Pradžia » Kultūra » Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus“

Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus“

By Svajūnas Sabaliauskas │ adiena.lt

 

Rašytojas Grigorijus Kanovičius (asmeninio albumo nuotr.)

Rašytojas prozininkas, dramaturgas, vertėjas, scenarijų autorius ir režisierius Grigorijus Kanovočius – vienas populiariausių rašytojų, gimusių Lietuvoje. Rašytojas su meile kalba apie gimtąjį kraštą, jo knygos milijoniniais tiražais išleistos užsienyje. „Airijos diena“ savo skaitytojams siūlo pokalbį su rašytoju, kuris šiuo metu gyvena Izraelyje. Žinomą rašytoją kalbino Svajūnas Sabaliauskas.

Gerbiamas rašytojau, 2014 metų gruodžio viduryje paskelbta, kad jums skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Širdies gilumoje, manau, jutote, kad ji bus skirta. Sakykite, kaip jums atrodo: kodėl tiek ilgai jos reikėjo laukti?

Kiekvienas profesionalus rašytojas, net grafomanas, paslapčia arba atvirai laukia likimo dovanos – kuris Nobelio premijos, kuris Bukerio ar kokio nors kito garbingo apdovanojimo. Aš visados laukiau skaitytojų pripažinimo, nors neslėpsiu – tikėdavausi įvertinimo ir aukštesniame lygmenyje. Juk tikėti ir laukti, ačiū Dievui, dar nedraudžiama.

Jūs manęs klausiate – kodėl aš taip ilgai laukiau? Ką gi, dėl džiaugsmo kartais verta ir eilėje palūkuriuoti. Matyt, geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus.

Koks gyvenimo įvertinimas ar nutikimas jums yra pats svarbiausias?

Svarbiausias nutikimas mano šeimos ir mano gyvenime buvo pabėgimas nuo neišvengiamos žūties keturiasdešimt pirmaisiais metais iš Jonavos.

Prieš gerus metus paskelbėte, kad daugiau didelės apimties kūrinių nebus. Romanisto karjerą baigėte „Miestelio romansu“? Netikiu, kad rašytojas visiškai nerašo, manau, liko koks smulkusis žanras?

Mano amžiną atilsį tėvelis – įžymus siuvėjas – padėjo adatą ir nustojo čirksėti senoviniu „Zingeriu“ sulaukęs 80-ies. Jis nenorėjo siūti prasčiau nei prieš dešimtmetį. Aš jo ištikimas pasekėjas – nenoriu „siūti“ blogiau ir kartoti prasčiau tai, ką anksčiau parašiau dainuodamas, o ne stenėdamas. Tai liečia ir stambiąja prozą, ir smulkiąją – apsakymus. Rašytojas, nors ir ne iš geležies padarytas, bet, kaip geležis, deja, irgi rūdija.

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Grįžkime prie „Miestelio romanso“. Parašėte jį per devynis mėnesius. Ar sunki buvo kelionė namo, į vaikystę, ar lengva buvo atverti namų duris ir prisiminimus? Kokia vaikystės Jonava išliko jūsų prisiminimuose?

Mano kelionė į gimtinę nebuvo sunki, bet be galo liūdna, nes tos Jonavos, tų laikų neužmirštama Jonava seniai jau nebeegzistavo. Ją nušlavė karo viesulas. Atpažinau tik suirusias kapines ir seną sinagogą, kurioje įsikūrė kepykla. Senelės trobos palangėje sėdėjo svetimas gražuolis katinas. 

Norėjau savo kūriniuose „iškepti“ aną, prieškarinę draugišką, daugiatautę Jonavą. Kaip ją „iškepiau“ – ne man spręsti.

Sakykite, kas turėjo atsitikti, kad tiek amžių kartu gyvenę lietuviai ir žydai per kelias dienas, atėjus vokiečiams, tapo baisiais priešais? Kad kaimynas plėšė kaimyno turtą, kad kaimynas žudė kaimyną, su kurio vaiku jo vaikas žaidė? Kaip šėtonas taip suvelia žmogaus protą?

Klausimas rimtas. Tiesą pasakius, neginčijamo atsakymo neturiu. Tarybų Sąjunga ir Vokietija sukiršino žydus ir lietuvius. Mano manymu, nemažai lietuvių buvo įsitikinę, kad žydai pražudė Lietuvos nepriklausomybę, – bučiavo sovietų tankus. Nežinau, kaip kituose miesteliuose, bet Jonavoje jie bučiavo savo vaikus ir mylimas moteris, visai nesiruošdami pražudyti Lietuvos nepriklausomybės.

Neneigiu, kad dalis žydų simpatizavo Tarybų Sąjungai, tikėdamiesi, kad ji apgins juos nuo vokiškų fašistų.

Aš su ramia sąžine tvirtinu: dauguma žydų buvo paklusnūs ir lojalūs Lietuvos piliečiai, kurie jokiu būdu neturėjo užmačių ardyti valstybės pagrindus. Jų vienintelis gyvenimo tikslas buvo darbas ir taikus sugyvenimas.

Bet įvyko tai, kas įvyko.

Ne žydai prisišaukė į Lietuvą Raudonąją armiją, ne jie nuvertė teisėtą valdžią, Lietuva neteko šimtų tūkstančių savo piliečių ir taip nuskurdino save, padarydama sau didžiulę, neatitaisomą žalą. Kelias, kai žmonės verčia kaltę vienas kitam, yra beprasmiškas ir nevaisingas. Laikas žengti kartu ir draugiškai sugyventi.

Kada paskutinį kartą lankėtės Jonavoje ir Lietuvoje? Kiek ir kaip pasikeitė vaikystės miestas ir gimtoji šalis?

Jonavoje buvau labai seniai – prieš gerą dešimtmetį. Mano abu sūnūs pasakoja, kad Jonava palieka labai gerą įspūdį. Pasitikiu jų nuomone.

Jau daugiau nei 20 metų gyvenate Izraelyje. Pripratote prie pastovių neramumų kaimyninėje šalyje, kai į Izraelio pusę skrenda raketos? Ar kada pasibaigs šis konfliktas?

Žmonės pripranta gyventi netgi ugnikalnio papėdėje. Pripratau ir aš, ir mano ištikima palydovė – žmona Olga. Priprato, deja, ir visa žydų valstybė. Graudus tas pripratimas.

Nesu politikas ir nesu būrėjas. Galiu tik tvirtinti, kad ši vis beišsiveržianti ugnis pergyvens mane, gal pergyvens dar ir ne vieną izraeliečių kartą… Kol kas taika tėra tik svajonė ir stebuklingas sapnas.

Esate pasakęs: „Aš nesu žydų rašytojas, nes rašau rusiškai, aš nesu rusų rašytojas, nes rašau apie žydus, ir lietuvių rašytojas aš nesu, nes aš nerašau lietuviškai.“ Save galite pavadinti pasaulio piliečiu ar lietuviu, žydu? Ar tautybė XXI amžiuje turi didelę reikšmę? Ar rašytojui svarbi pilietybė?

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Aš esu žydas ir tuo didžiuojuosi. Rašau apie žydus. Nesu pasaulio pilietis ir niekados nenorėjau juo būti. Nėra rašytojų be tautybės. Nedaliju savo simpatijų – vienodai linkiu laimės visoms šalims, kuriose aukščiausia vertybė yra žmogus, o ne įrašai paso skyreliuose: „tautybė, tikėjimas, lytis“.

Karo metus praleidote Kazachstane. Žinojote, kas vyksta Lietuvoje, bet karui pasibaigus grįžote į ją. Kodėl tuomet pasirinkote Vilnių?

Taip, dvejus alkanus karo metus praleidau Kazachstano stepėse, skurdžiame kolūkyje, netoli nuo čečėnų tremtinių lagerio. Naujienų turėjome tik iš stepių: „vakar sakalai suplėšė tris avis“. Apie Lietuvą niekas nieko nežinojo. Iš tolių toliausių žydai po kruvino karo į savo buvusius namus dažniausiai negrįžo. Nepanoro gyventi griuvėsiuose ir bylinėtis su jų trobas ir namus užėmusiais naujais šeimininkais. Dėl šitų ir kitų priežasčių, lyg susitarę, jie prieglobsčiu rinkdavosi arba kadaise garsėjusį pasaulyje žydų miestą Vilnių, arba Kauną.

Ar sovietmečiu neteko slėpti savo tautybės? Nejutote diskriminacijos? Pavyzdžiui, neskaudino, kad ir, atrodytų, paprasta vaikiška dainelė: „Imkim, vaikai, pagaliuką ir užmuškim tą žyduką…“

Niekados neslėpiau, kad esu žydas. Atvirą ar prastai užmaskuotą diskriminaciją jutau visą sovietmetį visoje SSRS, visur, kur teko pabūti. Visur buvo pakeltas tas pagalys iš tos vaikiškos dainuškos – tik šimteriopai sunkesnis…

Buvote aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Dabar tenka išgirsti kai kuriuos Sąjūdžio dalyvius sakant: ne už tokią Lietuvą kovojome. Ar tokią Lietuvos viziją matėte tuomet?

Aš rėmiau visas Sąjūdžio idėjas. Buvau Sąjūdžio deputatas paskutinėje Gorbačiovo laikų Aukščiausioje Taryboje, važinėjau po pasaulį ir rinkau pinigus Lietuvai, agitavau už jos nepriklausomybę. Deja, ne visos visų svajonės išsipildė. Daugelį jų sugriovė visai neromantiška tikrovė. Tačiau aš ligi šiolei tikiu, kad laisvės sąlygomis dar galima daug ką atgaivinti ir realizuoti. Aimanuoti žymiai lengviau nei dirbti ir aukotis dėl savo šalies geresnės ateities.

1989 metais Sąjūdis Jus iškėlė kandidatu į SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatus. Būdamas deputatu įkvėpėte 200 kitų deputatų pasirašyti laišką dėl rasizmo ir antisemitizmo grėsmių Sovietų Sąjungoje, įteiktą Michailui Gorbačiovui. Kas nuo to laiko pasikeitė pasaulyje?

Kai aš buvau Sąjūdžio deputatu Maskvoje, rūpinausi ne tik lietuvių reikalais. Inicijavau laišką Gorbačiovui apie stiprėjantį antisemitizmą SSRS. Laišką pasirašė 200 įvairių tautybių deputatų. Nuo to laiko niekas nepasikeitė – antisemitizmas ir rasizmas ne tik nenugalėti, bet net triumfuoja.

Debiutavote kaip poetas, Jūsų poetinį jausmą paveldėjo ir sūnus Sergejus. Kaip vertinate jo kūrybą, duodate jam patarimų?

Mano sūnaus Sergejaus poeto ir prozininko gabumus vertinu gana gerai. Apgailestauju, kad dėl kitų svarbių darbų jis retokai draugauja su savo talentinga ir originalia plunksna.

Esate parašęs keletą scenarijų filmams. Kuris filmas labiausiai atitiko Jūsų literatūrinį matymą?

Geriausiu mano filmu (scenarijaus bendraautoris – I. Fridbergas) laikau „Tallinnfilm“ pastatytą „Lizdas vėjyje“.

Jūsų kūryba išversta į, berods, 12 kalbų. Visas užsienyje išleistas knygas turite? Įsivaizduojate, koks gali būti bendras knygų tiražas?

Kai mano knygų tiražas perkopė pusantro milijono vienetų, aš nustojau skaičiavęs.

Grįžkime prie Vilniaus mažajame teatre Rimo Tumino režisuoto spektaklio „Nusišypsok mums, viešpatie…“, sukurto pagal jūsų kūrybą. Jame vaidinęs ir Choinė-Genecho personažą sukūręs aktorius Vytautas Šapranauskas savo noru pasitraukė iš gyvenimo. Jums, turinčiam didžiulę gyvenimo patirtį, žinančiam, kas yra netektys ir Holokausto baisumai, kaip atrodo: kas turi atsitikti žmogui, kuris vienintelį savo turtą – gyvybę – nutaria nutraukti savo rankomis?

Velionis Vytautas Šapranauskas buvo reto talento aktorius. Aš visados žavėjausi jo vaidyba, komizmo ir tragizmo junginiu. Jame buvo tiek gyvybės, kad jos, atrodė, turėjo užtekti šimtmečiui. Savižudybę visuomet gaubia įvairios apkalbos ir spėliojimai. Nebuvau jo artimas draugas, nedrįstu spėlioti, kodėl jis taip pasielgė, nes jokios prielaidos nepadės mums suvokti tikrų tos tragedijos priežasčių. Mes jų niekad nesužinosime.

2013-aisiais Jonavoje buvo įsteigta jūsų vardo premija mokiniams už rašinius, parašytus tema „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai“. Kodėl ir kaip kilo ši mintis, gal planuojate, kad ši premija taps respublikine?

Šią premiją įsteigti sugalvojo abu mano sūnūs. Aš jiems už tą sumanymą labai dėkingas. Premijos tikslas kilnus – skatinti ir stiprinti tautinių mažumų draugystę ir bendradarbiavimą su lietuviais.

Jūsų žmona Olga – ištikima gyvenimo palydovė, kuri redaguoja ir Jūsų romanus. Sakykite, kokia ilgo ir laimingo šeimyninio gyvenimo paslaptis?

Su žmona Olga esame drauge nuo 1952-ųjų. Tokio bendrabūvio receptas vienas – pagarba ir tolerancija. Arba, seniokiškai tariant, nerūdijanti meile.

Koks žmogus gali vadintis Jūsų draugu? Ir kas yra Jūsų draugai?

Mano draugų pasaulėžiūra yra panaši į mano, gal mano panaši į jų… Turiu daug draugų. Visų pirma tai gausūs mano skaitytojai.

Kaip atleidžiate nuoskaudas? O gal tiesiog nemokate supykti?

Gal ir nekuklu taip sakyt, bet nesu kerštingas, priešingai – esu atlaidus.

Abu jūsų sūnūs Sergejus ir Dmitrijus negyvena Lietuvoje. Kas turėtų atsitikti, kad jie, kaip ir daugelis išeivių iš Lietuvos, kalbu ir apie lietuvius, kitų tautybių žmones, grįžtų į gimtinę? Manau, nesvarbu, kokia tavo tautybė, svetimame krašte vis tiek svetimas jausiesi. Koks Jūsų požiūris į emigraciją, kai Lietuva neteko (ar netenka) ketvirtadalio gyventojų?

Laisvas žmogus turi teisę rinktis. Mano abu sūnūs paliko Lietuvą – vyresnysis emigravo iš antisemitinės Sovietų Sąjungos, o jaunesnysis atsisveikino su Lietuva gelbėdamas leukemija susirgusį mažametį sūnų.

Masinė emigracija, be abejo, didelis blogis. Aš ją palyginčiau su Tėvynės nukraujavimu. Lietuvą galima tik užjausti.

Ir pabaigai – kada sulauksime Jūsų Lietuvoje besisvečiuojančio, pasirašinėjančio ant prabangiai išleisto raštų penkiatomio? Ar kitų romanų?

Vargu, tačiau norėtųsi tikėti, kad tokia kelionė dar įvyks.

Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 2
Prašome palaukti

523 Komentarai

 1. Good blog you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days.
  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. I am really pleased to glance at this webpage posts which consists of plenty of useful information, thanks
  for providing such statistics.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. Asking questions are truly pleasant thing if you are not
  understanding anything fully, but this article presents fastidious understanding
  even.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. Having read this I believed it was rather informative.

  I appreciate you taking the time and effort to put this information together.

  I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. Good day! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have
  done a wonderful job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I am hoping to check out the same high-grade blog posts
  from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now 😉

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. Thanks for finally writing about > Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus"
  < Liked it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. WOW just what I was looking for. Came here by searching for
  리얼돌

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted
  to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Thanks for any other fantastic post. The place else
  could anyone get that kind of information in such a perfect means of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. Very nice blog post. I absolutely appreciate this website.
  Keep writing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. This is my first time pay a visit at here and i am really happy to read all at single place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. I visited various blogs except the audio feature for audio songs existing at this web page is really excellent.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. Great article, totally what I needed.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. Normally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it!

  Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. Every weekend i used to go to see this web page, as
  i want enjoyment, as this this web page conations really
  good funny material too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almost
  all important infos. I’d like to peer more posts like this .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. Why viewers still use to read news papers when in this
  technological world the whole thing is accessible on net?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. Hello there I am so happy I found your webpage,
  I really found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for
  a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  go through it all at the moment but I have saved it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. It’s truly very complicated in this active life to listen news on Television, so I simply use world wide web for that reason, and obtain the most recent news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 27. of course like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and
  I in finding it very bothersome to inform the reality however I will surely come back
  again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 28. It’s remarkable to go to see this website and reading the views of all
  colleagues on the topic of this article, while I am also keen of getting knowledge.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 29. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard
  work due to no back up. Do you have any
  solutions to stop hackers?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 30. What’s up, every time i used to check blog posts here in the early hours in the
  dawn, for the reason that i love to find out more and more.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 31. Ridiculous quest there. What happened after? Take care!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 32. Currently it appears like BlogEngine is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 33. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.

  I’ll certainly return.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 34. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;
  ) I may return yet again since I bookmarked it. Money
  and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
  continue to guide others.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 35. I believe everything published made a ton of sense. However,
  think on this, what if you added a little content? I
  ain’t saying your content is not solid., but what if you added something that grabbed folk’s attention? I mean Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje
  neskuba į mūsų namus" is kinda boring. You might peek at Yahoo’s home
  page and see how they create post headlines to get viewers to open the links.
  You might add a related video or a related
  picture or two to get people interested about what you’ve got to say.
  In my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 36. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 37. I absolutely love your site.. Great colors & theme.

  Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m planning to
  create my very own website and want to know where you
  got this from or what the theme is named. Kudos!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 38. Snowstorm Live Chat - A naked webcam chat is a kind of online chat where
  individuals can talk covertly and also connect openly with other individuals
  even if they are nude. You can additionally talk with
  a sexy lovely naked web cam lady and also talk concerning your dreams.

  The advantage regarding using a naked camera is that
  you can talk secretly with a lady who agrees to meet all your sex-related
  needs. You can look for girls in the chatroom supplying hardcore adult chatroom or hot
  nude woman live webcams. You can choose the one that suits you finest
  and also obtain to have a good time with
  her. If you are uncertain concerning what kind of woman you are looking for, then you can merely utilize the free
  services offered on cam websites to obtain an concept of what the ladies
  are truly like.

  While the totally free websites generally permit you to watch
  several different sorts of camera videos, you
  could want to consider paying a little bit of cash
  to see the most erotic as well as intriguing ones.
  Some webcam internet sites provide grown-up cam videos on a day-to-day basis.
  The advantage regarding live webcam programs is that you can
  in fact see the women at work and also learn exactly how they
  act and exactly how they talk. You can after that try it out yourself
  as well as transform a member and even a camgirl!

  Blizzard live chat

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 39. Nice weblog here! Also your web site rather a lot up fast!
  What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink
  to your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 40. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article plus the
  rest of the website is also very good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 41. What’s up everybody, here every person is sharing these kinds of experience,
  thus it’s good to read this weblog, and I used to visit this weblog all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 42. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I will certainly comeback.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 43. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 44. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative
  and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.

  The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 45. It’s amazing designed for me to have a web page, which
  is good in support of my experience. thanks admin

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 46. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was wondering what all is needed to get set up?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 47. My brother recommended I might like this blog. He
  was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply
  how much time I had spent for this information! Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 48. Have you ever thought about publishing an e-book or guest
  authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would
  really like to have you share some stories/information.
  I know my audience would value your work. If you are even remotely interested,
  feel free to send me an email.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 49. Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 50. I was extremely pleased to find thhis site.
  I need to to thank you ffor ones time for this particularly fantawtic read!!
  I definitely appreciated every part of it and i also have you book-marked to see
  new things on your weeb site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 51. It’s amazing to pay a quick visit this site and reading the views of all friends concerning this article,
  while I am also keen of getting knowledge.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 52. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know
  of any please share. Appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 53. Hi there mates, good article and good arguments commented
  at this place, I am genuinely enjoying by these.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 54. It’s very trouble-free to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this
  web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 55. Really no matter if someone doesn’t understand after that its
  up to other people that they will assist, so here it takes place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 56. You should be a part of a contest for one of the most useful sites online.
  I will recommend this website!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 57. Very soon this web site will be famous among
  all blogging and site-building users, due to it’s good posts

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 58. This page certainly has all of the information and facts
  I needed about this subject and didn’t know who to ask.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 59. I am sure this paragraph has touched all the internet viewers,
  its really really nice piece of writing on building up new
  web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 60. I know this site gives quality based articles and other stuff, is there any
  other web page which provides these kinds of information in quality?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 61. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding
  one? Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 62. Hello, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer,
  may check this? IE nonetheless is the marketplace chief and a huge part of folks will miss your wonderful writing due to this problem.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 63. Very good information. Lucky me I recently found your blog by chance (stumbleupon).
  I’ve saved it for later!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 64. You actually make it seem really easy with your
  presentation however I in finding this topic to be actually something which I feel I’d
  never understand. It seems too complex and very vast for me.
  I’m taking a look forward for your next post, I’ll attempt to get the grasp of
  it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 65. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of space .

  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.

  Reading this information So i’m happy to express that I have a very good uncanny feeling I
  discovered exactly what I needed. I most no doubt will make
  certain to do not disregard this site and give
  it a look on a constant basis.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 66. It’s not my first time to go to see this web site, i am visiting this web
  site dailly and obtain fastidious data from here all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 67. When someone writes an article he/she maintains the plan of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.

  Thus that’s why this article is amazing. Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 68. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 69. Helpful information. Lucky me I found your site by accident,
  and I am stunned why this accident did not happened earlier!
  I bookmarked it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 70. I do agree with all the ideas you have introduced to your post.
  They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless,
  the posts are too quick for starters. May just you please extend them a bit
  from subsequent time? Thanks for the post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 71. I have been exploring for a little for any high quality articles or
  blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

  Reading this info So i am happy to show that I’ve a very
  just right uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I most indubitably will make sure to don?t overlook this site and provides it a look regularly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 72. Have you ever considered publishing an ebook or guest
  authoring on other blogs? I have a blog centered on the same subjects
  you discuss and would love to have you share some stories/information. I
  know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 73. It’s enormous that you are getting thoughts from this piece of writing
  as well as from our discussion made at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 74. Howdy! This article could not be written any better! Looking through this post
  reminds me of my previous roommate! He constantly
  kept talking about this. I will forward this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a good
  read. Thank you for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 75. I believe this is one of the so much important info for
  me. And i’m satisfied studying your article. However should statement on some normal issues, The
  site taste is wonderful, the articles is in reality excellent :
  D. Just right process, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 76. Wonderful site. Lots of helpful information here.

  I am sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.
  And certainly, thank you to your sweat!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 77. This post is actually a nice one it assists new web
  viewers, who are wishing for blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 78. Thank you for the good writeup. It in truth was once a amusement account it.
  Look advanced to more delivered agreeable from you!
  However, how can we keep in touch?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 79. I’m more than happy to uncover this web site.

  I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!!
  I definitely really liked every part of it and I have you book marked to see new information in your blog.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 80. Touche. Sound arguments. Keep up the amazing work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 81. I’m curious to find out what blog platform you are utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with my latest
  site and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 82. Saved as a favorite, I really like your web site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 83. What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of
  this website; this website carries amazing and truly excellent
  information for readers.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 84. My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I may
  as well check things out. I like what I see so now i
  am following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 85. For the reason that the admin of this site is working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to its feature contents.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 86. This article is actually a nice one it helps new internet users, who are wishing for blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 87. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with
  your blog. It appears as if some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if
  this is happening to them as well? This might be
  a issue with my browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 88. I every time emailed this webpage post page
  to all my associates, since if like to read it after that
  my links will too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 89. I’m now not sure the place you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or figuring out
  more. Thanks for wonderful info I was searching for this information for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 90. I just could not depart your website prior to suggesting that I really enjoyed the standard information an individual supply in your visitors?
  Is gonna be again continuously in order to check up on new posts

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 91. At this moment I am going away to do my breakfast, when having my breakfast
  coming again to read additional news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 92. Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are
  a great author. I will remember to bookmark your blog and will come back down the road.
  I want to encourage continue your great posts, have a nice evening!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 93. Hello very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds also? I’m glad to search out a lot of useful info right here within the put up, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 94. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you can do with some
  pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 95. Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that will make the most important changes.

  Thanks for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 96. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided
  to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I really like the info you provide here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my
  cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 97. What’s up friends, how is everything, and what you would like to say about this paragraph, in my view its really awesome designed for me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 98. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or
  vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects
  as yours and I feel we could greatly benefit from
  each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Superb blog
  by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 99. I’m curious to find out what blog platform you’re using?
  I’m having some minor security problems with my latest blog
  and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 100. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and
  would love to have you share some stories/information. I
  know my viewers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 101. Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these things, so I am going to tell her.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 102. Hi there, its good paragraph concerning media print, we
  all be aware of media is a wonderful source of information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 103. Hi there, its good post concerning media print, we all be aware of media is a enormous source of facts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 104. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site,
  how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent
  idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 105. My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might
  as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to finding out about your web page again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 106. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you
  amend your site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 107. ratulink salah satu agen web judi online terpercaya di indonesia menyediakan agen judi online yang sungguh-sungguh bisa dipercaya

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 108. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am impressed!
  Extremely helpful information particularly the last section :
  ) I take care of such info a lot. I used to
  be seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 109. You are so awesome! I do not believe I’ve truly read something like that before.
  So great to find somebody with original thoughts
  on this subject. Seriously.. thanks for starting this up.

  This site is something that is required on the web, someone with some originality!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 110. What’s up to every one, the contents present at this website are in fact
  amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 111. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS.
  I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anybody
  else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution will
  you kindly respond? Thanks!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 112. I am not sure where you are getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time studying more or working out more.
  Thanks for magnificent information I used to be in search of this information for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 113. Wow, that’s what I was looking for, what a material! present
  here at this website, thanks admin of this
  website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 114. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve
  done an impressive job and our entire community will
  be grateful to you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 115. Thanks for finally writing about > Grigorijus Kanovičius: „Geros
  naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus" < Liked it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 116. I’ve been browsing online more than 2 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for
  me. In my view, if all website owners and bloggers made good content
  as you did, the web will be much more useful
  than ever before.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 117. Today, I went to the beach with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
  „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 118. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 119. Fine way of describing, and good post to take facts regarding my presentation focus,
  which i am going to present in university.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 120. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog and
  would like to find out where u got this from. thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 121. This excellent website truly has all the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 122. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided
  to browse your blog on my iphone during
  lunch break. I really like the information you provide here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 123. For latest information you have to visit internet and on world-wide-web I found this web page
  as a most excellent web site for hottest updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 124. You are so awesome! I don’t believe I’ve truly read something
  like this before. So good to discover someone with a few genuine thoughts on this topic.

  Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that
  is required on the internet, someone with a bit of originality!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 125. wonderful submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not
  understand this. You should proceed your writing.

  I’m sure, you have a huge readers’ base already!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 126. This post provides clear idea designed for the new users of blogging, that in fact how to do blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 127. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 128. My brother recommended I might like this blog.
  He was entirely right. This post actually made my day.

  You can not imagine simply how much time I had spent for this info!

  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 129. Ahaa, its nice discussion about this post
  here at this website, I have read all that, so
  now me also commenting here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 130. Hi there, yup this piece of writing is genuinely good and I
  have learned lot of things from it on the topic of blogging.
  thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 131. Hi colleagues, good paragraph and good arguments commented at
  this place, I am genuinely enjoying by these.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 132. Good info. Lucky me I came across your site by chance
  (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 133. Hi there to all, it’s actually a good for me to visit this web site, it
  contains helpful Information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 134. What’s up friends, its fantastic paragraph regarding tutoringand fully explained, keep it up all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 135. WOW just what I was searching for. Came here by searching for ビットカジノ 評判

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 136. These are genuinely wonderful ideas in on the topic
  of blogging. You have touched some fastidious things here.

  Any way keep up wrinting.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 137. You ought to take part in a contest for one of the best sites on the
  web. I am going to highly recommend this
  blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 138. What i do not realize is if truth be told how
  you are no longer actually a lot more smartly-appreciated
  than you may be now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this subject, produced me in my view believe it from numerous various angles.
  Its like women and men aren’t involved unless it’s one thing to do
  with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always
  handle it up!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 139. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  tell you I really enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over
  the same topics? Appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 140. Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any recommendations?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 141. of course like your website however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality however I will definitely
  come back again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 142. Thanks in support of sharing such a nice opinion, post is good,
  thats why i have read it completely

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 143. Оптивин“ и „Форизолан“, обладающие антиоксидантным, дезинфицирующим, противовоспалительным и противоаллергическим свойствами.
  Натуральная орхидея, цветок, относящийся к семейству орхидных, является одним из самых красивых цветков в мире, который имеет более 150 разновидностей. Это вечнозеленое растение высотой до 4 метров, с мясистыми листьями и некрупными ароматными цветами. В 2008 году была получена культура с содержанием 4,5-9,8% парабенов в листьях. Это привело к появлению нового вида под названием „Papaya Orchid“, что в переводе означает „Яванская орхидеи“, так как название цветка отражает его красоту.
  В основном, косметические средства с содержанием парабеновых добавок состоят из воды, консервантов, красящих веществ и полиглицеринов. По отдельности эти компоненты считаются безопасными, но их сочетание может привести к негативным последствиям.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 144. Peculiar article, just what I needed.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 145. Fine way of describing, and good post to obtain facts about my presentation subject matter, which i am
  going to deliver in academy.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 146. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers but this post is really
  a fastidious post, keep it up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 147. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook
  group. Talk soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 148. Hi there, I would like to subscribe for this webpage to obtain most up-to-date updates,
  so where can i do it please help.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 149. Great post. I was checking continuously this
  blog and I’m impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care
  for such information much. I was looking for this particular information for
  a long time. Thank you and good luck.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 150. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get
  a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  trouble finding one? Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 151. Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that will make
  the most important changes. Many thanks for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 152. Oh my goodness! Amazing article dude! Тhanks, However
  I ɑm experiencing issues ԝith your RSS. I don’t knoѡ
  tһe reason why I ɑm unable tо subscribe tо it.

  Is there anybߋdy having thе same RSS issues?
  Anyone tһat knowѕ the answеr can үou kindly respond?
  Тhanx!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 153. Hello to every one, the contents present at this website
  are genuinely awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 154. I’m now not sure the place you’re getting your information, however great topic.
  I must spend a while studying much more or understanding more.
  Thank you for wonderful info I was on the lookout for this information for my
  mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 155. We absolutely love your blog and find many of your post’s to
  be precisely what I’m looking for. Would you offer guest writers
  to write content available for you? I wouldn’t mind
  writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 156. Excellent blog here! Also your web site loads up fast!
  What web host are you the use of? Can I get your affiliate link for your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 157. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of
  us have developed some nice methods and we are looking to swap solutions
  with others, be sure to shoot me an email if interested.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 158. magnificent points altogether, you just won a new reader. What may you suggest about your put up that you just made some days ago?
  Any certain?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 159. What’s up, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that’s
  genuinely excellent, keep up writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 160. Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything
  I’ve worked hard on. Any tips?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 161. I’m curious to find out what blog system you’re utilizing?

  I’m having some small security problems with my latest blog and I would
  like to find something more secure. Do you have any suggestions?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 162. Hi there, I enjoy reading through your post. I like to
  write a little comment to support you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 163. What’s up, yes this article is actually good and I have learned
  lot of things from it concerning blogging. thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 164. My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a
  number of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome web site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 165. Hi, always i used to check web site posts here in the early hours in the dawn, as i like
  to gain knowledge of more and more.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 166. Fine way of explaining, and nice piece of writing to obtain information concerning my presentation topic, which i am going to
  deliver in academy.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 167. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really one thing that I feel I would by no means understand.

  It kind of feels too complex and extremely huge for me.

  I’m having a look ahead on your next submit, I will attempt to get the hold of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 168. You actually make it appear so easy together with your presentation but I in finding this topic to be really something that I think I might by no
  means understand. It kind of feels too complicated and very vast for me.
  I’m looking ahead to your next publish, I’ll try to get the hang of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 169. I used to be able to find good information from your content.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 170. Hiya very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I will bookmark your web site and take the feeds also? I am glad
  to find so many useful information right here within the put up, we
  want work out extra strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 171. Unquestionably believe that that you stated.
  Your favourite justification appeared to be on the
  net the simplest thing to consider of. I say to you, I certainly get irked
  while other people think about concerns that they just don’t
  recognize about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as defined
  out the entire thing without having side-effects , other folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 172. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about,
  why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could
  be giving us something enlightening to read?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 173. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d
  love to write some material for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please send me an e-mail if interested.

  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 174. Thanks for finally writing about > Grigorijus Kanovičius:
  „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus" < Loved it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 175. I’m gone to say to my little brother, that he should also go to see this blog on regular basis
  to get updated from most up-to-date news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 176. If some one wishes to be updated with most recent technologies therefore he must be
  go to see this website and be up to date everyday.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 177. I like it whenever people get together and share thoughts.
  Great blog, keep it up!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 178. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the fantastic work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 179. Bitcoin that appears bad to start out building Bitcoin-based functions and stuff that.

  Equally utilizing the appears and likewise use this payment option is one hundred where.
  But utilizing bitcoins based on Coinkir’s article following are the
  least non-public technique. Furthermore it is best to even be enhancing I do
  not at the moment advocate using the VPN will then be.
  Debtors can sue for and what the expansion of the VPN providers are.
  Echeck serves the same time herald nuanced evaluations of Bitcoin broker you’re.
  Britain’s Barclays jumped 4.0 because it is possible via a
  broker who can. To reduce anxiety and depression can certainly change other
  currencies at exchanges has. Various different church at this level you can get your main earned funds immediately some 100.
  A fascinating property valuation to get the most recent science
  stories from CNET every week Elon Musk. The information we already
  ignited interest by skilled and private capability is concerned you will get bitcoins.
  Charge some further Vpns accessible in 2009 it’s a way to entry information even before.
  Risks for all such instruments and knowledge
  is presented in front of persons deal with this downside.
  This fabulous site is current on the entrance of the purchasers is very important.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 180. My spouse and I absolutely love your blog and find almost all
  of your post’s to be exactly I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write
  related to here. Again, awesome blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 181. If you want to obtain a good deal from this paragraph
  then you have to apply such methods to your won weblog.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 182. Hi there Dear, are you in fact visiting this site daily, if so after that
  you will without doubt take nice know-how.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 183. I am really happy to glance at this webpage posts
  which consists of lots of valuable data, thanks for providing such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 184. I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is great,
  the articles is really great : D. Good job, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 185. whoah this blog is great i like reading your articles.
  Stay up the great work! You realize, a lot of individuals
  are hunting round for this information, you could help them greatly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 186. Wonderful post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?

  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.

  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 187. I’ve read a few good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

  I wonder how much attempt you put to create this type
  of excellent informative site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 188. This is a good tip especially to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one.

  A must read post!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 189. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your
  weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a
  great blog like this one nowadays.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 190. This info is priceless. How can I find out more?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 191. Thanks , I’ve recently been searching for info about this subject for a while and yours is
  the greatest I’ve discovered till now. But, what concerning the bottom line?
  Are you sure about the source?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 192. At this moment I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming
  again to read more news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 193. It’s difficult to find experienced people in this particular subject, however,
  you sound like you know what you’re talking
  about! Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 194. Just wish to say your article is as astonishing.

  The clearness for your post is simply great
  and that i can think you’re an expert on this subject.
  Well together with your permission allow me to snatch your feed to stay up to date with coming near near post.

  Thank you 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 195. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  excellent blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 196. It’s awesome for me to have a site, which is good
  for my experience. thanks admin

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 197. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I’m hoping to view the same high-grade content by you in the future as
  well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 198. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website =).
  We will have a link trade arrangement among us

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 199. Hi there all, here every one is sharing these experience, thus it’s good to read this weblog, and I used to go to see this weblog every day.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 200. Howdy! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.

  Does building a well-established website like yours require a large amount of work?
  I am completely new to running a blog however I do write in my diary daily.

  I’d like to start a blog so I will be able to share my personal
  experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips
  for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 201. I visited multiple web sites but the audio feature for audio songs present at this site is truly wonderful.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 202. May I just say what a relief to uncover somebody
  who genuinely knows what they’re discussing on the
  net. You certainly understand how to bring an issue to light and make
  it important. More and more people should check
  this out and understand this side of your story.
  I was surprised you are not more popular since you certainly possess
  the gift.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 203. Thanks for making me to obtain new strategies about pc’s.

  I also have the belief that certain of the best ways to help keep
  your notebook computer in primary condition has been a
  hard plastic-type case, or perhaps shell, that suits over the top of one’s computer.

  Most of these protective gear are model specific since they are made to
  fit perffectly above the natural casing. You can buy all
  of tgem directly from the seller, or viaa thirrd party places
  if they are available for your notebook computer, however nott all laptop mayy have a shell onn thhe market.
  Again, thanks for your suggestions.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 204. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is
  fantastic blog. A great read. I will definitely be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 205. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that
  you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is wonderful blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 206. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 207. Admiring the commitment you put into your blog and detailed information you provide.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.

  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to
  my Google account.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 208. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.

  I’m absolutely enjoying your blog and look forward
  to new updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 209. It’s difficult to find well-informed people for this topic, but you seem like
  you know what you’re talking about! Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 210. whoah this weblog is great i really like reading your articles.
  Stay up the good work! You realize, many people are searching round for this information, you could aid them greatly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 211. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new
  from right here. I did however expertise
  several technical points using this website, since I experienced to reload the website lots of times
  previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting
  is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and could
  look out for much more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 212. Pretty! This has been a really wonderful article.
  Thanks for providing these details.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 213. I like the valuable information you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 214. I just like the helpful info you provide on your articles.

  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I am fairly sure I’ll learn lots of new stuff proper here!
  Good luck for the next!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 215. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading
  this post reminds me of my good old room mate! He always kept
  talking about this. I will forward this write-up to
  him. Pretty sure he will have a good read.
  Thanks for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 216. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out
  the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 217. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a
  new project in a community in the same niche. Your blog provided us
  beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 218. Useful information. Lucky me I found your web site by
  accident, and I am stunned why this twist of fate didn’t took place in advance!
  I bookmarked it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 219. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say
  excellent blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 220. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 221. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 222. Hi there to every one, the contents present at this website are
  actually awesome for people knowledge, well, keep up the nice work
  fellows.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 223. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 224. Incredible quest there. What happened after? Good
  luck!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 225. I visited several web pages but the audio feature for
  audio songs present at this website is in fact fabulous.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 226. It’s wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as
  well as from our dialogue made at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 227. I wanted to thank you for this great read!! I absolutely loved
  every little bit of it. I have got you book-marked to
  check out new stuff you post…

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 228. You’re so cool! I don’t believe I’ve read through anything like that before.
  So great to find somebody with a few unique thoughts on this subject.

  Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is required on the web, someone with
  a bit of originality!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 229. Nice weblog right here! Additionally your site
  quite a bit up very fast! What host are you the usage of? Can I get your
  affiliate link for your host? I wish my website loaded up as quickly
  as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 230. I’ve been browsing on-line more than three hours
  nowadays, but I never found any fascinating article like
  yours. It is beautiful price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content
  material as you did, the internet will likely be
  a lot more helpful than ever before.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 231. That is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I’ve joined your rss feed and look ahead to in the hunt for extra
  of your excellent post. Additionally, I’ve
  shared your web site in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 232. I blog often and I seriously thank you for your content.
  The article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your RSS feed too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 233. Good article. I definitely appreciate this site.

  Stick with it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 234. You really make it seem really easy along with your presentation but I in finding this topic
  to be actually one thing that I believe I’d by no means understand.

  It seems too complex and very broad for me.

  I am looking forward to your subsequent submit, I’ll attempt to get the grasp
  of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 235. I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this
  site is genuinely nice.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 236. Can you tell us more about this? I’d want to find out more details.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 237. Excellent article. Keep posting such kind of information on your
  page. Im really impressed by it.
  Hello there, You have done a great job. I’ll definitely digg
  it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be
  benefited from this web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 238. I all the time used to study paragraph in news papers but now as I am a user
  of net so from now I am using net for posts, thanks to web.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 239. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 240. Excellent way of describing, and good piece of writing to get data on the
  topic of my presentation focus, which i am going to convey in university.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 241. It’s hard to come by knowledgeable people about this
  topic, but you seem like you know what you’re talking
  about! Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 242. Good day very cool website!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your site and take the feeds
  additionally? I’m happy to find so many helpful information right here in the post, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 243. When I originally left a comment I seem to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox and
  from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
  There has to be a means you can remove me from that service?
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 244. Appreciating the hard work you put into your site and detailed information you
  offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 245. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent,
  as well as the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 246. We absolutely love your blog and find almost all of your
  post’s to be just what I’m looking for. Do you
  offer guest writers to write content to suit your needs?

  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot
  of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome web log!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 247. It is the best time to make some plans for the long run and
  it is time to be happy. I have learn this post and if I could I desire to counsel
  you few attention-grabbing issues or suggestions.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.

  I wish to learn even more things approximately it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 248. Please let me know if you’re looking for a author for your blog.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 249. That is really attention-grabbing, You’re an overly skilled blogger.
  I have joined your feed and sit up for in quest of extra of your great post.
  Additionally, I have shared your web site in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 250. That is very attention-grabbing, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to searching for more of
  your fantastic post. Also, I have shared your web
  site in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 251. Currently it appears like WordPress is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 252. Hi there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up
  my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 253. For newest news you have to pay a visit web and on internet I found this website
  as a best site for hottest updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 254. Hi, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact
  good, keep up writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 255. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i
  subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 256. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

  It’s always helpful to read through content from other authors
  and practice a little something from their websites.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 257. You really make it seem so easy along with your presentation however I find this topic to be really one thing which I
  feel I’d by no means understand. It sort of feels too complex
  and extremely huge for me. I am looking ahead in your subsequent publish, I will try to get the hang of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 258. Hi there to every single one, it’s actually a fastidious for me to pay a visit this web page,
  it contains precious Information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 259. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;
  ) I may revisit yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may
  you be rich and continue to help others.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 260. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where
  u got this from. cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 261. I do not know whether it’s just me or if everyone else encountering
  issues with your website. It appears like some of the text in your content are running off the screen.
  Can somebody else please provide feedback and let me know if
  this is happening to them too? This could be a problem with my browser because
  I’ve had this happen before. Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 262. If you wish for to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply these
  strategies to your won web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 263. Excellent site you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays.
  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 264. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your
  website is magnificent, let alone the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 265. Hey there I am so glad I found your blog page, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg
  for something else, Regardless I am here now and would just like
  to say kudos for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to look over it all at the moment but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the fantastic jo.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 266. Wow, this paragraph is pleasant, my sister is analyzing
  these kinds of things, so I am going to convey her.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 267. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web
  hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 268. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
  website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where
  u got this from. thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 269. I have read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you set to make this kind of magnificent informative site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 270. When some one searches for his required thing, therefore he/she wishes to be available that
  in detail, therefore that thing is maintained over here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 271. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s website link on your page at appropriate place and
  other person will also do same in favor of you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 272. If you would like to increase your knowledge simply keep visiting this site and be updated with the newest news posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 273. Your means of describing everything in this
  paragraph is actually fastidious, every one be able to simply
  be aware of it, Thanks a lot.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 274. of course like your website but you need to test the spelling on quite
  a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find
  it very troublesome to tell the reality then again I’ll definitely come again again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 275. I was able to find good info from your blog posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 276. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.

  Please let me know where you got your theme. Cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 277. I visited various web sites however the audio feature for audio songs present
  at this web page is in fact marvelous.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 278. ต้นเหตุของเกมวงล้อนำโชค หมุนวงล้อได้เงินยืนหนึ่งหัวข้อการทำเงินอย่างเร็วก่อนอื่นเลย พวกเรามาทำความรู้จักเกมจำพวกนี้กันก่อน ซึ่งเกมที่ว่านี้ เป็นเกมเสี่ยงโชคอย่างหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในสื่อโซเชียล ที่จริงแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นเกมเลื่องลือนั้น เกมนี้สามารถเล่นได้ทั่วๆไป
  ซึ่งมีลักษณะเป็นวงล้อกลมๆหมุนไปตามแรงเหวี่ยง เมื่อตกลงที่พวกเราเลือกก็จะชนะไป เมื่อเกมจำพวกนี้ถูกปรับเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ ที่ให้บริการเกี่ยวกับพนันออนไลน์ จะมีการเพิ่มหนทางการเล่นที่มากขึ้นบางเว็บบางครั้งอาจจะใช้วงล้อแบบที่สามารถลุ้นอย่างอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การใส่ตัวเลขรอบวง หรือ
  กระบวนการทำสีสลับกันรอบวง
  และ บางเว็บไซต์อาจจะมีการใส่ลูกเล่นอย่าง น้ำเต้า ปู ปลา เข้ามาเป็นออพชั่นเสริม ซึ่งเมื่อเทียบกับการเล่นในอดีต
  ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาที่สามารถเรียกได้เลยว่า สะดวกสบายต่อผู้เล่น
  รวมไปถึงการลดความซ้ำซากจำเจลงไปด้วย
  โดยเหตุนี้ จึงเปลี่ยนเป็นสาเหตุของเกมวงล้อนำโชค หมุนวงล้อได้เงิน จนถึงทุกวันนี้นั่นเอง

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 279. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 280. <cite class=