Pradžia » Kultūra » Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus“

Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus“

By Svajūnas Sabaliauskas │ adiena.lt

 

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Rašytojas Grigorijus Kanovičius (asmeninio albumo nuotr.)

Rašytojas prozininkas, dramaturgas, vertėjas, scenarijų autorius ir režisierius Grigorijus Kanovočius – vienas populiariausių rašytojų, gimusių Lietuvoje. Rašytojas su meile kalba apie gimtąjį kraštą, jo knygos milijoniniais tiražais išleistos užsienyje. „Airijos diena“ savo skaitytojams siūlo pokalbį su rašytoju, kuris šiuo metu gyvena Izraelyje. Žinomą rašytoją kalbino Svajūnas Sabaliauskas.

Gerbiamas rašytojau, 2014 metų gruodžio viduryje paskelbta, kad jums skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Širdies gilumoje, manau, jutote, kad ji bus skirta. Sakykite, kaip jums atrodo: kodėl tiek ilgai jos reikėjo laukti?

Kiekvienas profesionalus rašytojas, net grafomanas, paslapčia arba atvirai laukia likimo dovanos – kuris Nobelio premijos, kuris Bukerio ar kokio nors kito garbingo apdovanojimo. Aš visados laukiau skaitytojų pripažinimo, nors neslėpsiu – tikėdavausi įvertinimo ir aukštesniame lygmenyje. Juk tikėti ir laukti, ačiū Dievui, dar nedraudžiama.

Jūs manęs klausiate – kodėl aš taip ilgai laukiau? Ką gi, dėl džiaugsmo kartais verta ir eilėje palūkuriuoti. Matyt, geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba į mūsų namus.

Koks gyvenimo įvertinimas ar nutikimas jums yra pats svarbiausias?

Svarbiausias nutikimas mano šeimos ir mano gyvenime buvo pabėgimas nuo neišvengiamos žūties keturiasdešimt pirmaisiais metais iš Jonavos.

Prieš gerus metus paskelbėte, kad daugiau didelės apimties kūrinių nebus. Romanisto karjerą baigėte „Miestelio romansu“? Netikiu, kad rašytojas visiškai nerašo, manau, liko koks smulkusis žanras?

Mano amžiną atilsį tėvelis – įžymus siuvėjas – padėjo adatą ir nustojo čirksėti senoviniu „Zingeriu“ sulaukęs 80-ies. Jis nenorėjo siūti prasčiau nei prieš dešimtmetį. Aš jo ištikimas pasekėjas – nenoriu „siūti“ blogiau ir kartoti prasčiau tai, ką anksčiau parašiau dainuodamas, o ne stenėdamas. Tai liečia ir stambiąja prozą, ir smulkiąją – apsakymus. Rašytojas, nors ir ne iš geležies padarytas, bet, kaip geležis, deja, irgi rūdija.

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Grįžkime prie „Miestelio romanso“. Parašėte jį per devynis mėnesius. Ar sunki buvo kelionė namo, į vaikystę, ar lengva buvo atverti namų duris ir prisiminimus? Kokia vaikystės Jonava išliko jūsų prisiminimuose?

Mano kelionė į gimtinę nebuvo sunki, bet be galo liūdna, nes tos Jonavos, tų laikų neužmirštama Jonava seniai jau nebeegzistavo. Ją nušlavė karo viesulas. Atpažinau tik suirusias kapines ir seną sinagogą, kurioje įsikūrė kepykla. Senelės trobos palangėje sėdėjo svetimas gražuolis katinas. 

Norėjau savo kūriniuose „iškepti“ aną, prieškarinę draugišką, daugiatautę Jonavą. Kaip ją „iškepiau“ – ne man spręsti.

Sakykite, kas turėjo atsitikti, kad tiek amžių kartu gyvenę lietuviai ir žydai per kelias dienas, atėjus vokiečiams, tapo baisiais priešais? Kad kaimynas plėšė kaimyno turtą, kad kaimynas žudė kaimyną, su kurio vaiku jo vaikas žaidė? Kaip šėtonas taip suvelia žmogaus protą?

Klausimas rimtas. Tiesą pasakius, neginčijamo atsakymo neturiu. Tarybų Sąjunga ir Vokietija sukiršino žydus ir lietuvius. Mano manymu, nemažai lietuvių buvo įsitikinę, kad žydai pražudė Lietuvos nepriklausomybę, – bučiavo sovietų tankus. Nežinau, kaip kituose miesteliuose, bet Jonavoje jie bučiavo savo vaikus ir mylimas moteris, visai nesiruošdami pražudyti Lietuvos nepriklausomybės.

Neneigiu, kad dalis žydų simpatizavo Tarybų Sąjungai, tikėdamiesi, kad ji apgins juos nuo vokiškų fašistų.

Aš su ramia sąžine tvirtinu: dauguma žydų buvo paklusnūs ir lojalūs Lietuvos piliečiai, kurie jokiu būdu neturėjo užmačių ardyti valstybės pagrindus. Jų vienintelis gyvenimo tikslas buvo darbas ir taikus sugyvenimas.

Bet įvyko tai, kas įvyko.

Ne žydai prisišaukė į Lietuvą Raudonąją armiją, ne jie nuvertė teisėtą valdžią, Lietuva neteko šimtų tūkstančių savo piliečių ir taip nuskurdino save, padarydama sau didžiulę, neatitaisomą žalą. Kelias, kai žmonės verčia kaltę vienas kitam, yra beprasmiškas ir nevaisingas. Laikas žengti kartu ir draugiškai sugyventi.

Kada paskutinį kartą lankėtės Jonavoje ir Lietuvoje? Kiek ir kaip pasikeitė vaikystės miestas ir gimtoji šalis?

Jonavoje buvau labai seniai – prieš gerą dešimtmetį. Mano abu sūnūs pasakoja, kad Jonava palieka labai gerą įspūdį. Pasitikiu jų nuomone.

Jau daugiau nei 20 metų gyvenate Izraelyje. Pripratote prie pastovių neramumų kaimyninėje šalyje, kai į Izraelio pusę skrenda raketos? Ar kada pasibaigs šis konfliktas?

Žmonės pripranta gyventi netgi ugnikalnio papėdėje. Pripratau ir aš, ir mano ištikima palydovė – žmona Olga. Priprato, deja, ir visa žydų valstybė. Graudus tas pripratimas.

Nesu politikas ir nesu būrėjas. Galiu tik tvirtinti, kad ši vis beišsiveržianti ugnis pergyvens mane, gal pergyvens dar ir ne vieną izraeliečių kartą… Kol kas taika tėra tik svajonė ir stebuklingas sapnas.

Esate pasakęs: „Aš nesu žydų rašytojas, nes rašau rusiškai, aš nesu rusų rašytojas, nes rašau apie žydus, ir lietuvių rašytojas aš nesu, nes aš nerašau lietuviškai.“ Save galite pavadinti pasaulio piliečiu ar lietuviu, žydu? Ar tautybė XXI amžiuje turi didelę reikšmę? Ar rašytojui svarbi pilietybė?

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Rašytojas Grigorijus Kanovičius

Aš esu žydas ir tuo didžiuojuosi. Rašau apie žydus. Nesu pasaulio pilietis ir niekados nenorėjau juo būti. Nėra rašytojų be tautybės. Nedaliju savo simpatijų – vienodai linkiu laimės visoms šalims, kuriose aukščiausia vertybė yra žmogus, o ne įrašai paso skyreliuose: „tautybė, tikėjimas, lytis“.

Karo metus praleidote Kazachstane. Žinojote, kas vyksta Lietuvoje, bet karui pasibaigus grįžote į ją. Kodėl tuomet pasirinkote Vilnių?

Taip, dvejus alkanus karo metus praleidau Kazachstano stepėse, skurdžiame kolūkyje, netoli nuo čečėnų tremtinių lagerio. Naujienų turėjome tik iš stepių: „vakar sakalai suplėšė tris avis“. Apie Lietuvą niekas nieko nežinojo. Iš tolių toliausių žydai po kruvino karo į savo buvusius namus dažniausiai negrįžo. Nepanoro gyventi griuvėsiuose ir bylinėtis su jų trobas ir namus užėmusiais naujais šeimininkais. Dėl šitų ir kitų priežasčių, lyg susitarę, jie prieglobsčiu rinkdavosi arba kadaise garsėjusį pasaulyje žydų miestą Vilnių, arba Kauną.

Ar sovietmečiu neteko slėpti savo tautybės? Nejutote diskriminacijos? Pavyzdžiui, neskaudino, kad ir, atrodytų, paprasta vaikiška dainelė: „Imkim, vaikai, pagaliuką ir užmuškim tą žyduką…“

Niekados neslėpiau, kad esu žydas. Atvirą ar prastai užmaskuotą diskriminaciją jutau visą sovietmetį visoje SSRS, visur, kur teko pabūti. Visur buvo pakeltas tas pagalys iš tos vaikiškos dainuškos – tik šimteriopai sunkesnis…

Buvote aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Dabar tenka išgirsti kai kuriuos Sąjūdžio dalyvius sakant: ne už tokią Lietuvą kovojome. Ar tokią Lietuvos viziją matėte tuomet?

Aš rėmiau visas Sąjūdžio idėjas. Buvau Sąjūdžio deputatas paskutinėje Gorbačiovo laikų Aukščiausioje Taryboje, važinėjau po pasaulį ir rinkau pinigus Lietuvai, agitavau už jos nepriklausomybę. Deja, ne visos visų svajonės išsipildė. Daugelį jų sugriovė visai neromantiška tikrovė. Tačiau aš ligi šiolei tikiu, kad laisvės sąlygomis dar galima daug ką atgaivinti ir realizuoti. Aimanuoti žymiai lengviau nei dirbti ir aukotis dėl savo šalies geresnės ateities.

1989 metais Sąjūdis Jus iškėlė kandidatu į SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatus. Būdamas deputatu įkvėpėte 200 kitų deputatų pasirašyti laišką dėl rasizmo ir antisemitizmo grėsmių Sovietų Sąjungoje, įteiktą Michailui Gorbačiovui. Kas nuo to laiko pasikeitė pasaulyje?

Kai aš buvau Sąjūdžio deputatu Maskvoje, rūpinausi ne tik lietuvių reikalais. Inicijavau laišką Gorbačiovui apie stiprėjantį antisemitizmą SSRS. Laišką pasirašė 200 įvairių tautybių deputatų. Nuo to laiko niekas nepasikeitė – antisemitizmas ir rasizmas ne tik nenugalėti, bet net triumfuoja.

Debiutavote kaip poetas, Jūsų poetinį jausmą paveldėjo ir sūnus Sergejus. Kaip vertinate jo kūrybą, duodate jam patarimų?

Mano sūnaus Sergejaus poeto ir prozininko gabumus vertinu gana gerai. Apgailestauju, kad dėl kitų svarbių darbų jis retokai draugauja su savo talentinga ir originalia plunksna.

Esate parašęs keletą scenarijų filmams. Kuris filmas labiausiai atitiko Jūsų literatūrinį matymą?

Geriausiu mano filmu (scenarijaus bendraautoris – I. Fridbergas) laikau „Tallinnfilm“ pastatytą „Lizdas vėjyje“.

Jūsų kūryba išversta į, berods, 12 kalbų. Visas užsienyje išleistas knygas turite? Įsivaizduojate, koks gali būti bendras knygų tiražas?

Kai mano knygų tiražas perkopė pusantro milijono vienetų, aš nustojau skaičiavęs.

Grįžkime prie Vilniaus mažajame teatre Rimo Tumino režisuoto spektaklio „Nusišypsok mums, viešpatie…“, sukurto pagal jūsų kūrybą. Jame vaidinęs ir Choinė-Genecho personažą sukūręs aktorius Vytautas Šapranauskas savo noru pasitraukė iš gyvenimo. Jums, turinčiam didžiulę gyvenimo patirtį, žinančiam, kas yra netektys ir Holokausto baisumai, kaip atrodo: kas turi atsitikti žmogui, kuris vienintelį savo turtą – gyvybę – nutaria nutraukti savo rankomis?

Velionis Vytautas Šapranauskas buvo reto talento aktorius. Aš visados žavėjausi jo vaidyba, komizmo ir tragizmo junginiu. Jame buvo tiek gyvybės, kad jos, atrodė, turėjo užtekti šimtmečiui. Savižudybę visuomet gaubia įvairios apkalbos ir spėliojimai. Nebuvau jo artimas draugas, nedrįstu spėlioti, kodėl jis taip pasielgė, nes jokios prielaidos nepadės mums suvokti tikrų tos tragedijos priežasčių. Mes jų niekad nesužinosime.

2013-aisiais Jonavoje buvo įsteigta jūsų vardo premija mokiniams už rašinius, parašytus tema „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai“. Kodėl ir kaip kilo ši mintis, gal planuojate, kad ši premija taps respublikine?

Šią premiją įsteigti sugalvojo abu mano sūnūs. Aš jiems už tą sumanymą labai dėkingas. Premijos tikslas kilnus – skatinti ir stiprinti tautinių mažumų draugystę ir bendradarbiavimą su lietuviais.

Jūsų žmona Olga – ištikima gyvenimo palydovė, kuri redaguoja ir Jūsų romanus. Sakykite, kokia ilgo ir laimingo šeimyninio gyvenimo paslaptis?

Su žmona Olga esame drauge nuo 1952-ųjų. Tokio bendrabūvio receptas vienas – pagarba ir tolerancija. Arba, seniokiškai tariant, nerūdijanti meile.

Koks žmogus gali vadintis Jūsų draugu? Ir kas yra Jūsų draugai?

Mano draugų pasaulėžiūra yra panaši į mano, gal mano panaši į jų… Turiu daug draugų. Visų pirma tai gausūs mano skaitytojai.

Kaip atleidžiate nuoskaudas? O gal tiesiog nemokate supykti?

Gal ir nekuklu taip sakyt, bet nesu kerštingas, priešingai – esu atlaidus.

Abu jūsų sūnūs Sergejus ir Dmitrijus negyvena Lietuvoje. Kas turėtų atsitikti, kad jie, kaip ir daugelis išeivių iš Lietuvos, kalbu ir apie lietuvius, kitų tautybių žmones, grįžtų į gimtinę? Manau, nesvarbu, kokia tavo tautybė, svetimame krašte vis tiek svetimas jausiesi. Koks Jūsų požiūris į emigraciją, kai Lietuva neteko (ar netenka) ketvirtadalio gyventojų?

Laisvas žmogus turi teisę rinktis. Mano abu sūnūs paliko Lietuvą – vyresnysis emigravo iš antisemitinės Sovietų Sąjungos, o jaunesnysis atsisveikino su Lietuva gelbėdamas leukemija susirgusį mažametį sūnų.

Masinė emigracija, be abejo, didelis blogis. Aš ją palyginčiau su Tėvynės nukraujavimu. Lietuvą galima tik užjausti.

Ir pabaigai – kada sulauksime Jūsų Lietuvoje besisvečiuojančio, pasirašinėjančio ant prabangiai išleisto raštų penkiatomio? Ar kitų romanų?

Vargu, tačiau norėtųsi tikėti, kad tokia kelionė dar įvyks.

Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 2
Prašome palaukti

155 Komentarai

 1. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you
  spending some time and effort to put this content together.
  I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as
  well as the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. Mass rallies took place Saturday in over 100 cities in what observers said was the largest outpouring of anger in years, and Navalny’s supporters urged protesters to keep up the pressure.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. He is to appear in court on Feb. 2 for a hearing on whether the suspended sentence will be converted to 3 1/2 years in prison.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. “Now many will say that many people came out for the illegal actions. No, few people came out; many people vote for Putin,” he said.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. Peskov said the statements “indirectly constitute absolute interference in our internal affairs” and are “direct support for the violation of the law of the Russian Federation, support for unauthorized actions.”

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. Dmitry Peskov made the criticism on Sunday, a day after protests took place across the country demanding the release of jailed opposition leader Alexei Navalny, an anti-corruption activist who is Putin’s most well-known critic.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. Prime Minister Scott Morrison said Australia Day represents how far the country has come since the First Fleet arrived.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. That is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your feed and stay up for in the hunt for more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. Creighton also serves as a resource for OPPD customers contemplating the use
  of alternative energy projects on commercial sites. We have taken special care for security of our guests and our campus has been completely covered under CCTV cameras which will be monitored 24 x 7 by a special surveillance
  team. com agen bola sbobet ibcbet casino 338a tangkas togel online indonesia terpercaya.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. At this time I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read further news.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. If you would like to grow your knowledge just keep visiting this web page and be updated with the hottest gossip posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I
  acquire actually loved account your blog posts. Anyway
  I’ll be subscribing in your feeds or even I fulfillment you access constantly rapidly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. This is my first time pay a quick visit at here and i am truly
  impressed to read everthing at one place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I
  come across a blog that’s both educative and entertaining,
  and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy that I came across this during my
  hunt for something relating to this.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. Simply want to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply cool and i could assume
  you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your
  RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to
  new posts.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. Pretty! This has been an incredibly wonderful post.
  Thanks for supplying this info.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. Hello, after reading this remarkable piece of
  writing i am as well glad to share my familiarity here with
  mates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. Wonderful blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little
  lost on everything. Would you recommend starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so
  many options out there that I’m totally confused .. Any ideas?
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Appreciate it

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge regarding unexpected feelings.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at
  this web page is really nice.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Hi! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple
  iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to correct this problem. If you have any suggestions, please share.
  Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. Everything wrote made a great deal of sense. But, what about this?
  suppose you were to create a killer title? I am
  not saying your information isn’t good, however suppose you added a headline that makes people want more?
  I mean Grigorijus Kanovičius: „Geros naujienos šiandieniniame pasaulyje neskuba
  į mūsų namus" is kinda plain. You could glance at Yahoo’s home page and see how they create news headlines to get people to
  click. You might add a video or a pic or two to get people excited about
  everything’ve got to say. In my opinion, it would make your website a little bit more interesting.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. This is my first time go to see at here and i am really impressed to
  read everthing at single place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 27. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the fantastic work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 28. I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t to find
  your email subscription hyperlink or newsletter service.

  Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe.
  Thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 29. I love looking through an article that can make men and women think.
  Also, thank you for allowing me to comment!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 30. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 31. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting
  for your next write ups thanks once again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 32. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and all.
  However think of if you added some great photos or videos
  to give your posts more, „pop“! Your content is excellent
  but with pics and videos, this website could undeniably be one of the greatest in its field.
  Fantastic blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 33. I’m not sure the place you are getting your information,
  but great topic. I must spend a while studying much more or
  understanding more. Thanks for wonderful info
  I used to be in search of this information for my
  mission.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 34. WOW just what I was searching for. Came here by searching for website

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 35. Hello there, I discovered your website via Google whilst searching for
  a related topic, your web site came up, it appears good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just changed into alert to your weblog through Google, and located that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate
  if you happen to continue this in future. Many people will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 36. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing
  all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 37. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to
  send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 38. Howdy exceptional website! Does running a blog such as this require a lot of
  work? I’ve no expertise in programming however I
  had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

  I know this is off topic nevertheless I just needed to ask.

  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 39. This information is invaluable. How can I find
  out more?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 40. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to
  this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
  Chat soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 41. I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular basis to take updated
  from newest information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 42. I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of net thus
  from now I am using net for posts, thanks to web.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 43. Useful info. Lucky me I discovered your site accidentally, and I’m surprised why this accident did not happened earlier!
  I bookmarked it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 44. I really like what you guys are usually up too.
  Such clever work and reporting! Keep up the amazing works
  guys I’ve included you guys to my own blogroll.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 45. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found
  It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to give
  a contribution & assist other users like its helped me.
  Great job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 46. Admiring the time and energy you put into your site and detailed information you offer.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve
  saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 47. Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m trying
  to find things to improve my site!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 48. Thankfulness to my father who informed me concerning this weblog, this weblog is actually awesome.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 49. This is very fascinating, You’re an overly professional blogger.
  I have joined your feed and stay up for in the hunt for extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your site in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 50. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say
  I genuinely enjoy reading your blog posts.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover
  the same topics? Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 51. Great blog here! Also your web site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your
  host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 52. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser
  compatibility issues? A number of my blog audience have complained about
  my site not operating correctly in Explorer but
  looks great in Firefox. Do you have any ideas to help
  fix this problem?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 53. Its like you learn my thoughts! You seem to know so much approximately this,
  like you wrote the ebook in it or something. I believe that you
  just could do with some percent to force the message home a little
  bit, however instead of that, that is magnificent blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 54. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 55. Hey there I am so delighted I found your webpage, I really found
  you by accident, while I was researching on Digg for something else, Anyhow I
  am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and
  a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I
  have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read more, Please do keep up the superb
  jo.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 56. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement
  you access consistently quickly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 57. Hi, i think that i noticed you visited my weblog so i got here to
  return the choose?.I’m attempting to in finding issues to
  improve my site!I suppose its good enough to use some of your
  concepts!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 58. It’s going to be end of mine day, however before
  finish I am reading this fantastic piece of writing to improve my
  experience.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 59. Wow, marvelous blog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make running a blog glance easy. The full glance of your website is
  excellent, let alone the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 60. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I
  have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 61. Great delivery. Great arguments. Keep up the good effort.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 62. I do trust all the ideas you have presented for your post.
  They’re really convincing and will certainly
  work. Still, the posts are too quick for beginners.
  May you please prolong them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 63. Excellent article. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve performed a great job. I will definitely digg it and in my view suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 64. I like the valuable info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.

  I’m quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 65. I was able to find good advice from your blog articles.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 66. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the
  website is also very good.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 67. Good way of explaining, and good article to obtain facts on the topic of my presentation subject, which i
  am going to convey in academy.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 68. Hurrah, that’s what I was searching for, what a information! existing here at this
  weblog, thanks admin of this website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 69. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 70. I go to see day-to-day a few web pages and information sites to read
  content, however this website gives feature based writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 71. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through
  some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted
  I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back often!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 72. Hello, There’s no doubt that your web site could possibly
  be having web browser compatibility issues. When I look at your web
  site in Safari, it looks fine but when opening in I.E.,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give
  you a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 73. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz answer back as I’m looking
  to design my own blog and would like to find out where u got this
  from. thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 74. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts
  on this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this
  site. Reading this info So i’m glad to convey
  that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

  I such a lot without a doubt will make sure to don?t overlook this site and provides it a glance regularly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 75. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
  thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 76. Greetings I am so excited I found your weblog, I
  really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless
  I am here now and would just like to say many thanks for
  a remarkable post and a all round entertaining blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to look
  over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 77. It’s hard to find well-informed people about this subject, however, you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 78. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and interesting, and let
  me tell you, you’ve hit the nail on the head.

  The problem is something too few people are speaking intelligently
  about. Now i’m very happy that I found this during my hunt for something relating to this.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 79. Admiring the time and energy you put into your website and detailed
  information you present. It’s great to come across
  a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding
  your RSS feeds to my Google account.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 80. Informative article, exactly what I wanted to find.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 81. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend
  your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 82. Generally I do not learn article on blogs, however I wish to
  say that this write-up very pressured me to check out and do it!
  Your writing style has been surprised me.
  Thanks, very great post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 83. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll
  be book-marking it and checking back frequently!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 84. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 85. hello there and thank you for your information – I have definitely picked
  up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using
  this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but
  sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your
  high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 86. Right here is the right website for everyone who wants to
  find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want
  to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been written about for a long
  time. Wonderful stuff, just wonderful!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 87. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website
  to come back down the road. All the best

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 88. Wonderful, what a website it is! This web site provides useful
  information to us, keep it up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 89. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i
  came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve
  my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 90. What’s up, yup this piece of writing is actually pleasant and I have learned lot of things from it concerning
  blogging. thanks.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 91. There’s certainly a lot to learn about this subject. I really like all the points you made.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 92. Wow, superb weblog structure! How lengthy have you ever
  been blogging for? you made blogging look easy. The whole look of your site is
  excellent, as well as the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 93. Everything is very open with a clear description of the
  issues. It was truly informative. Your website is useful. Thanks for
  sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 94. If some one needs expert view about blogging after that
  i recommend him/her to visit this website, Keep up the nice job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 95. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but
  I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and
  I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 96. I couldn’t refrain from commenting. Very well written!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 97. Spot on with this write-up, I really believe that this amazing
  site needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for
  the information!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 98. This piece of writing is really a fastidious one
  it assists new net viewers, who are wishing for blogging.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 99. Thanks for another informative website. Where else may I am getting that type of information written in such
  an ideal way? I have a challenge that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 100. Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Thank you for providing these details.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 101. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and
  we are looking to swap solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 102. What’s up, after reading this amazing paragraph i am as well happy to share my experience here with
  colleagues.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 103. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 104. Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say
  this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good
  web hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 105. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all.
  However imagine if you added some great pictures or video clips
  to give your posts more, „pop“! Your content is excellent but with images and clips,
  this website could definitely be one of the very best in its niche.
  Good blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 106. Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The overall glance of your web site is great, let alone
  the content!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 107. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it
  😉 I will come back once again since i have saved as a favorite it.

  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 108. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in internet
  explorer, might test this? IE nonetheless is the market chief and a big component to people will omit your wonderful writing because of
  this problem.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 109. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.

  If you know of any please share. Kudos!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 110. Wonderful article! That is the type of info that are supposed to be shared across the
  web. Shame on the seek engines for now not positioning this
  put up upper! Come on over and consult with my web site .
  Thank you =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 111. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with
  almost all vital infos. I would like to peer extra posts like this .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 112. I do not even understand how I stopped up here, however I believed this post used to be great.
  I do not recognise who you are however certainly you’re going
  to a famous blogger should you are not already. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 113. Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say
  this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Thanks, I appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 114. Hey there! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting sick and tired of WordPress because
  I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 115. Great information. Lucky me I came across your blog by chance
  (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 116. I blog frequently and I truly appreciate your content.
  The article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking
  for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 117. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 118. It’s impressive that you are getting ideas from this post as well as from our discussion made at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 119. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues
  with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 120. My brother recommended I might like this web site.
  He was entirely right. This post actually made my day.
  You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 121. Wonderful work! This is the type of information that are supposed to
  be shared around the internet. Shame on Google for now not
  positioning this publish higher! Come on over
  and seek advice from my site . Thank you =)

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 122. When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment is added I get four
  emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 123. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 124. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a
  year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 125. You ought to take part in a contest for one of the finest blogs on the net.
  I’m going to recommend this web site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 126. It’s difficult to find well-informed people about this subject,
  however, you seem like you know what you’re talking about!

  Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 127. It’s remarkable designed for me to have a site, which is valuable designed for my know-how.
  thanks admin

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 128. Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my website loaded up as fast as yours lol

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 129. Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 130. Howdy very cool web site!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am happy to search out so many helpful information here in the put up, we
  need work out more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 131. Hey there! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does building a well-established website such
  as yours require a large amount of work? I’m completely new to writing a blog but I do write
  in my journal daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal
  experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions
  or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 132. magnificent issues altogether, you simply won a new reader.
  What would you suggest in regards to your submit that you simply made
  some days in the past? Any sure?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 133. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 134. I could not resist commenting. Exceptionally well written!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 135. Wow, superb blog format! How lengthy have you been blogging
  for? you make running a blog glance easy. The whole glance of your website is wonderful, as neatly as the content material!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 136. Thank you for another informative site. Where else could
  I am getting that kind of information written in such a perfect means?
  I’ve a project that I am simply now running on, and I have been at the look out for such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 137. I am curious to find out what blog system you’re utilizing?
  I’m experiencing some small security problems with my latest
  website and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 138. Thanks for another fantastic article. The place else may just anyone get that kind of info in such a perfect means of writing?
  I’ve a presentation next week, and I’m at the search
  for such information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 139. My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought
  I might check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking over your web page again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 140. Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to
  get guidance from someone with experience. Any help would be greatly
  appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 141. This is really attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.

  I have joined your feed and stay up for in quest of more of your great post.

  Additionally, I have shared your website in my social networks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 142. Hi there mates, how is the whole thing, and what you would like to say on the topic of this article, in my view its truly
  amazing in favor of me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 143. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I really hope to view the same high-grade content from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website
  now 😉

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 144. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same subjects
  you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know
  my visitors would enjoy your work. If you are even remotely
  interested, feel free to send me an e mail.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 145. There’s definately a lot to find out about this topic.

  I like all of the points you’ve made.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 146. I don’t even know the way I finished up here, but I thought
  this post was once great. I do not know who you’re but certainly you are going to a famous blogger when you aren’t already.
  Cheers! natalielise pof

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 147. Hey very nice blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 148. Superb blog you have here but I was curious if you knew of any forums that
  cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of community where I
  can get responses from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 149. Everything is very open with a really clear explanation of
  the challenges. It was really informative. Your site is very
  useful. Thank you for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 150. There is certainly a great deal to learn about this topic.
  I really like all the points you made.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 151. Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your
  site. Im really impressed by it.
  Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll definitely digg it and individually
  recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 152. It’s actually a nice and helpful piece of information.
  I am glad that you just shared this helpful information with
  us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 153. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting
  to know your situation; we have developed some nice practices
  and we are looking to trade strategies with other folks, why not shoot
  me an email if interested.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 154. Awesome! Its genuinely awesome article, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 155. Great web site you’ve got here.. It’s hard to find excellent
  writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you!
  Take care!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

14 − 11 =