Pradžia » Kultūra » Vytautas Didysis ir jo epocha Edmundo Malūko romane – „Vytauto žemė“ DOVANA „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS – ROMANO IŠTRAUKOS!!!

Vytautas Didysis ir jo epocha Edmundo Malūko romane – „Vytauto žemė“ DOVANA „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS – ROMANO IŠTRAUKOS!!!

By Svajūnas Sabaliauskas │ adiena.lt

Romano "Vytauto žemė" viršelis

Knygos viršelis

Populiarusis rašytojas Edmundas Malūkas ėmėsi istorinio romano žanro ir visuomenei pristato kūrinį „Vytauto žemė“. Nors Vytautas Didysis – ypatingai populiari istorinė asmenybė Lietuvoje, bet iki šiol apie jį nebuvo rimto romano ar pjesės. „Airijos dienos“ skaitytojui siūlome išskirtinį interviu su naujojo bestselerio autoriumi. Kalbėjomės apie iki šiol gaubiančias paslaptis – Vytauto karūną, paslaptingą mirtį ir galimą Vytauto kapo vietą.

IR TIK „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS E. MALŪKAS DOVANOJA ROMANO „VYTAUTO ŽEMĖ“ IŠTRAUKAS.

 • Esate žinomas kaip veiksmo romanų autorius. Prieš kelerius metus parašėte romaną „Karalienė Barbora“, apie Barborą Radvilaitę. Ką tik išleistas istorinis romanas „Vytauto žemė“, kuris tapo viena iš perkamiausių knygų Lietuvoje. Kaip susižavėjote istoriniu romanu?
 • Kaip sakė Juozas Nekrošius, mano rašymo meistriškumo mokytojas, literatūra prasideda tada, kai išprakaituoji savo praeitį, ką esi patyręs. Pasiekiau lygmenį, kai viską praktiškai išprakaitavau, o dabar prasideda tikroji literatūra.

Rašant istorinį romaną, yra gairės ir tušti lapai, norint viską sujungti, reikalinga fantazija iš to laikmečio būties. Reikia žinoti to meto valgius, ginklus, papročius, įstatymus. Skaitome šaltiniuose, kad Vytautas su arkliu, jodamas link Juodosios jūros, nujodavo po 100 kilometrų. Tai yra nesąmonė: arklys ties žolės nesuės, kad nujotų 100 kilometrų, o kitą dieną dar 100 kilometrų eitų.

Kaip galvojate, kodėl iki šiol nebuvo romano apie Vytautą? Todėl, kad visi iki šiol rašyti romanai, rėmėsi istoriografine medžiaga. O apie Vytautą tik fragmentiškos nuotrupos: su tuo kovojo, su tuo bičiuliavosi, tą pasikvietė. Rašydamas šį romaną taip pat pagalvojau, kodėl nei Lietuvoje, nei Baltarusijoje nėra nėra baleto, spektaklio, dramos Vytautui Didžiajam? Nes nėra išlikusių užrašytų dialogų ir charakterių.

Man teko sukurti, remiantis šaltiniais, tekstus ir dialogus, tad, jei kas norės statyti filmą, galės kalbėti Vytauto žodžiais, kuriuos „atkūriau“.

Knyga: Populiarusis rašytojas Edmundas Malūkas ėmėsi istorinio romano žanro ir visuomenei pristato kūrinį „Vytauto žemė“.

Populiarusis rašytojas Edmundas Malūkas ėmėsi istorinio romano žanro ir visuomenei pristato kūrinį „Vytauto žemė“.                                     Stanislovo Bagdonavičiaus  nuot.

 • Jūs ilgai analizavote ir tyrėte Vytauto asmenybę ir jo gyvenimą. Bet yra kelios labai didelės paslaptys, tad apie jas. Pakalbėkim apie Vytauto mirtį. Teigiama, kad jis jojo, nukrito nuo arklio, susižeidė ir keliolikos dienų mirė. Bet kalbama ir apie sąmokslą, kad jis buvo nuodijamas. Ką jums pavyko išsiaiškinti apie tai?
 • Yra keletas momentų, kurie užaštrina šitą situaciją. Pirmiausia, Vytautui tuo metu buvo 80 metų. 40-mečiai tuomet jau buvo laikomi ilgaamžiais. Viskas užaštrėjo tuomet, kai Vytautas panorėjo karūnos. Karūnuotis galvojo po Vorkslos mūšio 1399 metais. Ką reiškė ši karūnacija? Lietuva jau buvo Karalystė Mindaugo laikais. Ir karūna buvo. Ir Morta karalienė.

Vytauto karūnacija būtų reiškusi viena: kunigaikštija gali įeiti į Karūną, o Karūna į Karūną – negali. Todėl visos sutartys Vytautui tapus karaliumi, pranyktų. Lenkai šito nenorėjo, darė viską, kad Karūna neįeitų į Karūną.

Ar žinote, kas buvo vežama, kai buvo pavogta Vytauto karūna? Regalijos, brangūs akmenys, kad buvo vežama karūna, dokumentų neradau, taip pat mantina ir protokolas, kaip karūnuoti karalių.

O kas galėjo karūnuoti karalių?  Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis. Kai buvo vežamos regalijos Vytautas ir Zigmantas Liuksemburgietis yra Lucke, kartu prie vieno stalo. Jie buvo draugai. Kyla retorinis klausimas: kas trukdė Zigmantui Liuksemburgiečiui karūnuoti Vytautą karaliumi, o Oną karalienę. Juk ir Romos popiežius tam neprieštaravo, kai lenkai kreipėsi klausdami, ar gali Vytautas tapti karaliumi. Tad visiškai nenuostabu, kas kažkas galėjo Vytautui įpilti lėtai veikiančių miltukų, kurių veikiamas jis ir nukrito nuo arklio.

Romanas: Rašytojas Edmundas Malūkas pristatė knygą Trakų pilyje

Rašytojas Edmundas Malūkas pristatė knygą Trakų pilyje

 • Kas nutiko Vytauto karūnai?
 • Skelbiama, kad ji buvo sukapota, nors tiksliai nežinoma.
 • O tuomet, kur gali būti Vytauto kapas?
 • Vytautas nukrenta nuo žirgo. Trakuose, salos pilyje, prie jo sėdi Jogaila. Tame pačiame miegamajame stovi ir stalas, prie kurio Vytautas ir Jogaila aptarė Žalgirio mūšio planą. Miršta Vytautas. Jo kūnas pernešamas į Trakų pilies didžiąją menę. Prie Vytauto karsto rauda raudotojai, kurie keičiasi tris kartus per dieną. Aštuonias dienas raudotojai aprauda Vytautą, iš kurių itin išsiskiria Vytauto antroji žmona Julijona. Bažnyčia raudotojų nepalaikė, sakydama, kad tai pagoniškas aktas. Juk raudotojų ašaras rinko į ašarines, kuriomis laistė laidojamąjį! Nors Vytautas pastatė ne vieną bažnyčia, bet palaidotas jis kaip pusiau pagonis.

1430 metų lapkričio 5 dieną išsirikiuoja salos pilyje daugybę raitelių su vėliavomis ir iš Trakų Vytauto karstas lydimas į Vilnių. Vytautas prieš mirtį pareiškė, kad nori atsigulti prie Onos, savo žmonos, šv. Mikalojaus koplyčioje. Kur konkrečiai buvo ši koplyčia, sunku pasakyti, nes lygiai po šimto metų Katedra sudegė. Yra duomenų, kad Vytautas buvo iškastas ir perlaidotas po Didžiuoju altoriumi.

1930 kilus didžiuliam potvyniui buvo rasti Karališkoji kripta, kurioje rasti trys karstai, o dar dveji karstai tušti. Yra išlikę susirašinėjimai. Atsiminkime, kad tuomet Vilnius priklausė Lenkijai, o lenkai jokių būdu nenorėjo pažadinti lietuviško tautiškumo, kuris galėjo prabusti, radus Vytauto palaikus… Manau, kad jie Vytautą paslėpė ir jo niekada nerasime…

Grįžtu prie knygos. Kai ją pristatėme salos pilyje, atsistojau ir, kur maždaug galėjo stovėti Vytauto karstas, numečiau dvi rožes. Kitos moterys taip pat paklojo ten rožes. Norėčiau, kad atsirastų tradicija, kad toje vietoje jaunavedžiai, kiti žmonės, toje vietoje klotų gėles.

ROMANO „VYTAUTO ŽEMĖ“ IŠTRAUKOS

Vytautas Didysis

Vytautas Didysis

Staiga kunigaikštytei Ona topteli, kad šokiuose ji pernelyg dažnai susilygina su Valdovo sūnumi, jaunuoju kunigaikščiu Vytautu. Smarkus, labai staigiai besisukiojantis, greitai tūpčiojantis – pastebėtas šokėjas! Ir čia, šokiuose, užsigeidęs būt pačiu eikliausiu! Visur spėja sušmėžuot jojo žalia tunika su juodais atvartais!

Ir nesvarbu, kad praplyšus blauzdos kojinė! Toks suplukęs! Toks nepaisąs mados ir atsirišęs marškinių kaklo raištelius! Toks, kurs karštai kalambuoja, pagreitintai mataškuoja! Gauruotas kaip juodas aukų avinėlis! Skaistaveidis lyg patrakus merga. Kvatoklis bernas!

Visiems ant ukvatos!

Tyčia nusviedžia savo kepurę ir toks vienintelis – persirišęs plaukus juodais kaspinėliais. Kvepiantis smilkalais ir dailiaveidis, – tai Ona pastebi iškart. Jis šokyje net sugriebia jos rankas ir jie suploja abu kartu!

Jis net apsisukdamas, prasilenkdamas nugara prisiliečia prie jos nugaros! Jis net pažvelgia iš apačios, kad pamatytų Onos nepridengtas akis!

Ir skubriai klausia:

– Kodėl aš meilingosios iki šiol nesu niekur matęs?

– O aš mačius, – akimoju atsikerta Ona, – kai buvęs mūsų pily su savo tėvu, mūsų Viešpačiu Kęstučiu. Dusyk.

Ir Ona iškelia kairę rankytę, ir parodo ženklą: du atlenktus pirštukus. Ir tučtuojau paslepia. Jai nevalia rodyt jokių ženklų! Ji pati nusėta ženklais!

Trečiadienį popiet, priešingai, nei Ona galėjo manytis, kunigaikštis Vytautas pakviečia pasivaikščiot užu Alšėnų pilies sienų, kur tvyro didelė naujiena – pilėnų saugomas obelų sodas, bet užplūdus alsai, kai iš visų pusių ūmai pūsteli karštas vėjas, ji sumojuoja rankomis, pasipurto, sukužda, kad ne ne ne, ji negalinti, o ne, jokiu būdu! O penktadienį Ona susikužda su sese Julijona: aš bijau, jis į mane žiūri!

– Kas?

– Kunigaikštis Vytautas iš Trakų!

O šeštadienį, po šokių pilies kieme, kartu su pilėnais ir kviestiniais vestuvininkais, kai jau naktis, deglų šviesoje staiga Vytautas stebėtinu būdu prisigretina, bemaž prisiliečia, bemaž glusteli! Glusteli artyn! Jie net susidaužia krūtinėmis! Ona lyg nutvilkyta rankom spėja atsiremti į JO krūtinę ir loštelėti atgal!

Staiga jaunojo kunigaikščio lūpų kampučiuose suvirpa nekantrus atdūksis:

– Tavo, kunigaikštyte, labai gražios akys. Tu būsi mano.

Akys?!

Būsiu?!

xxxx

Tarnas jau stovi laukdamas su Viešpaties drabužiais.

– Su labu rytu, mano Didingasai Kunigaikšti, – tarnas nusilenkia ir eina artyn. – Kubilas švaros apeigoms jau paruoštas,garuoja. Kaip teiksis mano Viešpats praustis? Su žolių nuoviro vandeniu ar kvepiančiu muilu?

– Tu neskubėėėėk taip, – Kęstutis sausa balta balta ranka nustumia tarno drabužius. – Ar Vytautas grįžo?

– Grįžo, Jūsų Šviesybe, grįžo. Vakar prieš vidurnaktį grįžo.

– Sveikas?

– Sveikas, mano Šviesusis Kunigaikšti, sveikas. Parsivarė daug apkrautų žirgų su ginklais ir nešuliais. Dar miega atilsio miegu.

– Na, ir ačiū Viešpačiui Dievui, – kilsteli žilus, išsitaršiusius, gyvaplaukių prižėlusius antakius, gyvenimo išplautų akių žvilgsniu perpjauna lubas, sudėvėtus pirštus pamėtėja link dangaus.

Šiandien Jogailą pakvietė pamedžiot. Nesvarbu, ką vasarą medžiot, bet Lietuvos negalima nušluot įnirtusiu mostu. Jogailos didysis veido snapas negali judėti lygu mažasis snapas kelnėse, – nesusikalbėjimo smūgiai šutina iš visų pusių! Senio Kęstučio kvapas iš burnos blogas, bet širdis gera. Sunkiai atsidusęs eina ten, kur garuoja kubilas karšto vandens. Tarnas nuvelka marškinius ir padeda seniui įsiropšti, puola muilinti ašutinę, bet Didysis Valdovas mosteli ranka. Jis pagulės karštame vandenyje. Pagalvos. Gal dar pamiegos. Jei Vytautas dar vaduojas nuomygiu, ko jam plustėti prieblandos šešėliuose?

xxxxx

Sėda prie kortų stalo.

Žavi, be galo žavi pageida, goslus geidulys, aistringas troškis pergalingai prieš nustebusius tėkšti pikų tūzą, kurį čia visi vadina žydų karaliaus – poeto, muzikanto ir kariūno Dovydo vardu, tiesiog Dovydu. Ar motis kryžių tūzu, kurį vadina Makedonijos karaliaus ir nė vieno mūšio nepralaimėjusio karvedžio Aleksandro Makedoniečio vardu, tiesiog Makedonu. Ar iš pasalų trenkti čirvų tūzą, kurį vadina Romos imperatoriaus ir didžio karvedžio Karlo Didžiojo vardu, švelniai ir audringai – tiesiog Karlu, Karliuku.

Ar prilaikyti paskutiniam kirčiui būgnų tūzą, kurį visada smagu vadinti Romos imperatoriaus, didžio karvedžio Julijaus Cezario vardu, tiesiog Cezariu.

Blogai!

Lietuvos kunigaikščiai spiečias prie stalų, kur lošiama čaturanga*.

Kariškas žaidimas. Visiems aišku: „čatur“ reiškia keturi, o „anga“ – kariuomenės dalis. Kaip čia pasakius? Keturios kariuomenės dalys: pėstininkai, kavalerija, kažkokie drambliai ir kovinės vežėčios. Ir vėl mėtomi kauliukai. Kiek iškrenta taškų, tiek pirmyn žygiuoja viską griaudamas dramblys ar po langelį pirmyn lėtieji pėstininkai, ar įstrižai kovinės vežėčios. Gi čia tie patys šachmatai! Tik kitokie!

Kartais lyg peštukinis gaidys, toks pasišiaušęs, toks kruvinai įraudęs Vytautas stumia žmoną sunkia ranka šalin, tada šoka gelbėt kas nors iš lietuvių ir nesiliauja, kol nenutempia Vytauto nuo pragaišties stalo.

Tiek gi betrūksta!

xxxx

Kokia moterų dalia?

Paklusti neįžeidinėjant?

Saugoti neįkyrint?

Išleisti nesigraužiant?

– Tu tik pažiūrėk: koks gražus vyras!

Ona net praranda trūkstamą oro gurkšnį! Dukra!

– O ką? – grįžteli, atidaryta burna pabarsto baltų dantų riedulį. – Man jau keturiolika. Ir kas čia tokio? Labai gražus vyras. Labai.

Oną užgula dar viena – slaptų veiksmų greičio baimė.

Gardino turgus kiekvieną dieną keičiasi ir ypatingas – knibžda pasalūniškų, gerai užsimaskavusių egzotiškų vyrų kohorta. Koks jų žvilgsnių tikslas? Koks veikimo būdas? Koks klastos laipsnis?

Jos abi plaukėdamos per turgų – dvi dviprasmybės, vienodos išlakumu, stotu, apdarais, palieka pėdsakus žemėje! Juodaakės, juodaplaukės verčia susitaikyti su likimu.

Kilmė sunaikinta: abi kaip paprastos žemionės. Ir dėl to atriša išlaisvėjusius palaidūnų liežuvius. Koketuodami italai moko Sofiją itališkos šnekos. Liekni, aukšti, rudakiai karaimai teikia Sofijai menkų dovanų. Oro akrobatai čekai moko Sofiją, veda į paslaptingą žonglierių rojaus sodą. Su juodu pirkliu, apsirišusiu galvą hidžabu, Sofija kalbasi vokiškai ir teiraujasi arabiškų papročių. Artėdamas lieknas gražiaveidis nežinomos šalies emisaras pašėlusiai gašlia šypsena kalba, greitakalbe kalba, kad Sofija – itin padori moteris. Gėrisi, kad jos matosi tik veidas ir rankos. Kaip ir pridera jo keisto tikėjimo šalies moterims.

– Tu tokia graži, kad tavo įspūdingas, nenusakomas stulbinantis grožis šviestų, nesvarbu, ką dėvėtum: nikabą ar net burką.

Ir kvatoja stengdamasis bent paliesti ranka, bet Ona timpteli šalin. Gražus vyras – it nuodingas vabzdys: jei neapnuodys, tai įgels.

Sofija nepaiso.

xxxx

Ir čia Ona ūmai pastebi, kad prie durų klausosi sustojusi Sofija.

Ji priėjo ir kaip niekur nieko atsisėdo šalia savo motinos.

Vakarienės Sofija ateina šiek tiek pavėlavusi ir taip išsipuošusi, kad motinai cukraus saldumas per mirksnį apneša liežuvį! Patys balčiausi, siuvinėti viršutiniai marškiniai pūstomis rankovėmis! Ant galvos sidabrinis apgalvis, sidabrinis vainikas su palmetės – Gyvybės medžio simbolika. Antsmilkiniai, koltai su talaluojančiais išmuštais spurgeliais, su nuokaromis ant ausų! Ir visa tai su spindinčių akmenėlių inkrustacijomis, virpančiais virpaliukais, o ant kaklo – apvaras iš sidabrinių lelijos pavidalo kabučių!

O svarbiausia – dukters krūtinė!

Juodo siuvinėto aukso ir sidabro bei spalvotais siūlais aksomo liemenė, „pakišta“ po mergaitės krūtimis, ale taip, kad per baltus marškinius josios pūpso kaip smailiažiūriai obuoliukai!

Ona net žagteli!

Kada ir iš kur dukra visa tai spėjo susilasioti?!

Pranašystės pildosi!

Ona taip apstulbsta, kad menkai užvalgiusi tik suglaudžia delnus ir klausosi, kaip JIE be paliovos beria žodžius sruvenančiu upeliu, versme be jokios atvangos! Apie kelionių sunkumus, apie žirgus, apie papročius, apie kalbą, apie medžioklę, apie mažmožius, net apie ginklus! O! Sofija kiemo kalvėje, pasirodo, patyrė daugybę įspūdžių! Prisipažįsta net mojavusi kūju!

JIE gal, o gal vienmečiai?! Gal ne. Na, Sofija gal jaunesnė. Tik.

JIE juokiasi.

JIE stebisi.

JIE šėlioja!

JIE tokie panašūs! Lyg brolis ir sesė. Čia Ona susizgrimba ir pakilusi ištaria, kad jau vėlus metas, kad Vasilijus galįs svečiuotis pilyje kiek panorėjęs, bet dabar jos abi PRIVALANČIOS ieškotis guolio.

Kambariniui išvedus svečią, atsisukusi į motiną spindinti Sofija teikiasi išlementi:

– Mama, aš..aš..

xxxx

Ona išgyvena švytėjimą. Tokį, kokio pasaulis iš jos nesitiki.

Jai duotas puikiai mokytas, labai retas žirgas. Beveik juodis, vadintas Juodžiu, bet saulės šviesoje šlakuotas, obuolmušis. Kakta pažymėta baltu lopiniu. Godžiai pasmaližiaudami arklininkai tokį vadina lauku žirgu su žvaigžde. Garbanotais, ypatingais, iki mėlyno spindesio juodais karčiais ir labai puria ilga uodega.

Tokiam, žinoma, vasarvidyje per karšta, tokiam geriau slėptis šešėlyje. Toks paliktas ilgakartis su ant kaktos nutįsusiu karčių kuokštu, žinoma, tam, kad būtų ramesnis: krestelėdamas galva nuo akių nubaido muses, mosikuodamas tankia uodega nuo papilvės, nuo šonų lengvai nuveja sparvas ir bimbalus.

Ypatingo eiklumo ir karšto narto eržilas!

Žymėtasis.

Tokius arkliaganiai atrenka iš tūkstančių. Kiekvienas kumelys pirmas tris vasaras sergėjamas laisvai, tabūnuose. Ir kiekviena paauglių kaimenė išsirenka savo vedlį. Patį stipriausią, patį drąsiausią, paties tvirčiausio charakterio eržilą. Ir arkliaganiai gudrūs: gano tik vedlį, nes kur vedlys, ten juda ir visas tabūnas. Ir vadina tokį vedlį Kunigaikščiu, ir toks eržilas skirtas tik kunigaikščiui. Tik pačiam narsiausiam kariui, kuris veda kariuomenę. Ir visi žirgai, kur jie bebūtų, vos išgirdę vedlio žvengimą supranta,kad ten vedlys, kuris šaukia, perspėja ar kažkam graso.

IR VEDA.

Toks ir kunigaikštienės Onos Juodis. Visada aukštai iškėlęs galvą dairosi, karpo ausimis, uodžia ir

nuolatos tai prunkščia, tai vos prisiartinęs prie kokio kito žirgo garsiai iškvepia klausdamas: tu draugas ar priešas? Tai sutikęs gražuolę kumelę švelniai gugena, sveikinasi. Ar ko staiga pasiilgęs sužvengia ir klausosi, ar kas atsilieps. Ona vidury nakties pašoka nugirdusi Juodžio kovos arklinį riksmą, o ryte pamato,

kad Juodis gerokai apkandžiotas, bet laimėjęs eilinę dvikovą su neeiliniu eržilu. Būtent tą rytą rkliaganiams teko gerokai pavargti, kol šiaip ne taip pasisekė Juodį nuraminti: vis trypė pakėlęs uodegą ir be perstojo žvengė pranešdamas visam svietui: čia aš nugalėtojas! Aš!!!

Didžio Kunigaikščio Vytauto eržilas lygiai toks pat, tik gerokai vyresnis, ir abu eržilai tučtuojau susipeštų, jei tik raiteliai bent kiek prarastų budrumą. Kiekvieną kartą abu besiartinantys išskirtinio aršumo žirgai vienas kitą pasitinka žvengimu, skliaudžia ausis ir mosikuoja galvomis.

– Aš prisakysiu mano poniai pakeisti žirgą į ramesnį, – susirūpina Kunigaikštis. – Toks nartas gali atimti žmonos sveikatą.

– Ne. Aš moteris. Man patinka toks žirgas, kurs būdu prilygsta mano valdovui.

xxxx

Tik po to!

Apvalę dvasią!

Sustiprinę dvasią!

Pamaloninę dvasią!

O Žemaičių žyniai! Orūs seniai su gumbuotomis lazdomis. Ryškūs gyvo žalio fone. Iki žemės baltais marškiniais, baltomis tunikomis su baltais šermuonėlių kailių atvartais. Susijuosę balintos drobės juostomis. Kaulėtų rankų i lgapirščiai. Rinktiniai aiškių balsų rėkliašaukiai. Stiprūs ir ramūs Didžiosios Išminties nešėjai!

Ir čia Vilniaus Vyriausiasis žynys Svirdeika, ir visai pražilęs senasis Margio alko žynys, – Ona patenkinta, šypsena plazda iki ausų. Pasisveikindama linkteli ir pamojuoja ranka! O, senieji draugai! O, gerumo, išminties ir ramybės nešėjai! O, Dievų pasiuntiniai iš Dangaus mums, Žemės padarams!

Nuo kalvos baltas baltas baltas Tėvas šaukia:

– Mes – didūs Žemaičiai! Amžių amžius mus puola tai mongolai, tai lenkai, tai kryžininkai, tai švedai, bet mes niekam per amžius savo valia neleidome trypti mūsų Šventosios Žemės! Per amžių amžius mes tikime į savo Viešpatį Dievą. Mes tikime, kad visa tai, ką dabar matome ir girdime, yra Dievo tvarka, Dievo balsas, Dievo liudijimas. Mūsų Žemė – Žemynos žemė. Mūsų Ugnis – Gabijos Ugnis. Mūsų Oras – Perkūno Oras. Mūsų Vanduo – Patrimpo Vanduo. Mes gerbiam Patulą kaip gerbiam Mirtį ir gyvenimą po Mirties. Mes stiprūs ir vieningi savo tikėjimu, dvasia, papročiais. Per Gyvybės, per Pasaulio medį mes stiebiamės

į Dangų. Per mūsų tikėjimą esame Viešpaties Dievo vaikai. Dabar, Romos Popiežiaus paraginti, kryžininkų užsiundyti svetimtaučiai siekia apkrikštyti mus nauju tikėjimu. Bet tikėjimas – ne pyragas iš nežydėjusių kviečių. Per greitai iškeptas prisvyla, sudega ir neskanus. Tikėjimas – lėtas ir eina per amžius. Jei kas

manosi, kad pašlakstytas neva švęstu vandeniu ir gavęs naujus marškinius atsivertė į kitą tikėjimą, tas meluoja sau ir kitiems. Tikėjimas – ne vanduo, įpiltas į puodelį, – tai visas puodelis su vandeniu. Priviso daugybė krikščioniškų pranašų. Žemaičiai jų nepriima. Žemaičiai netiki, kad driskių su pančiu per juosmenį

skelbiamas tikėjimas nauju Dievu yra naujas tikėjimas. Šitiek apsišaukėlių, kurie melagiai, nes tikina, kad kalba Viešpaties Dievo balsu! Mes, visi Žemės žmonės, suprantame, kad yra vienas ir tas pats Viešpats Dievas. Visiems! Žemaičiai tiki ne visi gvoltu! Mes tikime kiekvienas atskirai. Kai prieiname prie savojo

akmens, prie alko, prie savojo medžio. Mes tikime, kai matome Saulę, Mėnesį, vaivorykštę, žaltį. Mūsų Dievas – beribis.

Niekas negali pasakyti, kad aš jau lygus Dievui. Kelias į Viešpatį Dievą – be pabaigos.

Jis amžinas!

Kaip ir šitas Dangus!

Kaip ir šita Žemė!

Kaip šitas Oras!

Kaip Vanduo!

Šį kartą minia šaukiasi vienybės:

– Ladooo! Ladooo! Ladooo!

Vertinimas: 3.7. Balsų skaičius: 3
Prašome palaukti

214 Komentarai

 1. Saturday evening will be the seventh time in Lotto NZ history that Powerball has reached a Must Be Won draw with a jackpot
  of more than $30 million.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. Your mode of describing the whole thing in this piece
  of writing is in fact good, all be capable
  of easily be aware of it, Thanks a lot.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. If you want to improve your knowledge just keep visiting this
  web page and be updated with the latest news update posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. I’m not that much of a online reader to
  be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  Many thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. Its such as you read my thoughts! You seem to understand a
  lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you could do with some p.c. to pressure the
  message house a little bit, however instead of that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. This design is wicked! You most certainly know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. I visit day-to-day a few blogs and websites to read articles, however this weblog presents feature based
  posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to my
  blogroll.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. Good day! I know this is kinda off topic but
  I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options
  for another platform. I would be awesome if you could
  point me in the direction of a good platform.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it
  has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist different customers like its aided me.

  Great job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time
  a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
  appreciate it

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. Simply want to say your article is as astounding.
  The clearness on your publish is just spectacular and that
  i can think you’re knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to
  grasp your RSS feed to stay up to date with coming near near post.
  Thanks 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. Hi friends, good paragraph and nice urging commented at
  this place, I am in fact enjoying by these.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding anything fully,
  except this post gives nice understanding even.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. I wanted to thank you for this excellent read!! I certainly loved every little bit of it.
  I have you bookmarked to look at new stuff you post…

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. Hello there, I discovered your site via Google whilst searching
  for a related topic, your site came up, it seems to be good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just was alert to your blog via Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful should you continue this in future.
  Many other folks shall be benefited from your writing.
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. Hi there, of course this article is in fact fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
  thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole group will likely be grateful
  to you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established
  blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m
  not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions?
  With thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing such things, therefore I am going to tell
  her.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything
  I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Terrific work! This is the type of info that are meant to be shared around the web.

  Disgrace on Google for no longer positioning this submit higher!
  Come on over and consult with my site . Thanks =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and great style and design.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. I am really happy to read this web site posts which includes plenty of helpful facts,
  thanks for providing such data.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 27. Hi, of course this article is really fastidious and I have learned lot
  of things from it about blogging. thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 28. If some one desires expert view on the topic of blogging and site-building then i propose him/her to pay
  a visit this webpage, Keep up the fastidious work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 29. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
  you can be a great author. I will always bookmark your blog and will come back someday.
  I want to encourage that you continue your great writing,
  have a nice day!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 30. This article will help the internet viewers for building up
  new weblog or even a blog from start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 31. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is
  extremely good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 32. I think the admin of this site is truly working hard for his website, for the reason that here every information is quality based stuff.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 33. I think that is one of the most significant info
  for me. And i’m satisfied studying your article. But want to observation on some basic things,
  The website style is ideal, the articles is actually nice : D.
  Excellent task, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 34. Hi! I’ve been reading your blog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from Humble Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 35. Marvelous, what a webpage it is! This web site gives helpful facts to us,
  keep it up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 36. Useful information. Fortunate me I found
  your website by accident, and I am stunned why this twist
  of fate didn’t happened earlier! I bookmarked it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 37. Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider concerns that they plainly don’t recognise about.

  You managed to hit the nail upon the top as neatly as defined out the entire thing with no need side effect , other people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 38. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am trying
  to find things to improve my web site!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 39. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any tips?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 40. hello!,I love your writing so a lot! percentage we keep up
  a correspondence more about your article on AOL?

  I need an expert on this house to resolve my problem.
  May be that is you! Looking ahead to look you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 41. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something
  new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as
  I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective
  fascinating content. Make sure you update this again very soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 42. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 43. It’s in fact very difficult in this active life to listen news on TV, thus I simply use web for
  that purpose, and get the most recent news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 44. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for
  about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 45. Hello, after reading this amazing piece of writing i am too
  delighted to share my familiarity here with mates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 46. Wonderful article! This is the kind of information that should be shared around the
  web. Shame on Google for not positioning this submit higher!
  Come on over and seek advice from my web site
  . Thanks =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 47. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and
  design. Outstanding choice of colors!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 48. Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 49. Good information. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon).

  I’ve bookmarked it for later!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 50. Yes! Finally something about insurance official site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 51. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I
  wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring to this
  article. I desire to read even more things about it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 52. I do not even know the way I finished up here, however I believed this post was
  great. I don’t recognize who you are but definitely you are going to a well-known blogger should you aren’t already.

  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 53. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 54. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will
  be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 55. At this time it seems like WordPress is the preferred blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 56. I simply couldn’t leave your website before suggesting that I really enjoyed
  the usual info a person provide on your visitors? Is
  gonna be back frequently in order to inspect new
  posts

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 57. you’re actually a just right webmaster. The site loading velocity is
  incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a great process on this
  topic!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 58. Hello friends, how is the whole thing, and what you desire to say
  about this article, in my view its truly remarkable designed for
  me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 59. What’s up to every one, because I am really keen of reading this weblog’s post to
  be updated on a regular basis. It carries nice material.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 60. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am
  waiting for your next write ups thank you once again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 61. Link exchange is nothing else however it is only placing
  the other person’s blog link on your page at appropriate
  place and other person will also do same in favor
  of you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 62. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may
  return once again since i have saved as a favorite it. Money and
  freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 63. Highly descriptive post, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 64. hi!,I like your writing so a lot! share we be in contact extra approximately your post on AOL?
  I need an expert in this house to unravel my problem. May be that is you!
  Looking forward to look you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 65. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance“ between superb usability and visual
  appeal. I must say that you’ve done a awesome job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Opera.
  Superb Blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 66. Hi! I’ve been following your web site for a long time now and finally got
  the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Houston Tx! Just wanted to mention keep up the good work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 67. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to see a great blog like this one today.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 68. Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and
  personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 69. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 70. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless
  think about if you added some great graphics or videos to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the very best in its niche.
  Excellent blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 71. This piece of writing is truly a pleasant one it assists new net visitors, who are wishing
  in favor of blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 72. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and post is genuinely fruitful in favor of me, keep
  up posting these types of articles or reviews.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 73. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it seems a lot of it is popping it up
  all over the internet without my agreement. Do you know any
  ways to help reduce content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 74. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, great blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 75. Good post! We will be linking to this particularly great post on our
  website. Keep up the great writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 76. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A handful of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any ideas
  to help fix this problem?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 77. Terrific work! That is the type of information that should be shared around the net.
  Disgrace on Google for not positioning this
  publish upper! Come on over and consult with my web site . Thank you
  =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 78. I pay a quick visit daily some web pages and websites to read posts, but
  this website gives feature based content.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 79. This piece of writing will help the internet people for setting up new webpage or
  even a blog from start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 80. Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It is the little changes that produce the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 81. If some one desires expert view regarding running
  a blog after that i advise him/her to visit this webpage, Keep up the
  fastidious work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 82. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to
  be really something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 83. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually
  loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing to your augment or even I achievement you get admission to consistently rapidly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 84. If some one desires to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a
  visit this site and be up to date everyday.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 85. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
  credit and sources back to your webpage? My blog is in the very
  same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from
  a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 86. Hey there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do
  you require any html coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 87. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding
  one? Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 88. After checking out a handful of the articles on your web page, I really like your technique of
  blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the
  near future. Please visit my website too and let me
  know how you feel.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 89. Thanks for the auspicious writeup. It actually used to be a
  entertainment account it. Look complicated to far added agreeable from you!
  By the way, how could we keep up a correspondence?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 90. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any tips to help fix this problem?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 91. It is not my first time to go to see this website, i am browsing this web site dailly
  and get pleasant data from here every day.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 92. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is
  wonderful, as well as the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 93. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  stand out. Please let me know where you got your design. Kudos

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 94. I really love your blog.. Very nice colors & theme.

  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like
  to know where you got this from or just what the theme is named.
  Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 95. hello!,I like your writing so a lot! share we be in contact extra approximately your article on AOL?
  I need a specialist in this house to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 96. Wow, incredible weblog format! How lengthy have
  you been blogging for? you make blogging look easy.

  The full look of your site is great, as well as the content material!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 97. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something enlightening to read?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 98. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in web explorer, might
  check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a
  big component to other people will omit your great writing due to
  this problem.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 99. Hey! This is my first visit to your blog! We are a
  collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done
  a extraordinary job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 100. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be useful to read articles from other
  writers and practice something from other sites.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 101. Thanks in support of sharing such a fastidious opinion, paragraph is good, thats why i have read it fully

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 102. My spouse and I stumbled over here by a different website
  and thought I may as well check things out. I like what I see
  so now i am following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 103. My brother suggested I might like this blog. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I
  had spent for this information! Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 104. I think this is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some
  general things, The website style is ideal, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 105. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but
  have no coding experience so I wanted to get advice from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 106. Your means of describing everything in this article is really pleasant, all be able to
  without difficulty understand it, Thanks a lot.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 107. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable
  job and our entire community will be grateful to you.
  0mniartist asmr

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 108. I’m really inspired along with your writing skills and also with
  the format on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it
  yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this
  one these days..

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 109. Wow, this paragraph is nice, my younger sister is analyzing these kinds
  of things, so I am going to tell her.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 110. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to brand new updates and will share this site with
  my Facebook group. Talk soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 111. Good day! Do you know if they make any plugins to
  assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 112. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
  things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 113. This piece of writing will assist the internet
  users for creating new webpage or even a blog
  from start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 114. WOW just what I was searching for. Came here by searching for ruqyahcirebon

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 115. I got this web site from my pal who informed me concerning this site and at the moment this
  time I am visiting this web site and reading very informative articles
  or reviews at this place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 116. Hi superb blog! Does running a blog like this require a massive
  amount work? I’ve virtually no understanding of programming however
  I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off topic but I just wanted to ask.
  Kudos!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 117. Hello, after reading this awesome article i am too happy to share my familiarity here with friends.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 118. Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 119. Great blog! Is your theme custom made or did you
  download it from somewhere? A design like
  yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme. Bless you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 120. Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to seek out numerous useful information right here
  within the put up, we want develop more techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 121. After looking over a number of the blog articles on your web
  site, I truly like your technique of blogging. I book-marked it to my
  bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my
  web site as well and let me know what you think.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 122. I have read a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I wonder how much effort you place to make such
  a fantastic informative web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 123. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest
  writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot
  of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 124. Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
  Thank you, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 125. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from.

  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 126. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has
  some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, wonderful blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 127. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and
  wished to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts.

  After all I will be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 128. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 129. Ahaa, its fastidious discussion regarding this paragraph here at this website, I have read all that, so
  at this time me also commenting here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 130. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I
  found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 131. This post will help the internet visitors for building up new web site or even a blog from
  start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 132. Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really good posts and I think I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 133. Hi to every single one, it’s actually a pleasant for me to
  go to see this web site, it includes helpful Information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 134. I am really loving the theme/design of your website.

  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A couple of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any advice to help fix this issue?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 135. I’m not sure exactly why but this web site is loading
  incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 136. What’s up colleagues, fastidious paragraph and fastidious arguments commented at
  this place, I am really enjoying by these.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 137. Spot on with this write-up, I honestly think this
  website needs much more attention. I’ll probably be back again to read
  through more, thanks for the advice!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 138. Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website goes over a lot of the same subjects as yours and
  I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 139. Thanks for every other informative web site. Where else may I get
  that kind of information written in such an ideal way? I have a
  challenge that I’m just now operating on, and I’ve been at the
  look out for such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 140. I believe this is one of the so much vital info for me.
  And i am satisfied reading your article. However wanna
  observation on some basic issues, The website style is wonderful,
  the articles is truly excellent : D. Good activity, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 141. What i do not understood is in truth how you are now not really much more well-appreciated than you may be
  now. You’re very intelligent. You know therefore considerably relating to this
  subject, made me for my part believe it from numerous numerous angles.
  Its like women and men aren’t fascinated except it is something to accomplish with Woman gaga!
  Your individual stuffs outstanding. Always handle it up!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 142. Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using?

  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 143. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
  how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 144. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox
  and now each time a comment is added I get four e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?

  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 145. Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post
  I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back frequently!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 146. What i do not understood is in fact how you’re no longer really much more smartly-liked than you
  may be right now. You’re so intelligent. You understand thus considerably
  in terms of this topic, made me individually imagine it from numerous varied angles.
  Its like women and men are not interested except it is something to do with Lady gaga!
  Your personal stuffs outstanding. At all times
  handle it up!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 147. It’s actually a cool and useful piece of info.
  I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay
  us up to date like this. Thank you for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 148. I will right away grab your rss as I can’t in finding your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?
  Please permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 149. If some one wishes expert view about running a blog after that
  i recommend him/her to pay a visit this blog, Keep up the pleasant work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 150. I am no longer sure where you are getting your info, but great topic.

  I must spend some time finding out much more or figuring out more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 151. Keep on working, great job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 152. Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how could i
  subscribe for a weblog website? The account aided me a appropriate deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant clear idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 153. Hi, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing information,
  that’s really excellent, keep up writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 154. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you build this website yourself? Please reply back as I’m looking
  to create my own personal website and want to know where you
  got this from or exactly what the theme is called.
  Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 155. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i
  thought i could also create comment due to this sensible article.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 156. You’ve made some really good points there. I checked on the web
  for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 157. whoah this blog is wonderful i really like studying your articles.
  Keep up the great work! You already know, lots of people
  are looking round for this information, you can aid
  them greatly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 158. magnificent issues altogether, you just gained a logo new
  reader. What may you recommend in regards to your submit that you made some
  days ago? Any sure?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 159. Hi everyone, it’s my first visit at this site, and post is truly fruitful designed for me, keep up posting these articles or
  reviews.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 160. Today, I went to the beach with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She placed the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely
  off topic but I had to tell someone!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 161. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something informative to read?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 162. Appreciation to my father who told me concerning this website, this website is truly awesome.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 163. Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this website, and
  piece of writing is actually fruitful in support of me,
  keep up posting such posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 164. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless
  think about if you added some great photos or videos to give your posts more, „pop“!

  Your content is excellent but with pics and videos, this website could definitely be one of the most beneficial in its field.
  Terrific blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 165. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  browsers and both show the same outcome.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 166. It’s really a cool and helpful piece of info. I’m satisfied that you just shared this useful info with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 167. What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how
  regarding unexpected feelings.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 168. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to
  know where u got this from. kudos

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 169. Thanks for another informative blog. The place else may just I am getting that type of
  information written in such a perfect way? I have a project that I am
  simply now working on, and I have been on the look out for such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 170. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 171. Usually I don’t learn post on blogs, but I would
  like to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great article.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 172. It’s amazing in favor of me to have a web site, which is valuable for my knowledge.
  thanks admin

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 173. I am in fact thankful to the holder of this site who has shared this impressive piece of writing at at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 174. Hey very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am glad to find numerous helpful info here in the submit, we’d like work out extra
  techniques in this regard, thank you for sharing. . . . .
  .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 175. I’ve been browsing online more than 3 hours lately, yet I never found any fascinating article like
  yours. It is pretty price sufficient for me. In my opinion,
  if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the net
  will likely be much more useful than ever before.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 176. Thanks , I have recently been searching for information approximately this
  subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far.
  However, what concerning the conclusion? Are you
  certain in regards to the source?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 177. Touche. Outstanding arguments. Keep up the great effort.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 178. Ridiculous story there. What happened after? Good luck!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 179. fantastic post, very informative. I wonder why the
  other experts of this sector do not notice this. You should continue your
  writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 180. Thank you for the good writeup. It if truth be told used to be a leisure account it.
  Glance complicated to more brought agreeable from you!
  However, how can we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 181. I am genuinely pleased to read this webpage posts which
  consists of lots of useful data, thanks for providing these kinds of statistics.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 182. I’m no longer positive the place you are getting your info,
  however great topic. I must spend some time studying much more or working out more.

  Thank you for wonderful information I used to be on the lookout for this info for
  my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 183. It is in point of fact a great and useful
  piece of info. I am satisfied that you shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 184. I’m really loving the theme/design of your site.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A small number of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any tips to help fix this problem?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 185. Thanks for finally writing about > Vytautas Didysis ir jo epocha Edmundo Malūko
  romane – „Vytauto žemė“ DOVANA „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS – ROMANO IŠTRAUKOS!!!
  < Liked it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 186. Hi, I want to subscribe for this weblog to take hottest updates, thus where
  can i do it please help out.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 187. If you wish for to grow your familiarity just keep visiting this site and be updated with the newest news posted
  here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 188. Hi to all, how is everything, I think every one
  is getting more from this website, and your views are fastidious designed for new users.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 189. This is very attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger.
  I’ve joined your feed and look ahead to looking for extra of your
  excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 190. There’s certainly a great deal to learn about this topic.
  I like all the points you’ve made.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 191. Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you
  need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 192. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  several weeks of hard work due to no backup. Do you have any
  methods to prevent hackers?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 193. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I
  guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m
  still new to the whole thing. Do you have any tips for novice blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 194. Good replies in return of this question with genuine arguments and describing the whole thing about that.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 195. hey there and thank you for your information –
  I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this web site,
  as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look out for much
  more of your respective fascinating content. Make sure
  you update this again very soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 196. Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you
  amend your site, how can i subscribe for a blog site?

  The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid transparent idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 197. I do not know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with your site.
  It looks like some of the written text in your posts are
  running off the screen. Can someone else please provide feedback and
  let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with
  my web browser because I’ve had this happen previously.
  Kudos

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 198. Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 199. Hi there! I’m at work browsing your blog from my
  new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to
  all your posts! Keep up the fantastic work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 200. I am actually pleased to read this website posts which includes
  plenty of useful data, thanks for providing such statistics.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 201. I for all time emailed this web site post page to all my contacts, as
  if like to read it afterward my links will too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 202. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s
  to be precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to
  here. Again, awesome web site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 203. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came
  to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok
  to use some of your ideas!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 204. Hello There. I found your blog using msn. That is an extremely well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra
  of your useful info. Thank you for the post. I’ll definitely
  return.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 205. First off I would like to say excellent blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I truly do take pleasure in writing however it just
  seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure
  out how to begin. Any suggestions or hints? Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 206. I savor, result in I found just what I was having a look for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.

  Bye

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 207. Hi there everybody, here every one is sharing these experience, therefore it’s nice to read this website, and I used
  to go to see this web site all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 208. Can I just say what a comfort to discover an individual who
  truly knows what they are discussing on the web.
  You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.

  A lot more people need to check this out and understand this
  side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly
  possess the gift.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 209. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 210. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and aid others like you aided me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 211. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site.

  I am hoping to see the same high-grade content by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to
  get my own website now 😉

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 212. For newest information you have to go to see internet and on web I found this web page as
  a best web page for newest updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 213. Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of afterward
  its up to other people that they will assist, so here it happens.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 214. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you
  are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back later in life.

  I want to encourage continue your great work, have a nice holiday weekend!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

3 × vienas =