Pradžia » Aktualus komentaras » Prasidėjo totalus biurokratų puolimas: ar atsilaikys naujokai?

Prasidėjo totalus biurokratų puolimas: ar atsilaikys naujokai?

By Palmira Mart │ adiena.lt

„Norint ką nors padaryti, ypač įgyvendinti reformas, reikia įveikti didelį pasipriešinimą naujoviškumui. Reikalingi įvairiausi darbo su žmonėmis būdai. Kai kurie tų būdų jiems pasirodo per griežti. Žmonės čia nėra pripratę prie kritikos, prie pasiūlymų daryti ką nors kitaip arba prie kvestionavimo. Kai ateina kas nors iš išorės ir klausia, o kodėl jūs taip darote, jiems tai atrodo kaip įžeidimas ar nepagarba jų darbui“.

Taip naujosios Lietuvos Vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė atsakė tiems, kas ėmė ją beatodairiškai pulti, vos tik ji paskelbė apie numatomą valstybės sektoriaus pertvarką.

Net nepradėjus reformos, vyriausybės kanclerę M. Dargužaitę ėmė pulti biurokratai

Net nepradėjus reformos, Vyriausybės kanclerę M. Dargužaitę ėmė pulti biurokratai

Valstybės tarnybos departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia 585 įstaigos (be valstybės valdomų įmonių), kuriose darbuojasi beveik 55 tūkst. valstybės tarnautojų.

Nesusipažinusiems su vadinamojo valdiško lietuviško darbo specifika, reikia pasakyti, jog tai toli gražu ne visas valdininkų skaičius, mat dar didesnę jų armiją sudaro tose pačiose 585 valdiškose įstaigose pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, neturintys valstybės tarnautojo statuso.

Statistikos departamentas skelbia, kad šiuo metu valstybės sektoriuje iš viso darbuojasi daugiau kaip 350 tūkst. žmonių.

Siekdama mažinti šių iš biudžeto išlaikomų „darbščiųjų bitučių“ skaičių, optimizuoti jų funkcijas, padaryti valstybės sektoriaus darbą efektyvesnį, naujoji Vyriausybė yra numačiusi įgyvendinti, be kitų, ir valstybės tarnybos reformą.

Tačiau užteko tik viešai paskelbti, kad Vyriausybė šią reformą pradeda nuo savęs, pirmame etape sumažindama 20 proc. jos pačios kanceliarijos pareigybių, kaip bemat sukilo „aparatčikai“, skųsdamiesi nepakenčiamu naujosios kanclerės charakteriu, jos arogancija, nesugebėjimu bendrauti ir kt.

Kurgi nesukils, jei naujoji vadovė pareiškė netoleruosianti po kelis kartus per dieną darbo metu geriamos kavutės bei darbo imitavimo, kai, ne paslaptis, ir per pažintis valdiškose šiltose vietelėse įsitaisiusių poniučių, panelių ir ponaičių, vadinamųjų „specialistų“, kompetencija neretai apsiriboja vos kelių jų pareigybės aprašymuose griežtai reglamentuotų funkcijų išmanymu, o naujų, vakarietiškų, šių dienų realijas atitinkančių darbo metodų taikymas tokiems „darbštuoliams“ bemat sukelia galvos skausmus ar isterijos priepuolius.

Neabejotina, kad tarp jų ypač aktyvūs yra metų metais savo nepajudinamuose krėsluose sėdintys įvairiausio plauko vadovai, neretai „vadovaujantys“ vos keliems darbuotojams.

Užtat galima tik įsivaizduoti, kokio masto pasipriešinimas Lietuvoje kils tada, kai naujoji Vyriausybė imsis ir neefektyviai valstybės valdomų įmonių, ir mažųjų valdiškų įstaigėlių, neretai dubliuojančių viena kitos funkcijas, pertvarkos.  Mat vos tik kanclerei prasitarus, kad numatyta uždaryti apie 150 iš jų, net ir kai kurie žurnalistai išdrįso suabejoti naujosios reformatorės planų realumu.

Štai vienas visose iš eilės TV laidose dalyvaujantis visų sričių žinovas leido su viešai pataršyti neva ypatingo sunkumo kanclerės charakterį, tarsi tik žmogaus charakterio savybės, o ne jo profesiniai įgūdžiai, kompetencija ir gabumai būtų svarbiausi, imantis sunkios pertvarkos plačiai išbujojusios biurokratijos liūne ir tarsi būtų numatyta, kad valstybės sektorius po reformos turi virsti arbatos gėrikų klubu. Tokiu atveju, be jokios abejonės, jam vadovauti turėtų angeliško charakterio, visiems įtinkančios, lipšnios, nuolat besišypsančios ir savo nuomonės neturinčios namų šeimininkės charakterio moteris.

Taigi, totalus biurokratų, reformų priešininkų puolimas visais frontais prasidėjo.

Ar jį atlaikys moteriški Vyriausybės kanclerės pečiai, ar jai į pagalbą ateis policijos struktūrose užsigrūdinęs valstybės vadovas – pamatysime jau netrukus.

Tada ir paaiškės, ko iš tiesų yra verta ši ne tik valstybės valdyme, bet ir daugelyje kitų  gyvenimo sričių pažangias reformas žadanti naujoji vadinamųjų profesionalų Vyriausybė.

Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 1
Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

keturiolika − 10 =