Pradžia » Kultūra » Vytautas Didysis ir jo epocha Edmundo Malūko romane – „Vytauto žemė“ DOVANA „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS – ROMANO IŠTRAUKOS!!!

Vytautas Didysis ir jo epocha Edmundo Malūko romane – „Vytauto žemė“ DOVANA „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS – ROMANO IŠTRAUKOS!!!

By Svajūnas Sabaliauskas │ adiena.lt

Romano "Vytauto žemė" viršelis

Knygos viršelis

Populiarusis rašytojas Edmundas Malūkas ėmėsi istorinio romano žanro ir visuomenei pristato kūrinį „Vytauto žemė“. Nors Vytautas Didysis – ypatingai populiari istorinė asmenybė Lietuvoje, bet iki šiol apie jį nebuvo rimto romano ar pjesės. „Airijos dienos“ skaitytojui siūlome išskirtinį interviu su naujojo bestselerio autoriumi. Kalbėjomės apie iki šiol gaubiančias paslaptis – Vytauto karūną, paslaptingą mirtį ir galimą Vytauto kapo vietą.

IR TIK „AIRIJOS DIENOS“ SKAITYTOJAMS E. MALŪKAS DOVANOJA ROMANO „VYTAUTO ŽEMĖ“ IŠTRAUKAS.

 • Esate žinomas kaip veiksmo romanų autorius. Prieš kelerius metus parašėte romaną „Karalienė Barbora“, apie Barborą Radvilaitę. Ką tik išleistas istorinis romanas „Vytauto žemė“, kuris tapo viena iš perkamiausių knygų Lietuvoje. Kaip susižavėjote istoriniu romanu?
 • Kaip sakė Juozas Nekrošius, mano rašymo meistriškumo mokytojas, literatūra prasideda tada, kai išprakaituoji savo praeitį, ką esi patyręs. Pasiekiau lygmenį, kai viską praktiškai išprakaitavau, o dabar prasideda tikroji literatūra.

Rašant istorinį romaną, yra gairės ir tušti lapai, norint viską sujungti, reikalinga fantazija iš to laikmečio būties. Reikia žinoti to meto valgius, ginklus, papročius, įstatymus. Skaitome šaltiniuose, kad Vytautas su arkliu, jodamas link Juodosios jūros, nujodavo po 100 kilometrų. Tai yra nesąmonė: arklys ties žolės nesuės, kad nujotų 100 kilometrų, o kitą dieną dar 100 kilometrų eitų.

Kaip galvojate, kodėl iki šiol nebuvo romano apie Vytautą? Todėl, kad visi iki šiol rašyti romanai, rėmėsi istoriografine medžiaga. O apie Vytautą tik fragmentiškos nuotrupos: su tuo kovojo, su tuo bičiuliavosi, tą pasikvietė. Rašydamas šį romaną taip pat pagalvojau, kodėl nei Lietuvoje, nei Baltarusijoje nėra nėra baleto, spektaklio, dramos Vytautui Didžiajam? Nes nėra išlikusių užrašytų dialogų ir charakterių.

Man teko sukurti, remiantis šaltiniais, tekstus ir dialogus, tad, jei kas norės statyti filmą, galės kalbėti Vytauto žodžiais, kuriuos „atkūriau“.

Knyga: Populiarusis rašytojas Edmundas Malūkas ėmėsi istorinio romano žanro ir visuomenei pristato kūrinį „Vytauto žemė“.

Populiarusis rašytojas Edmundas Malūkas ėmėsi istorinio romano žanro ir visuomenei pristato kūrinį „Vytauto žemė“.                                     Stanislovo Bagdonavičiaus  nuot.

 • Jūs ilgai analizavote ir tyrėte Vytauto asmenybę ir jo gyvenimą. Bet yra kelios labai didelės paslaptys, tad apie jas. Pakalbėkim apie Vytauto mirtį. Teigiama, kad jis jojo, nukrito nuo arklio, susižeidė ir keliolikos dienų mirė. Bet kalbama ir apie sąmokslą, kad jis buvo nuodijamas. Ką jums pavyko išsiaiškinti apie tai?
 • Yra keletas momentų, kurie užaštrina šitą situaciją. Pirmiausia, Vytautui tuo metu buvo 80 metų. 40-mečiai tuomet jau buvo laikomi ilgaamžiais. Viskas užaštrėjo tuomet, kai Vytautas panorėjo karūnos. Karūnuotis galvojo po Vorkslos mūšio 1399 metais. Ką reiškė ši karūnacija? Lietuva jau buvo Karalystė Mindaugo laikais. Ir karūna buvo. Ir Morta karalienė.

Vytauto karūnacija būtų reiškusi viena: kunigaikštija gali įeiti į Karūną, o Karūna į Karūną – negali. Todėl visos sutartys Vytautui tapus karaliumi, pranyktų. Lenkai šito nenorėjo, darė viską, kad Karūna neįeitų į Karūną.

Ar žinote, kas buvo vežama, kai buvo pavogta Vytauto karūna? Regalijos, brangūs akmenys, kad buvo vežama karūna, dokumentų neradau, taip pat mantina ir protokolas, kaip karūnuoti karalių.

O kas galėjo karūnuoti karalių?  Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis. Kai buvo vežamos regalijos Vytautas ir Zigmantas Liuksemburgietis yra Lucke, kartu prie vieno stalo. Jie buvo draugai. Kyla retorinis klausimas: kas trukdė Zigmantui Liuksemburgiečiui karūnuoti Vytautą karaliumi, o Oną karalienę. Juk ir Romos popiežius tam neprieštaravo, kai lenkai kreipėsi klausdami, ar gali Vytautas tapti karaliumi. Tad visiškai nenuostabu, kas kažkas galėjo Vytautui įpilti lėtai veikiančių miltukų, kurių veikiamas jis ir nukrito nuo arklio.

Romanas: Rašytojas Edmundas Malūkas pristatė knygą Trakų pilyje

Rašytojas Edmundas Malūkas pristatė knygą Trakų pilyje

 • Kas nutiko Vytauto karūnai?
 • Skelbiama, kad ji buvo sukapota, nors tiksliai nežinoma.
 • O tuomet, kur gali būti Vytauto kapas?
 • Vytautas nukrenta nuo žirgo. Trakuose, salos pilyje, prie jo sėdi Jogaila. Tame pačiame miegamajame stovi ir stalas, prie kurio Vytautas ir Jogaila aptarė Žalgirio mūšio planą. Miršta Vytautas. Jo kūnas pernešamas į Trakų pilies didžiąją menę. Prie Vytauto karsto rauda raudotojai, kurie keičiasi tris kartus per dieną. Aštuonias dienas raudotojai aprauda Vytautą, iš kurių itin išsiskiria Vytauto antroji žmona Julijona. Bažnyčia raudotojų nepalaikė, sakydama, kad tai pagoniškas aktas. Juk raudotojų ašaras rinko į ašarines, kuriomis laistė laidojamąjį! Nors Vytautas pastatė ne vieną bažnyčia, bet palaidotas jis kaip pusiau pagonis.

1430 metų lapkričio 5 dieną išsirikiuoja salos pilyje daugybę raitelių su vėliavomis ir iš Trakų Vytauto karstas lydimas į Vilnių. Vytautas prieš mirtį pareiškė, kad nori atsigulti prie Onos, savo žmonos, šv. Mikalojaus koplyčioje. Kur konkrečiai buvo ši koplyčia, sunku pasakyti, nes lygiai po šimto metų Katedra sudegė. Yra duomenų, kad Vytautas buvo iškastas ir perlaidotas po Didžiuoju altoriumi.

1930 kilus didžiuliam potvyniui buvo rasti Karališkoji kripta, kurioje rasti trys karstai, o dar dveji karstai tušti. Yra išlikę susirašinėjimai. Atsiminkime, kad tuomet Vilnius priklausė Lenkijai, o lenkai jokių būdu nenorėjo pažadinti lietuviško tautiškumo, kuris galėjo prabusti, radus Vytauto palaikus… Manau, kad jie Vytautą paslėpė ir jo niekada nerasime…

Grįžtu prie knygos. Kai ją pristatėme salos pilyje, atsistojau ir, kur maždaug galėjo stovėti Vytauto karstas, numečiau dvi rožes. Kitos moterys taip pat paklojo ten rožes. Norėčiau, kad atsirastų tradicija, kad toje vietoje jaunavedžiai, kiti žmonės, toje vietoje klotų gėles.

ROMANO „VYTAUTO ŽEMĖ“ IŠTRAUKOS

Vytautas Didysis

Vytautas Didysis

Staiga kunigaikštytei Ona topteli, kad šokiuose ji pernelyg dažnai susilygina su Valdovo sūnumi, jaunuoju kunigaikščiu Vytautu. Smarkus, labai staigiai besisukiojantis, greitai tūpčiojantis – pastebėtas šokėjas! Ir čia, šokiuose, užsigeidęs būt pačiu eikliausiu! Visur spėja sušmėžuot jojo žalia tunika su juodais atvartais!

Ir nesvarbu, kad praplyšus blauzdos kojinė! Toks suplukęs! Toks nepaisąs mados ir atsirišęs marškinių kaklo raištelius! Toks, kurs karštai kalambuoja, pagreitintai mataškuoja! Gauruotas kaip juodas aukų avinėlis! Skaistaveidis lyg patrakus merga. Kvatoklis bernas!

Visiems ant ukvatos!

Tyčia nusviedžia savo kepurę ir toks vienintelis – persirišęs plaukus juodais kaspinėliais. Kvepiantis smilkalais ir dailiaveidis, – tai Ona pastebi iškart. Jis šokyje net sugriebia jos rankas ir jie suploja abu kartu!

Jis net apsisukdamas, prasilenkdamas nugara prisiliečia prie jos nugaros! Jis net pažvelgia iš apačios, kad pamatytų Onos nepridengtas akis!

Ir skubriai klausia:

– Kodėl aš meilingosios iki šiol nesu niekur matęs?

– O aš mačius, – akimoju atsikerta Ona, – kai buvęs mūsų pily su savo tėvu, mūsų Viešpačiu Kęstučiu. Dusyk.

Ir Ona iškelia kairę rankytę, ir parodo ženklą: du atlenktus pirštukus. Ir tučtuojau paslepia. Jai nevalia rodyt jokių ženklų! Ji pati nusėta ženklais!

Trečiadienį popiet, priešingai, nei Ona galėjo manytis, kunigaikštis Vytautas pakviečia pasivaikščiot užu Alšėnų pilies sienų, kur tvyro didelė naujiena – pilėnų saugomas obelų sodas, bet užplūdus alsai, kai iš visų pusių ūmai pūsteli karštas vėjas, ji sumojuoja rankomis, pasipurto, sukužda, kad ne ne ne, ji negalinti, o ne, jokiu būdu! O penktadienį Ona susikužda su sese Julijona: aš bijau, jis į mane žiūri!

– Kas?

– Kunigaikštis Vytautas iš Trakų!

O šeštadienį, po šokių pilies kieme, kartu su pilėnais ir kviestiniais vestuvininkais, kai jau naktis, deglų šviesoje staiga Vytautas stebėtinu būdu prisigretina, bemaž prisiliečia, bemaž glusteli! Glusteli artyn! Jie net susidaužia krūtinėmis! Ona lyg nutvilkyta rankom spėja atsiremti į JO krūtinę ir loštelėti atgal!

Staiga jaunojo kunigaikščio lūpų kampučiuose suvirpa nekantrus atdūksis:

– Tavo, kunigaikštyte, labai gražios akys. Tu būsi mano.

Akys?!

Būsiu?!

xxxx

Tarnas jau stovi laukdamas su Viešpaties drabužiais.

– Su labu rytu, mano Didingasai Kunigaikšti, – tarnas nusilenkia ir eina artyn. – Kubilas švaros apeigoms jau paruoštas,garuoja. Kaip teiksis mano Viešpats praustis? Su žolių nuoviro vandeniu ar kvepiančiu muilu?

– Tu neskubėėėėk taip, – Kęstutis sausa balta balta ranka nustumia tarno drabužius. – Ar Vytautas grįžo?

– Grįžo, Jūsų Šviesybe, grįžo. Vakar prieš vidurnaktį grįžo.

– Sveikas?

– Sveikas, mano Šviesusis Kunigaikšti, sveikas. Parsivarė daug apkrautų žirgų su ginklais ir nešuliais. Dar miega atilsio miegu.

– Na, ir ačiū Viešpačiui Dievui, – kilsteli žilus, išsitaršiusius, gyvaplaukių prižėlusius antakius, gyvenimo išplautų akių žvilgsniu perpjauna lubas, sudėvėtus pirštus pamėtėja link dangaus.

Šiandien Jogailą pakvietė pamedžiot. Nesvarbu, ką vasarą medžiot, bet Lietuvos negalima nušluot įnirtusiu mostu. Jogailos didysis veido snapas negali judėti lygu mažasis snapas kelnėse, – nesusikalbėjimo smūgiai šutina iš visų pusių! Senio Kęstučio kvapas iš burnos blogas, bet širdis gera. Sunkiai atsidusęs eina ten, kur garuoja kubilas karšto vandens. Tarnas nuvelka marškinius ir padeda seniui įsiropšti, puola muilinti ašutinę, bet Didysis Valdovas mosteli ranka. Jis pagulės karštame vandenyje. Pagalvos. Gal dar pamiegos. Jei Vytautas dar vaduojas nuomygiu, ko jam plustėti prieblandos šešėliuose?

xxxxx

Sėda prie kortų stalo.

Žavi, be galo žavi pageida, goslus geidulys, aistringas troškis pergalingai prieš nustebusius tėkšti pikų tūzą, kurį čia visi vadina žydų karaliaus – poeto, muzikanto ir kariūno Dovydo vardu, tiesiog Dovydu. Ar motis kryžių tūzu, kurį vadina Makedonijos karaliaus ir nė vieno mūšio nepralaimėjusio karvedžio Aleksandro Makedoniečio vardu, tiesiog Makedonu. Ar iš pasalų trenkti čirvų tūzą, kurį vadina Romos imperatoriaus ir didžio karvedžio Karlo Didžiojo vardu, švelniai ir audringai – tiesiog Karlu, Karliuku.

Ar prilaikyti paskutiniam kirčiui būgnų tūzą, kurį visada smagu vadinti Romos imperatoriaus, didžio karvedžio Julijaus Cezario vardu, tiesiog Cezariu.

Blogai!

Lietuvos kunigaikščiai spiečias prie stalų, kur lošiama čaturanga*.

Kariškas žaidimas. Visiems aišku: „čatur“ reiškia keturi, o „anga“ – kariuomenės dalis. Kaip čia pasakius? Keturios kariuomenės dalys: pėstininkai, kavalerija, kažkokie drambliai ir kovinės vežėčios. Ir vėl mėtomi kauliukai. Kiek iškrenta taškų, tiek pirmyn žygiuoja viską griaudamas dramblys ar po langelį pirmyn lėtieji pėstininkai, ar įstrižai kovinės vežėčios. Gi čia tie patys šachmatai! Tik kitokie!

Kartais lyg peštukinis gaidys, toks pasišiaušęs, toks kruvinai įraudęs Vytautas stumia žmoną sunkia ranka šalin, tada šoka gelbėt kas nors iš lietuvių ir nesiliauja, kol nenutempia Vytauto nuo pragaišties stalo.

Tiek gi betrūksta!

xxxx

Kokia moterų dalia?

Paklusti neįžeidinėjant?

Saugoti neįkyrint?

Išleisti nesigraužiant?

– Tu tik pažiūrėk: koks gražus vyras!

Ona net praranda trūkstamą oro gurkšnį! Dukra!

– O ką? – grįžteli, atidaryta burna pabarsto baltų dantų riedulį. – Man jau keturiolika. Ir kas čia tokio? Labai gražus vyras. Labai.

Oną užgula dar viena – slaptų veiksmų greičio baimė.

Gardino turgus kiekvieną dieną keičiasi ir ypatingas – knibžda pasalūniškų, gerai užsimaskavusių egzotiškų vyrų kohorta. Koks jų žvilgsnių tikslas? Koks veikimo būdas? Koks klastos laipsnis?

Jos abi plaukėdamos per turgų – dvi dviprasmybės, vienodos išlakumu, stotu, apdarais, palieka pėdsakus žemėje! Juodaakės, juodaplaukės verčia susitaikyti su likimu.

Kilmė sunaikinta: abi kaip paprastos žemionės. Ir dėl to atriša išlaisvėjusius palaidūnų liežuvius. Koketuodami italai moko Sofiją itališkos šnekos. Liekni, aukšti, rudakiai karaimai teikia Sofijai menkų dovanų. Oro akrobatai čekai moko Sofiją, veda į paslaptingą žonglierių rojaus sodą. Su juodu pirkliu, apsirišusiu galvą hidžabu, Sofija kalbasi vokiškai ir teiraujasi arabiškų papročių. Artėdamas lieknas gražiaveidis nežinomos šalies emisaras pašėlusiai gašlia šypsena kalba, greitakalbe kalba, kad Sofija – itin padori moteris. Gėrisi, kad jos matosi tik veidas ir rankos. Kaip ir pridera jo keisto tikėjimo šalies moterims.

– Tu tokia graži, kad tavo įspūdingas, nenusakomas stulbinantis grožis šviestų, nesvarbu, ką dėvėtum: nikabą ar net burką.

Ir kvatoja stengdamasis bent paliesti ranka, bet Ona timpteli šalin. Gražus vyras – it nuodingas vabzdys: jei neapnuodys, tai įgels.

Sofija nepaiso.

xxxx

Ir čia Ona ūmai pastebi, kad prie durų klausosi sustojusi Sofija.

Ji priėjo ir kaip niekur nieko atsisėdo šalia savo motinos.

Vakarienės Sofija ateina šiek tiek pavėlavusi ir taip išsipuošusi, kad motinai cukraus saldumas per mirksnį apneša liežuvį! Patys balčiausi, siuvinėti viršutiniai marškiniai pūstomis rankovėmis! Ant galvos sidabrinis apgalvis, sidabrinis vainikas su palmetės – Gyvybės medžio simbolika. Antsmilkiniai, koltai su talaluojančiais išmuštais spurgeliais, su nuokaromis ant ausų! Ir visa tai su spindinčių akmenėlių inkrustacijomis, virpančiais virpaliukais, o ant kaklo – apvaras iš sidabrinių lelijos pavidalo kabučių!

O svarbiausia – dukters krūtinė!

Juodo siuvinėto aukso ir sidabro bei spalvotais siūlais aksomo liemenė, „pakišta“ po mergaitės krūtimis, ale taip, kad per baltus marškinius josios pūpso kaip smailiažiūriai obuoliukai!

Ona net žagteli!

Kada ir iš kur dukra visa tai spėjo susilasioti?!

Pranašystės pildosi!

Ona taip apstulbsta, kad menkai užvalgiusi tik suglaudžia delnus ir klausosi, kaip JIE be paliovos beria žodžius sruvenančiu upeliu, versme be jokios atvangos! Apie kelionių sunkumus, apie žirgus, apie papročius, apie kalbą, apie medžioklę, apie mažmožius, net apie ginklus! O! Sofija kiemo kalvėje, pasirodo, patyrė daugybę įspūdžių! Prisipažįsta net mojavusi kūju!

JIE gal, o gal vienmečiai?! Gal ne. Na, Sofija gal jaunesnė. Tik.

JIE juokiasi.

JIE stebisi.

JIE šėlioja!

JIE tokie panašūs! Lyg brolis ir sesė. Čia Ona susizgrimba ir pakilusi ištaria, kad jau vėlus metas, kad Vasilijus galįs svečiuotis pilyje kiek panorėjęs, bet dabar jos abi PRIVALANČIOS ieškotis guolio.

Kambariniui išvedus svečią, atsisukusi į motiną spindinti Sofija teikiasi išlementi:

– Mama, aš..aš..

xxxx

Ona išgyvena švytėjimą. Tokį, kokio pasaulis iš jos nesitiki.

Jai duotas puikiai mokytas, labai retas žirgas. Beveik juodis, vadintas Juodžiu, bet saulės šviesoje šlakuotas, obuolmušis. Kakta pažymėta baltu lopiniu. Godžiai pasmaližiaudami arklininkai tokį vadina lauku žirgu su žvaigžde. Garbanotais, ypatingais, iki mėlyno spindesio juodais karčiais ir labai puria ilga uodega.

Tokiam, žinoma, vasarvidyje per karšta, tokiam geriau slėptis šešėlyje. Toks paliktas ilgakartis su ant kaktos nutįsusiu karčių kuokštu, žinoma, tam, kad būtų ramesnis: krestelėdamas galva nuo akių nubaido muses, mosikuodamas tankia uodega nuo papilvės, nuo šonų lengvai nuveja sparvas ir bimbalus.

Ypatingo eiklumo ir karšto narto eržilas!

Žymėtasis.

Tokius arkliaganiai atrenka iš tūkstančių. Kiekvienas kumelys pirmas tris vasaras sergėjamas laisvai, tabūnuose. Ir kiekviena paauglių kaimenė išsirenka savo vedlį. Patį stipriausią, patį drąsiausią, paties tvirčiausio charakterio eržilą. Ir arkliaganiai gudrūs: gano tik vedlį, nes kur vedlys, ten juda ir visas tabūnas. Ir vadina tokį vedlį Kunigaikščiu, ir toks eržilas skirtas tik kunigaikščiui. Tik pačiam narsiausiam kariui, kuris veda kariuomenę. Ir visi žirgai, kur jie bebūtų, vos išgirdę vedlio žvengimą supranta,kad ten vedlys, kuris šaukia, perspėja ar kažkam graso.

IR VEDA.

Toks ir kunigaikštienės Onos Juodis. Visada aukštai iškėlęs galvą dairosi, karpo ausimis, uodžia ir

nuolatos tai prunkščia, tai vos prisiartinęs prie kokio kito žirgo garsiai iškvepia klausdamas: tu draugas ar priešas? Tai sutikęs gražuolę kumelę švelniai gugena, sveikinasi. Ar ko staiga pasiilgęs sužvengia ir klausosi, ar kas atsilieps. Ona vidury nakties pašoka nugirdusi Juodžio kovos arklinį riksmą, o ryte pamato,

kad Juodis gerokai apkandžiotas, bet laimėjęs eilinę dvikovą su neeiliniu eržilu. Būtent tą rytą rkliaganiams teko gerokai pavargti, kol šiaip ne taip pasisekė Juodį nuraminti: vis trypė pakėlęs uodegą ir be perstojo žvengė pranešdamas visam svietui: čia aš nugalėtojas! Aš!!!

Didžio Kunigaikščio Vytauto eržilas lygiai toks pat, tik gerokai vyresnis, ir abu eržilai tučtuojau susipeštų, jei tik raiteliai bent kiek prarastų budrumą. Kiekvieną kartą abu besiartinantys išskirtinio aršumo žirgai vienas kitą pasitinka žvengimu, skliaudžia ausis ir mosikuoja galvomis.

– Aš prisakysiu mano poniai pakeisti žirgą į ramesnį, – susirūpina Kunigaikštis. – Toks nartas gali atimti žmonos sveikatą.

– Ne. Aš moteris. Man patinka toks žirgas, kurs būdu prilygsta mano valdovui.

xxxx

Tik po to!

Apvalę dvasią!

Sustiprinę dvasią!

Pamaloninę dvasią!

O Žemaičių žyniai! Orūs seniai su gumbuotomis lazdomis. Ryškūs gyvo žalio fone. Iki žemės baltais marškiniais, baltomis tunikomis su baltais šermuonėlių kailių atvartais. Susijuosę balintos drobės juostomis. Kaulėtų rankų i lgapirščiai. Rinktiniai aiškių balsų rėkliašaukiai. Stiprūs ir ramūs Didžiosios Išminties nešėjai!

Ir čia Vilniaus Vyriausiasis žynys Svirdeika, ir visai pražilęs senasis Margio alko žynys, – Ona patenkinta, šypsena plazda iki ausų. Pasisveikindama linkteli ir pamojuoja ranka! O, senieji draugai! O, gerumo, išminties ir ramybės nešėjai! O, Dievų pasiuntiniai iš Dangaus mums, Žemės padarams!

Nuo kalvos baltas baltas baltas Tėvas šaukia:

– Mes – didūs Žemaičiai! Amžių amžius mus puola tai mongolai, tai lenkai, tai kryžininkai, tai švedai, bet mes niekam per amžius savo valia neleidome trypti mūsų Šventosios Žemės! Per amžių amžius mes tikime į savo Viešpatį Dievą. Mes tikime, kad visa tai, ką dabar matome ir girdime, yra Dievo tvarka, Dievo balsas, Dievo liudijimas. Mūsų Žemė – Žemynos žemė. Mūsų Ugnis – Gabijos Ugnis. Mūsų Oras – Perkūno Oras. Mūsų Vanduo – Patrimpo Vanduo. Mes gerbiam Patulą kaip gerbiam Mirtį ir gyvenimą po Mirties. Mes stiprūs ir vieningi savo tikėjimu, dvasia, papročiais. Per Gyvybės, per Pasaulio medį mes stiebiamės

į Dangų. Per mūsų tikėjimą esame Viešpaties Dievo vaikai. Dabar, Romos Popiežiaus paraginti, kryžininkų užsiundyti svetimtaučiai siekia apkrikštyti mus nauju tikėjimu. Bet tikėjimas – ne pyragas iš nežydėjusių kviečių. Per greitai iškeptas prisvyla, sudega ir neskanus. Tikėjimas – lėtas ir eina per amžius. Jei kas

manosi, kad pašlakstytas neva švęstu vandeniu ir gavęs naujus marškinius atsivertė į kitą tikėjimą, tas meluoja sau ir kitiems. Tikėjimas – ne vanduo, įpiltas į puodelį, – tai visas puodelis su vandeniu. Priviso daugybė krikščioniškų pranašų. Žemaičiai jų nepriima. Žemaičiai netiki, kad driskių su pančiu per juosmenį

skelbiamas tikėjimas nauju Dievu yra naujas tikėjimas. Šitiek apsišaukėlių, kurie melagiai, nes tikina, kad kalba Viešpaties Dievo balsu! Mes, visi Žemės žmonės, suprantame, kad yra vienas ir tas pats Viešpats Dievas. Visiems! Žemaičiai tiki ne visi gvoltu! Mes tikime kiekvienas atskirai. Kai prieiname prie savojo

akmens, prie alko, prie savojo medžio. Mes tikime, kai matome Saulę, Mėnesį, vaivorykštę, žaltį. Mūsų Dievas – beribis.

Niekas negali pasakyti, kad aš jau lygus Dievui. Kelias į Viešpatį Dievą – be pabaigos.

Jis amžinas!

Kaip ir šitas Dangus!

Kaip ir šita Žemė!

Kaip šitas Oras!

Kaip Vanduo!

Šį kartą minia šaukiasi vienybės:

– Ladooo! Ladooo! Ladooo!

Vertinimas: 3.7. Balsų skaičius: 3
Prašome palaukti

381 Komentarai

 1. If you decided to wager on Alabama as -7.five-point favorites, they ought to win by eight or
  additional points in order for wager to be graded
  as a winner.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. Magnificent web site. Plenty of helpful info here.
  I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks in your effort!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. WorldatWork – Information and facts on compensation, added benefits,
  and total rewards info.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. It’s a pity you don’t have a donate button!
  I’d certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about
  this website with my Facebook group. Talk soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. If you would like to grow your know-how just keep visiting this web
  site and be updated with the hottest news posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe yyou could a little more in thee way of content soo people could connect with it better.
  Youve got an aaful lot of text for only having one or 2 pictures.

  Maybe yoou could space it out better?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. I really like what you guys are up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the great works guys I’ve you guys to my
  own blogroll.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. Great info. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon).

  I’ve book-marked it for later!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. Outstanding post, you have pointed out some
  great details, I also conceive this is a very superb website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. Amazing issues here. I am very satisfied to peer your article.
  Thank you so much and I am having a look forward to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful
  if you continue this in future. Lots of people
  will be benefited from your writing. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Normally I do not learn article on blogs, but I would
  like to say that this write-up very forced me to check
  out and do so! Your writing style has been surprised me.

  Thanks, very great article.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. magayo Lotto requires the use of an Internet connection.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. I every time spent my half an hour to read
  this web site’s posts daily along with a cup of coffee.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. This post is worth everyone’s attention. When can I find out
  more?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. Hi there, I read your blogs on a regular basis. Your writing style is witty, keep up the good work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. Good article. I will be going through many of these issues as well..

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!

  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. Hi there, I discovered your website by way of Google whilst looking for a similar topic, your web site came up, it looks
  great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just was aware of your blog thru Google, and located that
  it’s really informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate when you continue this in future.
  Many people will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still
  exists.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. Merely a smiling visitor here to share the
  love (:, btw outstanding design and style.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something too few people are speaking intelligently about.

  I am very happy that I came across this in my hunt for
  something regarding this.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Hello there, You have done a fantastic job.

  I will definitely digg it and personally recommend to my friends.

  I’m sure they will be benefited from this site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. Hello! Someone in my Myspace group shared this
  website with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Exceptional blog and great design and style.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. I think this is one of the most important info for me. And
  i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web
  site style is wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 27. Look at enjoying their The Night Housed update your self from
  time-to-time if you would like be considered a parent who seems to be productive and well-informed concerning your kid’s The
  Night Housed box office time. Taking part in the The Night Housed movie along with your kid can yield plenty of fantastic remembrances.
  Make inquiries to indicate that you will be carrying
  out with their time. Palms-on encounter is definitely probably the most valuable.

  The Night House 2021

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 28. naturally like your web-site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and
  I find it very bothersome to inform the truth however I’ll definitely come again again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 29. Excellent way of telling, and pleasant post to get information regarding my presentation topic, which i am going to deliver in college.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 30. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of
  us have developed some nice methods and we are looking to swap techniques with others, be sure
  to shoot me an email if interested.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 31. Every weekend i used to pay a visit this website, as
  i want enjoyment, since this this website conations actually good funny data too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 32. If you are going for finest contents like myself, just go
  to see this web site daily because it gives quality contents, thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 33. Everyone loves it when people come together and share views.

  Great website, stick with it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 34. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 35. It’s remarkable designed for me to have a site, which
  is good for my experience. thanks admin

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 36. Great site you have got here.. It’s hard to find good quality writing like
  yours these days. I truly appreciate individuals like you!
  Take care!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 37. Hello to every body, it’s my first go to see of this webpage;
  this website consists of remarkable and genuinely fine stuff
  for readers.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 38. Thanks for the good writeup. It actually was once a entertainment account it.
  Look complicated to more added agreeable from you! By the way, how can we be in contact?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 39. excellent put up, very informative. I ponder why the opposite
  specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing.

  I’m confident, you have a great readers’ base already!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 40. Greetings! I know this is kinda off topic
  however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a
  blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 41. Appreciate the recommendation. Will try it out.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 42. Very quickly this site will be famous among all blogging users, due to it’s fastidious posts

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 43. Very good post. I certainly love this website.
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 44. I know this site presents quality based posts and additional information, is there any other web page which gives such data
  in quality?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 45. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your
  theme? Exceptional work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 46. Good article! We will be linking to this particularly great content on our site.
  Keep up the great writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 47. It’s wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 48. What i don’t realize is if truth be told how you’re no longer actually a lot more smartly-preferred than you might
  be now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably relating to this subject, made me in my view consider it from a
  lot of various angles. Its like women and men aren’t fascinated until it’s something to accomplish with Woman gaga!
  Your own stuffs great. Always maintain it up!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 49. What’s up all, here every person is sharing such know-how, therefore it’s good to read this webpage,
  and I used to go to see this blog every day.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 50. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the
  web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  irked while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people
  could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 51. I’m gone to convey my little brother, that he should also go to see this
  webpage on regular basis to obtain updated from latest news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 52. Piece of writing writing is also a fun, if
  you be familiar with then you can write if not it is
  complex to write.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 53. Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It’s the little changes which will make the biggest changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 54. Heya! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established blog like yours require a lot of work?
  I’m brand new to operating a blog however I do write in my journal on a daily basis.

  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog
  owners. Thankyou!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 55. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what
  you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 56. Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and exposure!
  Keep up the very good works guys I’ve added
  you guys to my personal blogroll.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 57. With havin so much content do you ever run into any problems of
  plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content
  I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of
  it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you
  know any techniques to help stop content from being stolen? I’d really
  appreciate it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 58. Spot on with this write-up, I really believe this site needs far more attention. I’ll probably be returning to
  see more, thanks for the information!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 59. Everything is very open with a clear explanation of the challenges.

  It was really informative. Your site is extremely helpful.
  Thanks for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 60. I am sure this article has touched all the internet users, its really
  really good post on building up new web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 61. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange solutions with other folks,
  why not shoot me an e-mail if interested.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 62. I think this is one of the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general
  things, The website style is perfect, the articles
  is really great : D. Good job, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 63. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a
  issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 64. Pretty! This was an incredibly wonderful article.
  Many thanks for supplying this information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 65. Hi all, here every one is sharing these knowledge, therefore it’s nice to read this weblog,
  and I used to pay a quick visit this website all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 66. Link exchange is nothing else however it is only placing
  the other person’s blog link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 67. Hi, after reading this remarkable piece of writing i am too cheerful to share my
  know-how here with mates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 68. It’s wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made at this place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 69. Hi there Dear, are you really visiting this web page regularly, if so afterward you will without doubt obtain pleasant experience.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 70. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful information specifically the last part :
  ) I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 71. I pay a visit every day a few websites and information sites to read content, however this website offers
  quality based writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 72. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit
  and sources back to your blog? My blog is in the very same niche
  as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 73. I’ll immediately grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me understand so that
  I could subscribe. Thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 74. I just like the valuable information you supply for your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m moderately sure I’ll learn many new
  stuff proper right here! Best of luck for the following!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 75. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be exciting to read through content from other authors and use something from their sites.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 76. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as
  no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing!
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 77. Right now it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now.

  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your
  blog?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 78. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 79. Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual
  effort to make a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 80. This article is really a good one it helps new internet viewers,
  who are wishing for blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 81. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 82. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 83. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find
  It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 84. Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how
  to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 85. Excellent, what a website it is! This web site
  provides valuable data to us, keep it up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 86. Hi, I do think your web site may be having browser compatibility problems.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.

  I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, wonderful site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 87. I want to to thank you for this very good read!! I certainly
  enjoyed every little bit of it. I have you book marked to look at new stuff you post…

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 88. great points altogether, you simply gained a new reader. What might you suggest
  in regards to your submit that you just made a few days in the past?

  Any certain?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 89. WOW just what I was searching for. Came here by searching for Cheap Smart Tv Deals

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 90. I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is really good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 91. Spot on with this write-up, I seriously think this web
  site needs a lot more attention. I’ll probably be
  returning to read through more, thanks for the advice!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 92. Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe
  the whole thing is existing on net?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 93. What’s up friends, how is everything, and what you desire to say regarding this paragraph,
  in my view its really awesome designed for me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 94. Hi there I am so delighted I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching
  on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you
  for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep up the superb b.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 95. Paragraph writing is also a fun, if you know then you can write or
  else it is complex to write.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 96. If you have a gambling challenge or know someone who does,
  please get enable.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 97. I am regular reader, hoԝ arе yоu еverybody? Tһiѕ piece of writing posted at tһіs site iѕ truⅼy go᧐d.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 98. I’ve read some good stuff here. Definitely price bookmarking
  for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to make one of these excellent informative site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 99. If some one needs to be updated with hottest
  technologies then he must be pay a visit this web site and be up
  to date every day.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 100. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway,
  just wanted to say fantastic blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 101. Hello there! This is my first visit to your blog! We are
  a group of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 102. Hi there, I discovered your blog by way of Google whilst searching for a
  comparable topic, your web site got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become aware of your weblog thru Google, and located that it’s truly
  informative. I am going to watch out for brussels.
  I will be grateful if you happen to continue this in future.
  Lots of folks can be benefited from your writing.

  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 103. Sports gamblers call these forms of players “steam bettors.” Bookmakers call them “board cleaners.” Each groups tend to revile them.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 104. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and
  entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.

  The problem is something that not enough people are speaking intelligently about.

  I am very happy I found this during my search for something regarding this.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 105. I visited several websites however the audio feature for audio songs existing at
  this website is in fact fabulous.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 106. Hi there I am so glad I found your webpage, I
  really found you by error, while I was researching on Yahoo for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but
  I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the excellent job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 107. Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and
  come with almost all significant infos. I would like to peer more
  posts like this .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 108. AT&T Prepaid-Telefonkarten sind eine perfekte Wahl für
  Einzelpersonen, die sich um ihr Budget sorgen und ihre Ausgaben für Telefongespräche lieber verwalten möchten. Es gibt verschiedene Arten von Prepaid-Karten von AT&T,
  beginnend mit hundert und dann dreihundertsiebenhundertfünfzig Minuten. Dies ist der Vorschlag für Personen, die innerhalb der Vereinigten Staaten telefonieren möchten. Andernfalls können Sie das Angebot von AT&T einer
  weltweiten virtuellen Telefonkarte für 30 Dollar wählen. Es
  besteht auch die Möglichkeit zum Aufladen, sodass Sie nur
  eine Karte kaufen und nach Ablauf der Zeit die Telefonkarte aufladen können. Es ist also ziemlich einfach und bequem, online Telefonkarten nach Griechenland zu verwenden. Sie bieten auch atemberaubende Tarife für
  Anrufe vor Ort, innerhalb der Vereinigten Staaten und in über 200 Länder weltweit.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 109. I’m really loving the theme/design of your web site. Do you
  ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained
  about my website not operating correctly in Explorer but
  looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this
  issue?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 110. After going over a few of the blog posts on your site, I seriously appreciate your technique of writing a blog.
  I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon.
  Please visit my website as well and let me know
  how you feel.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 111. I was suggested this blog via my cousin. I am
  not positive whether or not this put up is written by means of him as nobody else know such certain about
  my problem. You are wonderful! Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 112. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show
  up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 113. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I truly enjoy reading your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover
  the same topics? Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 114. Fantastic post.Ne’er knew this, regards for letting me know.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 115. I love it when folks get together and share ideas.
  Great website, continue the good work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 116. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk
  about this website with my Facebook group. Chat soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 117. Hi, Neat post. There is an issue together with your web site in web explorer,
  might test this? IE nonetheless is the marketplace leader and
  a good component of other folks will pass over your
  great writing due to this problem.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 118. What’s up to every body, it’s my first go to see of this web site; this blog consists of amazing and actually good information in favor of readers.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 119. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people
  can take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 120. Lookup agencies specializing in the preferred box office.
  This allows you to the opportunity meet new people and discover about recent
  news. A national group or company is an excellent way to take care of-to-date with the box office movie.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 121. Hey would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 122. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your site? My blog is in the exact same niche as yours and my users would really benefit
  from some of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 123. Having read this I believed it was extremely enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put this short article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and
  leaving comments. But so what, it was still worth it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 124. Good day! I simply wish to give you a big thumbs up for the excellent info you’ve got right here on this
  post. I will be returning to your blog for more soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 125. This is my first time pay a quick visit at here and i am
  actually impressed to read everthing at alone place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 126. I’ve been browsing online greater than three hours today,
  but I by no means found any interesting article like yours.
  It’s beautiful worth sufficient for me. In my
  opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the web might be much more helpful than ever before.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 127. Hello there, You have done an excellent job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I am confident they will be benefited from this site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 128. Hi! I’ve been following your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!

  Just wanted to say keep up the excellent work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 129. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting
  a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 130. Excellent blog here! Also your website loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my website loaded up as
  fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 131. I just like the helpful information you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test once more right here frequently.

  I’m quite certain I’ll be told plenty of new stuff proper right here!
  Good luck for the next!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 132. Thirdly it regards the professionals or advantages of betting on line reside casino on. Still one other factor the betting amount and the
  win amount at the top-left nook of the game. Still prefers a
  4-4-2 inside this is true for as regards to the game.
  The bettors and different agencies assisting them to clear up troubles inside the subject of sports activities games.

  Identical to different games and sports activities in accordance with the login link alternatif.
  Appearance made Chris chuckle asmelling the inexperienced coloured quantity is for the interest of predicting sports activities activities.
  Great software program for each new season once they imagined that
  they had been youthful. A strategy to steadfast clients which have a sizable alternative of poker players worldwide.

  There’s an-already current and nice conditions and terms for his or her purchasers a big space of the game.
  Supernova players maintain and deposits by
  making use of they’ve been set up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 133. Great post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 134. Regards foor this post, I am a big fan of this site would likje to
  proceed updated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 135. If you want to improve your familiarity just keep visiting this site and be updated with the
  latest gossip posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 136. Ahaa, its good conversation about this piece of writing here at this blog, I have read all that, so now
  me also commenting at this place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 137. I am not sure the place you are getting your information,
  but good topic. I needs to spend a while learning much more
  or understanding more. Thanks for excellent information I was searching for this information for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 138. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 139. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more
  from this web site, and your views are good designed for new visitors.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 140. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 141. I constantly spent my half an hour to read
  this webpage’s articles all the time along with a mug of coffee.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 142. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether
  this post is written by him as nobody else know
  such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 143. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam
  feedback? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much
  appreciated.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 144. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am nervous
  about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 145. It’s in reality a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this useful info with
  us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 146. I just like the helpful info you supply on your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly.
  I am rather certain I will be told a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 147. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few
  interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 148. What’s Taking place i am new to this, I stumbled
  upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it
  has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its
  helped me. Great job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 149. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if
  you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty
  finding one? Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 150. constantly i used to read smaller content which as
  well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 151. I am now not positive where you are getting your information,
  however great topic. I needs to spend some time finding out much
  more or figuring out more. Thank you for wonderful info I used to be searching for
  this information for my mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 152. รีวิวคาสิโนออนไลน์ รีวิวคาสิโนออนไลน์ รีวิวคาสิโนออนไลน์
  เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ใหม่ๆเกิดมาเรื่อยซึ่งแต่ละเว็บไซต์นั้นจะเน้นที่ความสบายสบายและก็วิถีทางในการฝากและถอนเงินง่ายเป็นหลัก ผู้เล่นจึงสามารถสนุกสนานบันเทิงใจไปกับเกมพนันได้โดยไม่ต้องออกมาจากบ้านแล้วก็รับเงินสดฝากบัญชีได้ทันที มันจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่ เว็บรีวิวคาสิโน เป็นไปได้รับความนิยมชมชอบอย่างก้าวกระโดดอย่างยิ่งในประเทศไทย
  เพราะทุกๆอย่างสบาย
  ง่ายรวมทั้งรวดเร็ว
  บาคาร่า แหล่งรวมคาสิโนออนไลน์ UFABET คาสิโนออนไลน์ระดับท็อปของโลก
  ด้วยความมั่นใจในตัวเองและชูจุดเด่นในเรื่องของเกมคาสิโนอย่างครบวงจร ซึ่งคำว่าที่เดียวจบครบทุกเกมวางเดิมพันนี้ มิได้จำกัดอยู่แค่เพียงเกมคาสิโนสดหรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังรวมถึงสล็อต, ยิงปลา
  แล้วก็พนันกีฬาออนไลน์ด้วย
  ที่สำคัญในตอนนี้นักพนันยังสามารถที่จะลุ้นได้กำไรจากหวยออนไลน์ได้ในทุกๆวัน รวมไปถึงเกมพนันอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลย บาคาร่าออนไลน์ เกมไพ่โบราณจากประเทศฝรั่งเศส มีกฎข้อตกลงการเล่นละม้ายกับ ป๊อกกระดอน ที่พี่น้องนักเสี่ยงดวงคนไทยน่าจะรู้จักดีกันดี แม้กระนั้นแทนที่จะใช้ไพ่ในมือ

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 153. fantastic issues altogether, ʏoս simply received a logo new reader.
  Ꮃhat mɑy you recommend ɑbout yⲟur put up that you simply mɑde a few days ago?
  Ꭺny ceгtain?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 154. Article writing іs also a excitement, if you
  be acquainted witһ ɑfter that yоu can writе
  othеrwise it іs difficult tο ѡrite.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 155. Tayt modelleri ve fiyatları, 2021 yeni sezonuyla Koton.com da.
  Tayt modelleri, termal tayt, spor tayt, deri tayt ve korse tayt olarak çeşitli
  türleri vardır. Toparlayıcı taytlar şuan çok popülerdir.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 156. Hello it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is really nice and the people are actually sharing fastidious
  thoughts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 157. I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web page is truly fastidious.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 158. Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel we
  could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 159. If you desire to increase your familiarity just keep visiting
  this website and be updated with the latest gossip posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 160. Mayo modelleri bu yaz tam sana göre! Koton.com’da bulabileceğiniz,
  Etekli, Şortlu, Slip, Elbise mayo ve Mayo Bikini
  modelleri 2021 yeni sezonuyla sizlerle!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 161. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends.

  I am sure they will be benefited from this website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 162. Transcribe! Can load, save, and playback audio.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 163. Having said that, the NCAA’s practice of restricting sports betting advertising at tournaments
  will continue.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 164. Transform the box office every once in awhile. You may want a break from your review.In the event you don’t
  sense the maximum amount of excitement with regards to a imdb as you may as soon as did, you may want to go with an all new 1 for any little.
  That might be exactly what the medical professional
  ordered.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 165. This is a topic that is near to my heart… Thank
  you! Where are your contact details though?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 166. Very well done and written.
  I began writing a blog myself iin the past few wweeks
  and realized that many people merely rework old ideas but add vedy little of worth.

  It’s good to read a helpful write-up oof some genuine value to your followers and myself.

  It’s going on my likst of creteria I need to emulate as a new blogger.
  Reader eengagement and content quality arre king.
  Some fantastic thoughts; you have definitely got on my list of writers to watch!

  Carry on the fantastic work!
  Alll the best,
  Willa

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 167. Saturday evening will be the seventh time in Lotto NZ history that Powerball has reached a Must Be Won draw with a jackpot
  of more than $30 million.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 168. Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 169. Your mode of describing the whole thing in this piece
  of writing is in fact good, all be capable
  of easily be aware of it, Thanks a lot.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 170. If you want to improve your knowledge just keep visiting this
  web page and be updated with the latest news update posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 171. I’m not that much of a online reader to
  be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  Many thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 172. Its such as you read my thoughts! You seem to understand a
  lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you could do with some p.c. to pressure the
  message house a little bit, however instead of that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 173. This design is wicked! You most certainly know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 174. I visit day-to-day a few blogs and websites to read articles, however this weblog presents feature based
  posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 175. Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to my
  blogroll.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 176. Good day! I know this is kinda off topic but
  I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options
  for another platform. I would be awesome if you could
  point me in the direction of a good platform.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 177. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it
  has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist different customers like its aided me.

  Great job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 178. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time
  a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 179. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
  appreciate it

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 180. Simply want to say your article is as astounding.
  The clearness on your publish is just spectacular and that
  i can think you’re knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to
  grasp your RSS feed to stay up to date with coming near near post.
  Thanks 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 181. Hi friends, good paragraph and nice urging commented at
  this place, I am in fact enjoying by these.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 182. Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding anything fully,
  except this post gives nice understanding even.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 183. I wanted to thank you for this excellent read!! I certainly loved every little bit of it.
  I have you bookmarked to look at new stuff you post…

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 184. Hello there, I discovered your site via Google whilst searching
  for a related topic, your site came up, it seems to be good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just was alert to your blog via Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful should you continue this in future.
  Many other folks shall be benefited from your writing.
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 185. Hi there, of course this article is in fact fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
  thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 186. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole group will likely be grateful
  to you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 187. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established
  blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m
  not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions?
  With thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 188. Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing such things, therefore I am going to tell
  her.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 189. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything
  I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 190. Terrific work! This is the type of info that are meant to be shared around the web.

  Disgrace on Google for no longer positioning this submit higher!
  Come on over and consult with my site . Thanks =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 191. Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and great style and design.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 192. I am really happy to read this web site posts which includes plenty of helpful facts,
  thanks for providing such data.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 193. Hi, of course this article is really fastidious and I have learned lot
  of things from it about blogging. thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 194. If some one desires expert view on the topic of blogging and site-building then i propose him/her to pay
  a visit this webpage, Keep up the fastidious work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 195. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
  you can be a great author. I will always bookmark your blog and will come back someday.
  I want to encourage that you continue your great writing,
  have a nice day!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 196. This article will help the internet viewers for building up
  new weblog or even a blog from start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 197. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is
  extremely good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 198. I think the admin of this site is truly working hard for his website, for the reason that here every information is quality based stuff.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 199. I think that is one of the most significant info
  for me. And i’m satisfied studying your article. But want to observation on some basic things,
  The website style is ideal, the articles is actually nice : D.
  Excellent task, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 200. Hi! I’ve been reading your blog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from Humble Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 201. Marvelous, what a webpage it is! This web site gives helpful facts to us,
  keep it up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 202. Useful information. Fortunate me I found
  your website by accident, and I am stunned why this twist
  of fate didn’t happened earlier! I bookmarked it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 203. Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider concerns that they plainly don’t recognise about.

  You managed to hit the nail upon the top as neatly as defined out the entire thing with no need side effect , other people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 204. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am trying
  to find things to improve my web site!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 205. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any tips?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 206. hello!,I love your writing so a lot! percentage we keep up
  a correspondence more about your article on AOL?

  I need an expert on this house to resolve my problem.
  May be that is you! Looking ahead to look you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 207. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something
  new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as
  I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective
  fascinating content. Make sure you update this again very soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 208. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 209. It’s in fact very difficult in this active life to listen news on TV, thus I simply use web for
  that purpose, and get the most recent news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 210. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for
  about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 211. Hello, after reading this amazing piece of writing i am too
  delighted to share my familiarity here with mates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 212. Wonderful article! This is the kind of information that should be shared around the
  web. Shame on Google for not positioning this submit higher!
  Come on over and seek advice from my web site
  . Thanks =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 213. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and
  design. Outstanding choice of colors!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 214. Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 215. Good information. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon).

  I’ve bookmarked it for later!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 216. Yes! Finally something about insurance official site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 217. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I
  wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring to this
  article. I desire to read even more things about it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 218. I do not even know the way I finished up here, however I believed this post was
  great. I don’t recognize who you are but definitely you are going to a well-known blogger should you aren’t already.

  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 219. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 220. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will
  be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 221. At this time it seems like WordPress is the preferred blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 222. I simply couldn’t leave your website before suggesting that I really enjoyed
  the usual info a person provide on your visitors? Is
  gonna be back frequently in order to inspect new
  posts

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 223. you’re actually a just right webmaster. The site loading velocity is
  incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a great process on this
  topic!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 224. Hello friends, how is the whole thing, and what you desire to say
  about this article, in my view its truly remarkable designed for
  me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 225. What’s up to every one, because I am really keen of reading this weblog’s post to
  be updated on a regular basis. It carries nice material.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 226. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am
  waiting for your next write ups thank you once again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 227. Link exchange is nothing else however it is only placing
  the other person’s blog link on your page at appropriate
  place and other person will also do same in favor
  of you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 228. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may
  return once again since i have saved as a favorite it. Money and
  freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 229. Highly descriptive post, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 230. hi!,I like your writing so a lot! share we be in contact extra approximately your post on AOL?
  I need an expert in this house to unravel my problem. May be that is you!
  Looking forward to look you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 231. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance“ between superb usability and visual
  appeal. I must say that you’ve done a awesome job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Opera.
  Superb Blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 232. Hi! I’ve been following your web site for a long time now and finally got
  the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Houston Tx! Just wanted to mention keep up the good work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 233. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to see a great blog like this one today.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 234. Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and
  personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 235. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 236. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless
  think about if you added some great graphics or videos to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the very best in its niche.
  Excellent blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 237. This piece of writing is truly a pleasant one it assists new net visitors, who are wishing
  in favor of blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 238. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and post is genuinely fruitful in favor of me, keep
  up posting these types of articles or reviews.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 239. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it seems a lot of it is popping it up
  all over the internet without my agreement. Do you know any
  ways to help reduce content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 240. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, great blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 241. Good post! We will be linking to this particularly great post on our
  website. Keep up the great writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 242. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A handful of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any ideas
  to help fix this problem?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 243. Terrific work! That is the type of information that should be shared around the net.
  Disgrace on Google for not positioning this
  publish upper! Come on over and consult with my web site . Thank you
  =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 244. I pay a quick visit daily some web pages and websites to read posts, but
  this website gives feature based content.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 245. This piece of writing will help the internet people for setting up new webpage or
  even a blog from start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 246. Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It is the little changes that produce the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 247. If some one desires expert view regarding running
  a blog after that i advise him/her to visit this webpage, Keep up the
  fastidious work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 248. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to
  be really something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 249. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually
  loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing to your augment or even I achievement you get admission to consistently rapidly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 250. If some one desires to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a
  visit this site and be up to date everyday.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 251. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
  credit and sources back to your webpage? My blog is in the very
  same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from
  a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 252. Hey there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do
  you require any html coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 253. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding
  one? Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 254. After checking out a handful of the articles on your web page, I really like your technique of
  blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the
  near future. Please visit my website too and let me
  know how you feel.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 255. Thanks for the auspicious writeup. It actually used to be a
  entertainment account it. Look complicated to far added agreeable from you!
  By the way, how could we keep up a correspondence?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 256. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any tips to help fix this problem?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 257. It is not my first time to go to see this website, i am browsing this web site dailly
  and get pleasant data from here every day.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 258. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is
  wonderful, as well as the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 259. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  stand out. Please let me know where you got your design. Kudos

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 260. I really love your blog.. Very nice colors & theme.

  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like
  to know where you got this from or just what the theme is named.
  Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 261. hello!,I like your writing so a lot! share we be in contact extra approximately your article on AOL?
  I need a specialist in this house to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 262. Wow, incredible weblog format! How lengthy have
  you been blogging for? you make blogging look easy.

  The full look of your site is great, as well as the content material!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 263. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something enlightening to read?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 264. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in web explorer, might
  check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a
  big component to other people will omit your great writing due to
  this problem.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 265. Hey! This is my first visit to your blog! We are a
  collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done
  a extraordinary job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 266. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be useful to read articles from other
  writers and practice something from other sites.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 267. Thanks in support of sharing such a fastidious opinion, paragraph is good, thats why i have read it fully

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 268. My spouse and I stumbled over here by a different website
  and thought I may as well check things out. I like what I see
  so now i am following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 269. My brother suggested I might like this blog. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I
  had spent for this information! Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 270. I think this is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some
  general things, The website style is ideal, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 271. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but
  have no coding experience so I wanted to get advice from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  </