Pradžia » Portalo misija ir politika

Portalo misija ir politika

„Airijos diena“ – prolietuviškas, socialiai atsakingas naujienų portalas orientuotas tiek į išeiviją, tiek ir į  Lietuvos gyventojus.

Svetainėje stengiamės pateikti aktualią informaciją, supažindinti su paskutinėmis naujienomis, pozityvia bei negatyvia Airijos, Lietuvos, kitų šalių patirtimi, jų dabartine raida.

Savo straipsniuose puoselėjame bendražmogiškos moralės principus. Tiesiame tiltus tarp bendruomenių, šeimų, atskirai gyvenančių žmonių „čia“ - Airijoje ir „ten“ - Lietuvoje.

Pagal galimybes vengiame „vienintelės teisingos“ nuomonės pateikimo ir tuo pačiu - stengiamės „iškapstyti“ kuo įvairiapusiškesnę informaciją.

Ypatingą dėmesį skiriame gimtosios kalbos bei kultūros puoselėjimui, Lietuvos istorijos pažinimui.

Svetainėje visada yra laukiami mūsų skaitytojų atsiliepimai, straipsniai, komentarai parašyti ne tik bendrine lietuvių kalba, bet ir tarmiškai, taip pat - žemaičių kalba.