Pradžia » 2016 » spalis » 26

Dienos archyvas: 2016-10-26

Romano Pyatkovkos iššūkis žiūrovui

Pri­pa­žin­tas ge­riau­siu pa­sau­lio kon­cep­tua­lios fo­tog­ra­fi­jos au­to­riu­mi Uk­rai­nos fo­to­me­ni­nin­kas Romanas Pyatkovka Šiau­lių fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je su­si­ti­ko su fo­tog­ra­fi­jos mė­gė­jais ir pri­sta­tė sa­vo kū­ry­bą. Uk­rai­nie­čio dar­bų yra įsi­gi­ju­sios ga­le­ri­jos, pri­va­tūs as­me­nys ir ban­kai. Ro­ma­nas Pyat­kov­ka Šiauliuose – Jū­sų pir­mo­ji dar­bo vie­ta – teat­ras, ku­riam ati­da­vė­te aš­tuo­ne­rius me­tus. Daž­nai sa­ko­ma, kad iš teat­ro išei­ti la­bai sun­ku, tad kas įvy­ko, kad pa­li­ko­te šią dar­bo­vie­tę ir ...

Read More »

Kodėl nuolat didėja Lietuvos valstybės skola?

Pernai lapkritį,  2016 –jų metų Lietuvos biudžetą vertinusi Europos Komisija (EK) pareiškė matanti rizikas, kad jo išlaidos 2016 metais viršys pajamas daugiau nei numatyta. Briuselis tuomet baiminosi, kad Lietuva gali neįvykdyti įsipareigojimo, jog struktūrinis deficitas būtų ne didesnis kaip 1 proc. BVP. EK vertinimu, Vyriausybė pernelyg optimistiškai prognozavo ekonomikos augimą. Lietuva tuomet aiškino, kad EK prie pajamų nepriskaičiuoja įplaukų, kurias ...

Read More »

Popiežius pradžiugins vizitu į Airiją

Popiežius Pranciškus atvyksta į Airiją 2018 metais. IrishMirror.ie praneša, kad jis lankysis Dubline ir Armagh. Dar sausio mėnesį Armagh arkivyskupas Eamon Martin ir Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin išsiuntė popiežiui kvietimą, į kurį pastarasis prieš kelias dienas atsakė teigiamai. Tai bus pirmoji jo, kaip popiežiaus, kelionė į Airiją. Mat jis lankėsi šalyje ir anksčiau, kai tris mėnesius gyveno čia su jėzuitų ...

Read More »