Pradžia » Istorija » Rasputinas – apsišaukėlis ir ištvirkėlis: sukako 100 metų nuo žymiojo mistiko mirties

Rasputinas – apsišaukėlis ir ištvirkėlis: sukako 100 metų nuo žymiojo mistiko mirties

By adiena.lt

Grigorijus Rasputinas buvo svarbi figūra Rusijos imperatoriaus dvare, darė didžiulę įtaiką caro šeimai ir garsėjo savo meilės ryšiais. Kaip jį vertino to meto žmonės, dėl ko buvo nepatenkinta Stačiatikių bažnyčia ir kaip žuvo Rasputinas?

G. Rasputinas

G. Rasputinas: aiškiaregis ar apsišaukėlis mistikas? To niekas nežino iki šiol

Grigorijus Rasputinas gimė paprastoje valstiečių šeimoje, Tobolsko gubernijoje. Jo tiksli gimimo data nežinoma – pagal skirtingus šaltinius, jis pasaulį turėjo išvysti tarp 1864 –ųjų ir 1872-ųjų metų.

Jaunystėje jis susidomėjo religija, kaip piligrimas aplankė kelis Rusijos vienuolynus, Atono kalno vienuolyną Graikijoje, pabuvojo Jeruzalėje. Per šias keliones jis susipažino su daugybe vienuolių ir dvasininkijos atstovų, tarp kurių buvo ir Sankt – Peterburgo dvasinės akademijos nariai.

Sugebėjo įtikinti carą

Apie 1904 metus Rusijos aukštuomenės akyse jis jau buvo pripažįstamas religine įžymybe. Juo susidomėjo imperatorius Nikolajus II, asmeniškai priėmęs „Dievo žmogų“.

Laikui bėgant Rasputino įtaka imperatoriaus šeimai didėjo dėl to, kad jis padėjo vieninteliam caro sūnui, caraičiui Aleksejui, kovoti su hemofilija – nepagydoma, paveldima kraujo krešėjimo sutrikimo liga.

Aronas Simanovičius, memuaristas, žinomas kaip asmeninis Grigorijaus Rasputino sekretorius, knygoje „Rasputinas ir žydai. Grigorijaus Rasputino asmeninio sekretoriaus prisiminimai“ rašė: „Nuo pat pirmojo susitikimo su caraičiu jis su sergančiu berniuku elgėsi ypatingai apdairiai. Jis sugebėjo žmones veikti raminančiai. Jo ramybė ir pasitikintis bendravimas darė įspūdį žmonėms. Jo ypatingas sugebėjimas paveikti ligonius iškart suteikė jam išskirtinę vietą prie kenčiančio berniuko lovos“.

Kraujui stabdyti Rasputinas naudojo liaudies priemones – pavyzdžiui, susmulkintą ąžuolo žievę, bet imperatoriaus aplinkoje tai atrodė kaip stebuklas. Simanovičius teigia, kad Rasputinas sugebėjo įtikinti carą, jog paveldėtojo liga pavojinga tik iki aštuonioliktojo gimtadienio ir kad vėliau jis visiškai pasveiks.

Bažnyčia: krikščionis, dvasingas žmogus

Tačiau bažnyčios atstovai į Rasputiną žiūrėjo su atsargumu. Šventikų nuomone, jis buvo chlistų atstovas – tai rusiška sekta, kilusi, pagal įvairius duomenis, iš mistinių Vakarų Europos sektų, Bibliją vertinusi per budistinę ir zoroastrizmo prizmę, turinti slaviškosios pagonybės ir sentikių religijos požymių.

Chlistai nepripažįsta bažnytinių apeigų, šventųjų raštų ir šventikų, laikosi senojo asketizmo, praktikuoja susilaikymą nuo maisto ir sekso. Pastaroji aplinkybė, beje, nelabai derinosi su vieno šventiko pranešimu, kad pas Rasputiną atvažiuoja moterys ir kad „jis jas išlaisvina nuo aistrų…pirtyje“.

Tačiau Stačiatikių bažnyčios atliktas tyrimas neaptiko jokių jo „chlistiškų“ požymių. Jokių rezultatų nedavė ir antras tyrimas, atliktas 1912 metais. Rasputinas buvo pavadintas „krikščioniu, dvasingu žmogumi, ieškančiu Kristaus tiesos“. Jam daugiau negrėsė oficialūs kaltinimai.

„Šventas Velnias“

Tačiau žmonių, netikinčių Rasputino dievobaimingumu, pakako. 1912 metais pasirodė keletas straipsnių, kuriuose buvo kalbama apie jo „mistinį ištvirkimą“, o pats Rasputinas buvo vadinamas „dvasiniu gastrolieriumi“. O Rasputino pažįstamas, buvęs vienuolis Iliodoras platino skandalingus laiškus, kuriuos neva Rasputinui parašė  imperatorienė Aleksandra Fiodorovna ir kunigaikštytės.

Šiuo metu daugelis tyrinėtojų mano, kad tie laiškai yra tikri. Be to, 1917 m. Iliodoras išleido apie Rasputiną knygą, pavadinęs ją „Šventas Velnias.“

Bažnytinių tyrimų metu Iliodoras Rasputiną apibūdino kaip „apsišaukėlį ir žinomą ištvirkėlį“. Jis rašė: „Naudodamasis savo valdžia moterims, jis sugundė nesuskaičiuojamą jų kiekį. Viena iš jo nelaimingų aukų atėjo pas mane ieškoti pagalbos ir papasakojo, kad kaltinamasis ją užhipnotizavo ir ji negalėjo jam pasipriešinti. O po to ta išprotėjusi būtybė bandė sugundyti mane. Žinoma, aš ją pasiunčiau į beprotnamį, bet manau, kad ji proto neteko visam laikui“.

Siekė naudos

Rasputinas iš tikrųjų turėjo daug gerbėjų. Simanovičius prisimena, kad dalis jų tikėjo antgamtiškomis jo galiomis ir dieviškąja paskirtimi, kita dalis tiesiog vaikėsi madų, globodamas jį, arba jo dėka stengėsi gauti kokių nors privilegijų. Pats Rasputinas yra užsiminęs, kad daugelis aukštų asmenų tiesiog stengėsi jam ant kaklo užkarti savo žmonas ir meilužes, kad tokiu būdu gautų sau kokios nors naudos.

Rasputino įtaka imperatoriaus šeimai jį pavertė dievybe. Užtekdavo vos vieno jo žodžio ir valdininkai gaudavo ordinus. Paskyrimus, kuriems buvo reikalingi ilgi tarnybos metai, Rasputinas išspręsdavo per keletą valandų. „Nereikėjo ypatingų žinių ar talentų, kad su jo pagalba būtų pasiekta puiki karjera. Tam užteko vien tik Rasputino užgaidos, – rašo Simanovičius. – Nė vienas caro favoritas niekada Rusijoje neturėjo tokios valdžios, kaip jis“.

Tuo pat metu Rasputinas atvirai reiškė savo nepritarimą bajorijai. Bajorus jis vadino šunimis ir teigė, kad „nė vieno bajoro gyslose nėra nė lašo rusiško kraujo“. O kai per šventes jį lankydavo ir sveikindavo gerbėjos, apglėbdamos jo batus, jis juos itin kruopščiai ištepdavo degutu, kad „prie jo kojų besivoliojančios damos kuo labiau išsiteptų savo šilkinius rūbus“.

Pasak to paties Simanovičiaus, Rasputino lėbavimams buvo pastatytas atskiras namas, kuriame lankėsi kunigaikščių, ministrų, finansininkų meilužės. O ir patys ministrai nesibodėjo Rasputino draugijos.

Sąmokslas prieš Rasputiną

1914 metais visuomenės pretenzijos Rasputinui pavirto tikru sąmokslu, kuriam vadovavo imperatoriaus Nikolajaus I-ojo anūkas Nikolajus Jaunesnysis ir politikos veikėjas Michailas Rodzianko.

Liepą į Rasputiną buvo pasikėsinta – jį peiliu puolė Iliodoro pasekėja Chionija Guseva. Rasputinas išgyveno, bet ligoninėje turėjo praleisti keletą mėnesių.

Tyrimas tęsėsi metus, Guseva buvo pripažinta serganti psichikos liga ir paguldyta į psichiatrinę ligoninę.

Sąmokslininkais buvo paskelbti kunigaikštis Feliksas Jusupovas, Didysis kunigaikštis Dmitrijus Pavlovičius, politinis veikėjas Vladimiras Puriškevičius ir britų žvalgybos karininkas Osvaldas Reineris.

Žmogžudystė buvo įvykdyta Jusupovų rūmuose, esančiuose Sankt- Peterburge prie Moikos upės.

Įvykio versijos tarp dalyvių parodymų skyrėsi ir nesutapo su tyrimo duomenimis. Pavyzdžiui, visi žmogžudystės dalyviai tvirtino, kad Rasputinas buvo nušautas į krūtinę, bet teismo medicinos  ekspertas ten nerado šautinės žaizdos. Užtat Rasputinas buvo sužeistas į kepenis, dėl ko jis vargiai būtų išgyvenęs ir 20 min., tačiau, žudikų teigimu, jis dar pusvalandį ar valandą nuo jų bėgo gatve.

Iš pradžių jie Rasputiną pavaišino ciano kaliu užnuodytu vynu ir pyragėliais. Tačiau nuodai nesuveikė – Rasputinas išgėrė keletą taurelių, po to paprašė arbatos ir pasiūlė nuvažiuoti pas čigonus.

„Man pasirodė, kad jam žinoma, kodėl aš jį čia pasikviečiau ir ką nusprendžiau jam padaryti. Tarp mūsų tarsi vyko tyli, nematoma kova“, – rašė Jusupovas knygoje „Rasputino pabaiga“.

Pasak Jusupovo, jis pasitarė su kitais sąmokslo dalyviais ir jie nusprendė Rasputiną pasmaugti, bet revolverio šūvis jiems pasirodė labiau patikimas. Jusupovas jam šovė į nugarą.

Kurį laiką Rasputinas nerodė gyvybės ženklų. Jo kūnas nejudėjo, pulso nebuvo galima apčiuopti. Tačiau kai Jusupovas jau rengėsi palikti nužudytąjį, jo vokai sujudėjo, po to jis atsimerkė, pašoko ant kojų ir stvėrė Jusupovui už peties, stengdamasis jį sugriebti už gerklės. Išgirdę bandančio ištrūkti Jusupovo šauksmus, sulėkė kiti sąmokslininkai ir ėmė šaudyti į Rasputiną.

Jam, pagal žudikų pasakojimą, pavyko išsiveržti į lauką ir tik bandant perlipti per sodo tvorą jie sugavo Rasputiną, jį surišo, nuvežė prie Nevos ir įmetė į užšalusios upės properšą.

„Mes tikėjome, kad Rusija išgelbėta, – prisiminė Jusupovas, – ir kad, dingus Rasputinui, jai atsiveria nauja era, tikėjome, kad mus visi palaikys, ir kad žmonės, esantys arti valdžios, atsikratę to perėjūno, draugiškai susivienys ir ims kartu darbuotis“.

Paslėpti nusikaltimo nepavyko  

Kitą dieną praeiviai pastebėjo kraujo dėmes ant tilto, narai ištraukė Rasputino kūną. Jo artimieji žinojo, kad jis išėjo į svečius pas Jusupovą, o namuose, kur įvyko žmogžudystė, pareigūnai aptiko kraujo pėdsakų.

Pagal teismo medicinos eksperto išvadas, Rasputinas mirė nuo kraujo išsiliejimo, kilusio dėl pilvo sužeidimo. Jis mirė, dar prieš jį įmetant į upę. Skandyje nuodų nerasta. Rasputinas mirė 1916 metų  gruodžio 30 d. naktį.

Vėliau gydytojas, kuris turėjo į pyragėlius įdėti cianido, prisipažino, kad vietoj jo įdėjo aspirino.

Rasputiną palaidojo Carskoje Selo – nerizikavo kūną gabenti per pusę šalies į jo gimtinę. Bet jis neilgai pragulėjo po žeme. 1917 metų kovą, po Vasario revoliucijos, jį sudegino Politechnikos instituto garo katile.

1990 metais kai kurie stačiatikių atstovai siūlė Rasputiną kanonizuoti kaip šventąjį kankinį, bet Rusų stačiatikių bažnyčios Sinodo komisija atmetė šią idėją.

Vardas tapo prekės ženklu

Rasputino įvaizdis plačiai ištiražuotas literatūroje, teatre, kine, jam skirti ir dokumentiniai, ir meniniai kūriniai.

Be to, jam skirta ir keletas dainų, net užsienietiškų. Populiariausia iš jų yra grupės Boney M daina „Rasputin“, kurioje jis vadinamas „visų laikų didžiausia Rusijos sekso mašina“ ir „rusų carienės meilužiu“.

Jo vardu taip pat pavadinti klubai, viešbučiai, parduotuvės, gėrimai, žurnalai.

Čia galite paklausyti populiariosios  Boney M dainos.

Parengta pagal gazeta.ru

Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 1
Prašome palaukti

24 Komentarai

 1. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having difficulties with your RSS.
  I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody else having the same RSS problems?

  Anyone who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. Hi there, There’s no doubt that your website could possibly be having web
  browser compatibility problems. When I take a look at your
  web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got
  some overlapping issues. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other than that, great website!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually know what you are speaking about!
  Bookmarked. Please also consult with my site =). We could have a link exchange arrangement among us

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. It’s great that you are getting ideas from this article
  as well as from our discussion made at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy
  I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. Thanks to my father who stated to me regarding this webpage,
  this website is really awesome.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. Quality articles or reviews is the main to attract the visitors to pay a
  quick visit the web page, that’s what this site is providing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. Right here is the perfect site for everyone who wants to understand
  this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you
  (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed
  for ages. Wonderful stuff, just wonderful!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out
  and tell you I really enjoy reading through your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal
  with the same topics? Thanks for your time!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. Hey there! I know this is kinda off topic but I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a
  blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same
  topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. If you are going for finest contents like me, only go
  to see this web site every day for the reason that it provides
  feature contents, thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. Hello there, I believe your blog may be having web browser compatibility problems.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but
  when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Besides that, wonderful site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.
  Thank you for the post. I will certainly return.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would genuinely
  benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. For newest news you have to pay a quick visit the web and on web I found this website as a most excellent web page for most up-to-date updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really pleasant piece of writing on building up new weblog.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. You’ve made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along
  with your views on this website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. I am curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m having some small security problems with my latest blog
  and I would like to find something more secure.
  Do you have any recommendations?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. For the reason that the admin of this web site is working, no doubt
  very soon it will be well-known, due to its quality contents.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. It’s an remarkable article designed for all the web viewers; they will take benefit
  from it I am sure.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. I think the admin of this web page is genuinely working hard in support
  of his web page, because here every information is quality based
  information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Do you have any video of that? I’d want to find out more details.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

šešiolika − 15 =