mano supratimu, rašytojai gyvena iš rašymo. Man taip nepavyksta, knygas rašau tik laisvu laiku, priešokiais.

Pirmąsias dvi savo knygas apie sovietų karą Afganistane taip pat rašiau kaip žurnalistas – surinkau ten kariavusių vaikinų prisiminimus. (M. Milinis yra išleidęs dvi knygas apie Afganistaną – „Afganistano kariai: atsiminimai po trisdešimties metų“ ir „Afganistano kariai II: prisiminimų rinkinys“- aut. pst.) Nes tik vienas iš jų, Zigmas Stankus, buvo aprašęs savo istoriją knygose „Kaip tampama Albinosais“ ir „Miražas“. O tarnavo ten apie 5000 įvairių tautybių vaikinų iš Lietuvos. Kiekvienas jų turėjo ką papasakoti apie tą 10 metų trukusią kampaniją, tačiau ne kiekvienas turėjo galimybę, laiko ar noro. Kaip žurnalistui buvo įdomi jų patirtis, jų istorijos. Pakalbinau per 30  Afganistane pabuvojusių karių.

Pirmoji knyga buvo lyg bomba – nors ji kainavo labai daug, apie 60 litų, ją iššlavė per metus. Lietuvos mastu tai labai geras rodiklis.

Neseniai perskaičiau svarbiausią ir kol kas didžiausią (400 psl.!) Tavo grožinės literatūros kūrinį – romaną apie pokario kovas Lietuvoje „Partizanas“. Neslėpsiu – knygą į rankas ėmiau su nemaža skepsio doze, bet jau po keliolikos puslapių… jis išgaravo. Knyga mane įtraukė! Labai vykusiai moki perteikti veiksmą, rašai lengva, bet ne primityvia kalba, pateiki daug įdomių pokario laikmečio detalių, meistriškai kuri dialogus. Tačiau… Greičiausiai būsiu ne pirma, kuri klausia to paties: kodėl toks keistas knygos pavadinimas? Romane yra bent keli pagrindiniai veikėjai ir kelios siužetinės linijos, bet nėra vieno konkretaus partizano. O tarp siužetinių linijų man ypač įdomi ir, ko gero, iki šiol niekieno neliesta pasirodė Vermachto kario, prisidėjusio prie Lietuvos pokario partizanų, istorija…

– Ko gero, teisingiausia būtų buvę romaną pavadinti „Partizanai“. Tačiau tokią knygą parašė Juozas Lukša-Daumantas, o aš, žinoma, nedrįsau kėsintis į tą pavadinimą. „Partizaną“ naudojau kaip darbinį pavadinimą, tačiau pabaigęs tekstą supratau, kad nieko geriau nebesugalvosiu. Be to, toks pavadinimas tikslesnis rinkodaros požiūriu – skaitytojui iškart aišku, apie ką rašoma knygoje.

Romano viršelis

O vokiečių karių ir karininkų partizanų gretose pirmaisiais metais po karo buvo daug. Juos lietuviai laikė išties puikiais kariais.

Man didelį įspūdį paliko Vermachto šaulio, lietuvininko, kilusio iš Viliūnų, Pilkalnio (vok. Šlosbergo) apskrities Mažojoje Lietuvoje, Bruno Sutkaus dienoraštis. Tai nepaprasto žmogaus nepaprasta istorija. Gal tai tik sutapimas, tačiau ir mano sukurtas personažas Dovas Gelžaitis turi jo bruožų.

Taip pat mažai rašyta apie pasipriešinimą Vakarų Lietuvoje, tiksliau – Klaipėdos krašte, apie tai, kas vyko Mėmelyje, kai jis atiteko sovietams. Kokie žmonės čia apsigyveno. O juk būta ne vieno bandymo laivais pasprukti į Vakarus, bet ne visiems pavyko. Tai ir bandžiau savo romanu užpildyti šią spragą.

Kiek romane rėmeisi konkrečiais istoriniais faktais, iš kur juos ėmei (be prieš kiekvieną skyrių cituojamų partizanų prisiminimų) ir kiek davei valios savo vaizduotei? Ar paprasta buvo dokumentinius faktus suderinti su „menu“, išmone?

– Galiu drąsiai teigti, kad kokie 80 proc. faktų romane yra autentiški. Tiesa, jie gal vyko kitose vietovėse, kitu metu, juos išgyveno visai kiti žmonės. Tačiau aš juos sukoncentravau į Vakarų Lietuvą ir priskyriau mažam veikėjų skaičiui.

Grožinis kūrinys už dokumentinį pranašesnis tuo, kad galima jį paredaguoti, pagražinti, laisviau elgtis su veikėjais. Be to, ir skaityti maloniau dinamiškus dialogus, o ne grynai dokumentinį tekstą.

Kita vertus, romaną rašyti daug sunkiau, nei atsiminimus. Reikia sugalvoti fabulą, herojus, įvykius, o paskui sukti galvą, kaip visą tai užbaigti.

Man nedavė ramybės klausimas, ką mąstė jauni vyrai, išeidami į mišką. Juk tai prilygo mirties nuosprendžiui. Tų, kurie žuvo, nusižudė ar susisprogdino, nenorėdami pakliūti į nelaisvę, nebepaklausime. Mes nesužinosime, kokios mintys juos kamavo. Ar išvis kamavo? Todėl reikia pasitelkti vaizduotę ir pačiam pamėginti suvokti, kaip elgtumeisi panašioje situacijoje? Ar sugebėtum?

Skaitydamas kovotojų prisiminimus atkreipiau dėmesį, kad visi tie vyrai buvo giliai tikintys žmonės. Tas tvirtas tikėjimas jiems ir padėjo ištverti visus sunkumus, su Marijos vardu lūpose jie pasitikdavo mirtį.

Socialiniuose tinkluose šmėkštelėjo informacija, kad jau rašai antrąją „Partizano“ dalį, kuriai, nors ir teikei paraišką, negavai finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos. Kokia Tavo nuomonė apie šios institucijos skirstomas pinigines „kvotas“ kultūriniams projektams? Iš kokių lėšų planuoji išleisti antrąją romano dalį? Apie ką ji bus?

Mindaugas yra savanoris, o jo domėjimasis karyba pravertė rašant „Partizaną“. Asmeninio archyvo nuotr.

– Paraišką teikiau ir pirmajai knygai, deja, šis projektas nesulaukė lėšų skirstytojų dėmesio, paramos knygai išleisti neskyrė ir Klaipėdos miesto savivaldybė, nors romane nemažai rašoma būtent apie šį kraštą, vadinamąją Mažąją Lietuvą ir Rytprūsius. Esu labai dėkingas privačiai leidyklai „Briedis“, kuri manimi patikėjo, surizikavo ir išleido pirmąją „Partizano“ dalį.

Antrajai knygos daliai kurti lėšų skirstytojai taip pat buvo abejingi.

Žinodamas, kad prioritetas teikiamas ne sostinės meno kūrėjams, be to, disponuodamas informacija, kad romanas pelnė nemenką pasisekimą ir dvi jo laidos buvo išpirktos, tikėjausi teigiamo vertinimo. Deja. Mano paraiška liko už finansuojamųjų projektų ribos. Stipendijos buvo skirtos kitiems projektams. Nekvestionuodamas jų reikšmingumo nustebau, kad beveik visi jie skirti kūrėjams iš Vilniaus. Pažvelgus statistiką akys iš nuostabos dar labiau išsiplėtė – absoliučią daugumą finansavimo „susigriebia“ būtent vilniečiai. Jiems skirtos net 729 stipendijos (neaišku tik per kurį laikotarpį). Kauniečiams – tik 143, klaipėdiečiams – 52, šiauliečiams – 22, panevėžiečiams – 19. Še tau, boba, ir devintinės. Ar tai reiškia, kad visi talentingiausieji gyvena Vilniuje? O gal tai reiškia, kad visų mūsų pinigai paskirstomi saviems ir pažįstamiems?

Antroji dalis, jei ji bus parašyta, bus apie Mėmelį. Apie personažų santykius su pogrindžiu, SMERŠ smogikais. Pagrindinis tikslas – ištrūkti iš už geležinės uždangos. Tikiuosi, kad antrojoje dalyje turėtų paaiškėti, kas yra tikrasis partizanas.

Visgi man neduoda ramybės klausimas, kodėl pasirinkai būtent pokario temą? Esi dar jaunas žmogus, pokariu juk negyvenai…

– Istorikas Arvydas Anušauskas, tyrinėjantis pokarį, pastebėjo, kad grožinių knygų šia tema galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Prisiminimų, studijų yra daug. Romanų – mažai. Juolab tokių, kuriuose vyrautų optimistinės nuotaikos. Juk vis tik tą karą mes laimėjome. Taip, partizanai žuvo, aktyvi rezistencija buvo nuslopinta, tačiau tauta nepalaužta. Ir, kaip sakė Karo akademijos pulkininkas Valerijus Šerelis – jei mes tą karą būtume pralaimėję, ant mūsų rankovių būtų ne Vyčiai, o kitos valstybės herbai.

Beje, aš jau beveik trejus metus esu ir Krašto apsaugos pajėgų savanoris. Kitaip tariant, aktyvaus rezervo karys. Kilus konfliktui mes pirmieji kristume. O gal ir ne. „Sine pacem para bellum“ – nori taikos, ruoškis karui.

Tau berašant antrąją „Partizano“ dalį, išėjo dar viena, šį kartą Tavo sudaryta jau grynai dokumentinė knyga „Klaipėdos krašto pinigai 1917-1923 m.” Kiek girdėjau, šios knygos atsiradimo istorija irgi labai įdomi…

– Knygą „Vietiniai pinigai Klaipėdos krašto apyvartoje 1917–1923 metais“ apie 1979–1980 m. parašė garsus to meto kolekcininkas Vladas Zenkevičius. Jam gyvam esant knyga taip ir nebuvo publikuota.

Sunkia onkologine liga susirgęs autorius Klaipėdos krašto notgeldų kolekciją apie 1982–1984 m. perdavė tuometiniam Lietuvos etnografijos muziejui (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus).

Per knygos “ „Klaipėdos krašto pinigai 1917-1923 m.” pristatymą. Eugenijaus Maciaus nuotr.

Kartu su kolekcija, vildamasis, kad kūrinys vienaip ar kitaip pasieks skaitytojus, muziejui perdavė ir studijos rankraštį bei iliustracijų negatyvus. Tačiau knyga taip ir nebuvo išleista. Nepadėjo net palanki žymaus mokslininko bibliotekininko Levo Vladimirovo (1912–1999) recenzija.

Vėliau, po V. Zenkevičiaus mirties, rankraštį įvairiems muziejams, taip pat tikėdamasi, kad kas nors jį publikuos, mėgino įsiūlyti ir veliono žmona Bronė Zenkevičienė (1919–2007). Deja.

Nepaisant to, studijos ištraukos pasiekė viešąją erdvę ir iki šiol klajoja įvairiose apžvalgose bei populiariuosiuose interneto portaluose.

Lietuvos banko tinklalapio skirsnyje apie Mažosios Lietuvos notgeldus pastarųjų apibūdinimas beveik žodis žodin sutampa su V. Zenkevičiaus pateiktuoju. Ar tai tik sutapimas? Abejoju.

Šiemet sukanka 100 metų nuo pirmosios notgeldų – laikinų pinigų laidos Klaipėdos krašte. Tuos laikinus pinigus išleido trys Klaipėdos krašto miestai: gegužės mėnesį pirmąją jų laidą išleido Rusnės bendruomenė.

Džiaugiuosi, kad atsiliepė nemažai privačių rėmėjų, kurie patikėjo šiuo sumanymu ir jų dėka leidinys išvydo dienos šviesą. (Besidomintiems Klaipėdos krašto istorija daugiau apie notgeldus- čia- aut.pst.)

Pasirodo, esi dar ir kuklus – nepasigyrei „Airijos dienos“ skaitytojams, kad žymusis kolekcininkas V. Zenkevičius – Tavo tikrų tikriausias senelis iš mamos pusės… Labai gražus ir sveikintinas anūko gestas, įprasminant senelio atminimą…

 – Ačiū už įvertinimą (juokiasi - aut. pst.).

Pastebėjau, kad feisbuke mėgsti dalintis savo paties gamintų patiekalų vaizdais, kurie labai patraukliai ir „skaniai“ atrodo. Gal kada nors sulauksime ir …kulinarinės Tavo knygos?

– Mėgstu kartais gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus – kepsnius ant žarijų, cepelinus, koldūnus. Gal kada nors ir kiaušinienės ar baltos mišrainės nuotraukas publikuosiu. Tam, kad paerzinčiau visokius žaliavalgius ar sraigių rijikus. Manau, kad ir jie slapta norėtų pačirškintos šoninės arba švelnių cepelinų su saldžiais spirgučiais, tačiau nedrįsta prisipažinti. O kulinarines knygas dabar rašo kas netingi. Mano planuose tokios nėra.

 

Vertinimas: 4.8. Balsų skaičius: 6
Prašome palaukti

99 Komentarai

 1. Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
  Thank you for supplying this info.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. May I simply say what a relief to find somebody that
  actually understands what they’re talking about online. You definitely
  realize how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people ought to read this and understand this side of your story.
  I can’t believe you’re not more popular given that you certainly have the gift.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. It is the best time to make some plans for the
  future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your
  next post, I will try to get the hang of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. Thanks very nice blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. It’s remarkable to pay a quick visit this site and reading the views of all friends concerning this article, while I am also zealous of getting familiarity.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot! 0mniartist asmr

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website.

  It appears as if some of the text within your content are
  running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them too? This could be a issue with my web browser because I’ve had
  this happen before. Many thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found
  It positively useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other customers like
  its aided me. Great job. games ps4 185413490784 games ps4

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would
  never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. Hello Dear, are you truly visiting this web site daily, if so
  then you will definitely take good know-how.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. Excellent blog you have here but I was curious
  if you knew of any discussion boards that cover the
  same topics talked about in this article? I’d really like to be a
  part of group where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.

  Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus
  the rest of the site is very good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may come
  back yet again since I book-marked it. Money and freedom is the
  best way to change, may you be rich and continue to help other people.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. It’s awesome to go to see this web site and reading the views of all mates concerning this piece of writing, while I am also
  eager of getting knowledge.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. Link exchange is nothing else except it is just placing the other person’s web site
  link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying
  these details.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. Good day! I simply wish to give you a big thumbs up
  for the great info you’ve got right here on this post.
  I am coming back to your blog for more soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. Really no matter if someone doesn’t know after that its up to other visitors
  that they will help, so here it takes place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. I’ve been surfing online more than three hours today,
  yet I by no means found any fascinating article like yours.
  It’s lovely worth sufficient for me. Personally, if all site
  owners and bloggers made excellent content material as you
  probably did, the web will likely be much more helpful
  than ever before.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Truly no matter if someone doesn’t understand after that its up to other users that they will assist, so here it occurs.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. For the reason that the admin of this web page is working, no hesitation very soon it will be famous, due
  to its feature contents.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. Hello there! This article couldn’t be written much better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward this post to him.

  Fairly certain he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 27. I used to be able to find good info from your blog articles.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 28. It’s very trouble-free to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 29. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if
  that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 30. Hey There. I found your blog using msn. This is
  a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 31. Hi there, everything is going well here and
  ofcourse every one is sharing data, that’s actually good, keep up writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 32. After looking into a number of the blog articles on your web page, I truly like
  your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website too and tell me how you
  feel.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 33. great publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t notice
  this. You must continue your writing. I am confident, you’ve
  a huge readers’ base already!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 34. After going over a handful of the blog articles on your site, I seriously appreciate your way of
  writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Take a look at my website too and let me know your opinion.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 35. I feel this is among the most vital information for me. And i am satisfied reading your article.
  But should observation on some general issues, The site taste is great,
  the articles is truly excellent : D. Good process, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 36. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
  All the best

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 37. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are
  you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 38. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from
  an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any points or suggestions?
  Many thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 39. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to contribute & assist different
  customers like its aided me. Good job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 40. I believe everything published was very reasonable.
  However, consider this, what if you were to create a awesome headline?

  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however suppose you added a title to possibly get a
  person’s attention? I mean Mindaugas Milinis: nuo
  užkandinės Šilutėje iki istorinio romano ir…notgeldų
  is kinda plain. You should glance at Yahoo’s front
  page and note how they create news titles to get viewers to click.

  You might add a video or a related picture or two to grab readers excited about everything’ve got
  to say. Just my opinion, it might bring your blog a little bit more interesting.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 41. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant
  blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 42. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade strategies with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 43. No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is
  maintained over here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 44. I quite like reading through a post that can make
  people think. Also, thanks for allowing for me to
  comment!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 45. It’s perfect time to make some plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this submit and if I may just I wish to suggest you few attention-grabbing issues or advice.
  Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 46. Hi colleagues, its great article about cultureand fully
  defined, keep it up all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 47. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it
  out better?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 48. Excellent post. I certainly appreciate this website. Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 49. Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really
  enjoy your content. Please let me know. Cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 50. Great weblog here! Additionally your web site quite a bit up fast!
  What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host?
  I desire my site loaded up as fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 51. Hi there, You have done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I am confident they will be benefited from this website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 52. Thanks for the auspicious writeup. It if truth
  be told was a amusement account it. Look complicated to far introduced agreeable from you!

  However, how could we be in contact?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 53. You want to keep the information you gather very targeted.
  Go in to your vacation knowing your must-dos and
  make those your highest priority. A single coupon it, however, you can in fact get some good amazing ideas by reading RSS feeds frequently.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 54. It’s an awesome article for all the web people; they will get benefit from it I am sure.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 55. Why people still use to read news papers when in this technological world the whole thing is existing on net?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 56. Its like you learn my mind! You seem to know so much about this, such as you wrote the e-book in it or something.
  I think that you can do with a few % to pressure the message house a little bit, but
  instead of that, that is fantastic blog. A fantastic read.
  I’ll certainly be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 57. It’s going to be end of mine day, but before ending
  I am reading this impressive piece of writing to improve my knowledge.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 58. Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to produce a top notch article… but
  what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 59. I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted
  at this site is truly pleasant.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 60. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 61. Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to make a very good article… but
  what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get nearly anything
  done.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 62. Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace,
  when i read this piece of writing i thought i could also create comment
  due to this good piece of writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 63. I don’t even know how I finished up here, but I assumed this publish was good.

  I don’t recognize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger when you are not already.
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 64. Howdy, I do think your web site could possibly be having browser compatibility issues.
  When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Other than that, great site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 65. My spouse and I absolutely love your blog and
  find most of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating
  on a few of the subjects you write related to here.
  Again, awesome website!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 66. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 67. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed
  to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I
  definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 68. Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back very soon. I
  want to encourage yourself to continue your great job, have
  a nice afternoon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 69. I am not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding
  more. Thanks for great information I was looking for this info
  for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 70. For most up-to-date news you have to pay a quick visit world-wide-web and on web I
  found this website as a most excellent website for most recent updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 71. I was able to find good advice from your blog posts.
  cheap flights 32hvAj4

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 72. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who
  was conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch simply
  because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your internet site.

  adreamoftrains web hosting providers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 73. Whoa! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the
  same page layout and design. Wonderful choice of colors!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 74. Usually I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled
  me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me.
  Thank you, quite nice article.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 75. Hi there, all the time i used to check website posts here early in the morning, as i
  enjoy to gain knowledge of more and more.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 76. I really liked this post i try to read your blog pretty often, and you’re always coming
  out with some great stuff. I embedded this on my blog, and my followers loved it.
  Keep up the very good work 🙂

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 77. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a top notch article…
  but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to
  get nearly anything done.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 78. Awesome blog you have here but I was curious about if
  you knew of any forums that cover the same topics talked about here?

  I’d really love to be a part of group where I can get advice from
  other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 79. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 80. Every weekend i used to pay a visit this site, as i want enjoyment, since this
  this site conations really pleasant funny data too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 81. Wow, wonderful blog layout! How lengthy have you been blogging for?
  you made blogging glance easy. The entire look of your site is great,
  let alone the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 82. For most up-to-date information you have to pay a quick
  visit web and on the web I found this site as a finest web site for most recent updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 83. I am regular visitor, how are you everybody? This article
  posted at this site is actually good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 84. all the time i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 85. It’s really a cool and useful piece of information.
  I am happy that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 86. I’m not that much of a internet reader to be
  honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
  All the best

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 87. I’m not that much of a online reader to be honest but your
  blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and
  bookmark your site to come back down the road. Cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 88. I think the admin of this web site is truly working hard for his
  site, as here every stuff is quality based data.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 89. What’s up colleagues, its fantastic article regarding
  educationand fully defined, keep it up all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 90. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a
  plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I
  truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
  natalielise plenty of fish

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 91. Hi all, here every one is sharing such experience, thus it’s fastidious
  to read this web site, and I used to pay a visit this blog daily.
  natalielise plenty of fish

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 92. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.

  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Outstanding blog and brilliant
  design.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 93. I used to be able to find good advice from your articles.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 94. It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this wonderful article to improve my know-how.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 95. Highly energetic blog, I loved that a lot. Will there be a part 2?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 96. Hello there! This blog post couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going
  to forward this post to him. Fairly certain he’ll have a good read.
  Many thanks for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 97. Since the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be famous, due to its quality contents.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 98. Puikus interviu 🙂

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 99. Saunuolis Mindė, ir toliau taip varyk

  Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 2
  Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

keturi − trys =