Pradžia » Nuomonės » Kaip valdoma Lietuvos valstybė?

Kaip valdoma Lietuvos valstybė?

By Savaitraštis Kaunui │adiena.lt

Sparčiai mažėja valstybės gyventojų, todėl kyla klausimas, kodėl tokiu pačiu pagreičiu nemažėja valdininkų armija? Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros dėstytoja, Dokumentų valdymo skyriaus vadovė Živilė Stankevičiūtė sutinka, kad yra daug viešojo administravimo srities klausimų. Jos nuomone, prieš mažinant valstybės tarnautojų skaičių, reikėtų atlikti nuo partijų interesų nepriklausomą auditą.

DAINORAS LUKAS

– Kodėl pateikiami skirtingi duomenys apie valstybės išlaikomus valstybės tarnautojus? Skaičiai, kai nurodomi užimti, įsteigti ar maksimaliai leistini etatai, nesutampa. Vieni giriasi, kad mažėja leistinų ar įsteigtų etatų, kiti sako, kad užimtų etatų daugėja.

ziv-stank-2

KTU archyvo nuotrauka

– Reikėtų atskirti du sektorius, nes apie juos pateikti skirtingi duomenys. Viešojo administravimo įstaigose valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirba pagal darbo sutartį. Valstybės tarnautojams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, dirbantiems pagal darbo sutartį – Darbo kodeksas. Taip pat turime viešąjį sektorių, kur greta viešojo administravimo įstaigų įtraukiame mokyklas, ligonines ir pan. Sudėjus šias 2 grupes viešasis sektorius apima daugelį žmonių. (Apie 30 proc.šalies dirbančiųjų gauna atlyginimą iš valstybės – aut. past.) Tik viešojo administravimo įstaigose, kaip nurodo Valstybės tarnybos departamentas, šiandien 597 įstaigose yra patvirtintos 58 tūkst. 202 pareigybės. Į šias pareigybes patenka ir valstybės tarnautojai, ir dirbantys pagal darbo sutartis. Užimtų pareigybių yra 53 tūkst. 684. Vadinasi, 93 proc. leistinų pareigybių yra užimtos.

– Kam reikia nustatyti daugiau pareigybių, nei iš tiesų reikia darbuotojų?

– Leistinas pareigybes tvirtina steigėjai. Anksčiau įstaigos vadovui visada buvo naudinga turėti daugiau patvirtintų pareigybių ir kuo mažiau užimtų pareigybių, nes finansavimas skiriamas patvirtintoms pareigybėms. Tada darbo užmokesčio fondui skirti pinigai gali būti panaudoti kitiems darbuotojams skatinti.

Įvardijote spragą. Kuris likvidavimas leistų sutaupyti lėšų?

– Viešasis sektorius visada skiriasi nuo privataus. Takoskyra tarp jų išlieka ir darbuotojų paieškos bei atrankos procese, ir darbuotojų darbo užmokesčio, motyvavimo bei karjeros srityse. Šiuo atveju Lietuva nesiskiria nuo kitų ES šalių. Kiekviena valstybė nustato savo principus ir viešojo sektoriaus reglamentavimą. Kyla klausimas, kiek valstybės tarnautojų arba dirbančiųjų pagal darbo sutartį Lietuvai reikia, kad šie žmonės generuotų pridėtinę vertę.

– Kas gali atsakyti, kiek reikia tarnautojų?

– Sudėtingas klausimas. Yra įvairių skaičiavimų, statistikos. 2010-aisiais ES buvo atliktas tyrimas statistinių duomenų pagrindu. Skaičiuota, kokią bendro gyventojų skaičiaus dalį sudaro viešojo administravimo sektoriuje dirbantys asmenys. Lietuvos rodiklis buvo 2,5 proc. Palyginti: Latvijoje šis rodiklis siekė 2,4 proc., Italijoje – 2,4 proc., Slovakijoje – 0,8 proc., Slovėnijoje – 1,3 proc., Ispanijoje – 3 proc. Kiekvienoje valstybėje skirtingai vertinama, kas priklauso dirbantiesiems viešajame sektoriuje, todėl duomenis dažnai sunku palyginti. Norint atsakyti į klausimą reikėtų žvelgti per viešojo administravimo paslaugų kokybės prizmę, svarstyti, ar mes, piliečiai, esame patenkinti jomis.

– Gyventojų mažėja, kompiuterinės technologijos leidžia atsisakyti popierizmo, bet savivaldybių administracijų darbuotojų daugėja. Užimtų pareigybių 2011–2015 m. padaugėjo nuo 13,45 tūkst. iki 14 tūkst. Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto, jei administracijos darbuotojų skaičius būtų mažėjęs proporcingai gyventojų skaičiui, nuo 2011 m. būtų sutaupyta apie 7 mln. eurų. Kodėl savivaldybių darbuotojų skaičius ne krinta, o auga, išskyrus Kauno ir Vilniaus savivaldybes?

– Yra keistų dalykų. Pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse gyventojų skaičius yra panašus, bet valstybės tarnautojų vienoje yra smarkiai daugiau nei kitoje, šie skirtumai siekia net 2,5 karto. Kodėl taip yra? Kelčiau klausimą dėl darbuotojų funkcijų paskirstymo. Antras klausimas – darbuotojų kompetencija: nepaisant to, kad atrankų sistema yra tobulinama, kiekvienas valstybės tarnautojas privalo išsilaikyti bendrųjų gebėjimų testą. Mano patirtis rodo, kad informacinės technologijos viešajame sektoriuje dažniausiai nepadeda darbuotojams dirbti, o net padvigubina darbo krūvį. Paprastas pavyzdys – apie dokumentų valdymo sistemas. Daugelis savivaldybių turi įdiegtą dokumentų valdymo sistemą „Doclogix“. Kai gaunamas raštas iš ministerijos, kanceliarijos darbuotoja jį nuskenuoja, suveda pagrindinę informaciją, įkelia į sistemą ir nusiunčia dokumentą darbuotojui, turinčiam parengti rezoliuciją ir suformuoti pavedimą asmeniui, kuris bus vykdytojas. Atrodytų, kad gautą popierinį dokumentą galima tiesiog įdėti į segtuvą, bet taip nėra. Su popieriniu dokumentu darbuotoja eina pas vadovą, jis parašo rezoliuciją ir įdiegtoje programoje įvykdo tą patį. Informacinės technologijos, turinčios atlaisvinti žmones ir sutaupyti laiko kitiems darbams, generuoja dvigubą krūvį.

– Kaip manote, kodėl Lietuvoje pristeigta perteklinių valstybės agentūrų, dubliuojančių savo funkcijas?

– Iš tiesų valstybės institucijų funkcijų pasiskirstymas nėra aiškus. Galime pradėti nuo aukščiausio lygmens, kai kelios ministerijos kuruoja tas pačias funkcijas. Retorinis klausimas: kas Lietuvoje kuruoja darnų vystymąsi? Vykdoma strategija „Valstybė 2020“, o kuri institucija už ją atsakinga? Kai piliečiui prireikia kreiptis į valstybės institucijas dėl juridinių veiksmų, painiavos atsiranda dar daugiau. Kitas pavyzdys. Pagrindinė institucija, Lietuvoje įgyvendinanti užimtumo rėmimo politiką, yra Lietuvos darbo birža. Ilgai ji buvo atsakinga už nedarbo draudimo išmokų skaičiavimą ir išmokėjimą. Konsultantas apskaičiuodavo išmokos dydį, pateikdavo duomenis buhalterijai, o ji pervesdavo pinigus į bedarbio sąskaitą. Dabar tvarka pakitusi: išmoką skaičiuoja Darbo birža, o moka „Sodra“. Negaliu pasakyti, kiek tai leido procesus padaryti efektyvius ir ar tai įvyko, nes nemačiau tyrimų. Į tai žvelgiu dvejopai: pirmas veiksnys – ekonominis, kai įvertinama, kiek sutaupyta lėšų, antras – klientų pasitenkinimas. Kyla klausimas, ar klientai žino, kur kreiptis, jei konsultantė paskaičiuoja vienokią išmoką, o „Sodra“ perveda mažesnę?

– Prabilus apie Darbo biržą, atmintyje iškyla konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio prieš rinkimus išsakyta mintis, kad šią įstaigą, kurioje dirba apie 1 tūkst. 350 žmonių, būtų galima panaikinti, o įdarbinimo funkciją perduoti privačioms įmonėms. Kaip minėjote,pašalpas jau dabar moka „Sodra“. Gal tikrai galima išsiversti be Darbo biržos?

– Dažniausiai matome tik tai, kad darbo netekęs asmuo ateina į Darbo biržą, užsiregistruoja, gauna teisę į sveikatos draudimą, jam paskaičiuojama išmoka. Taip supaprastintai suvokiame Darbo biržos funkciją. Bet jos yra sudėtingesnės. Darbo birža aptarnauja ne tik bedarbius ir ieškančius darbo, bet ir darbdavius. Kitos Darbo biržos funkcijos yra profesinis mokymas, darbo vietų steigimo rėmimas, neįgaliųjų įdarbinimas, socialinių įmonių veiklos administravimas. Ar valstybė gali visai atsisakyti šių funkcijų? Nėra nė vienos ES valstybės, kurioje nebūtų Darbo biržos. Kitas dalykas – funkcijų perskirstymas. Galbūt Darbo birža galėtų atsisakyti registracijos vien todėl, kad bedarbis turėtų sveikatos draudimą. Būtų galima rasti kitokį modelį. Įdarbinimo ir darbo paiešką galėtume pavesti privačioms įdarbinimo įmonėms, „Sodra“ galėtų ne tik mokėti, bet ir apskaičiuoti pašalpas. Tiesa, tada „Sodrai“ tektų didinti pareigybių skaičių. Tai – uždaras ratas.

– Valstybės tarnyba neskelbia, kiek yra dirbančių buhalterių, bet akivaizdu, kad šių specialistų yra nemažai. Ūkio ministerija buvo siūliusi buhalterijos paslaugas pirkti iš privačių įmonių. Finansų ministerija teigė, kad apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms pagal sutartį tvarkyti biudžetinių įstaigų apskaitų neleidžia įstatymai.

– Paslaugų pirkimas plačiai paplitęs. Galima paminėti valymo paslaugas. Tai lėmė kelios priežastys: ekonominis skaičiavimas (kiek kainuoja išlaikyti savus darbuotojus, kiek kainuoja pasamdyti) ir paslaugų kokybė. Savam darbuotojui, jeigu jis nelabai tvarkingai išvalo, vengiama pasakyti griežčiau, reikalauti kokybės. Tai susiję su mūsų mentalitetu. Samdomai įmonei galima griežčiau paaiškinti kokybės reikalavimus. Pagrindinis argumentas, kodėl daugelis biudžetinių organizacijų pradėjo pirkti tam tikras paslaugas iš šalies, slypi finansavime. Jeigu turi darbuotoją, valytojo pareigybę, pinigai įkrenta į darbo užmokesčio eilutę. Jeigu valytojos nereikia, turi laisvą pareigybę ir pinigus, o valymo paslaugos perkeliamos į paslaugų eilutę. Valytojai mokama iš darbo užmokesčio fondo, o valymo įmonei – iš paslaugų eilutės. Įstaigai taip geriau, nes darbo užmokesčio lėšas galima panaudoti priedams ir premijoms.

– Savivaldybės, ministerijos turi teisės skyrius, bet teisininkų paslaugos perkamos ir samdant specialistus iš šalies, kai prireikia bylinėtis teismuose. Gal teisininkai įstaigoms nereikalingi, o užtektų pagalbos iš šalies?

– Turėtume kalbėti apie skirtingo lygio paslaugas. Civilinis kodeksas nurodo, kad juridiniam asmeniui apeliacinės instancijos teisme gali atstovauti tik aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Visose savivaldybėse turėtų dirbti tik tokie teisininkai. Bet yra tokių, kurie yra įgiję specialybes kolegijose. Paprastai teisininkai specializuojasi atskirose teisėse. Negalėtume iš vieno žmogaus reikalauti, kad jis būtų geras specialistas ir civilinėje, ir administracinėje, ir baudžiamojoje teisėje. Kalbant apie viešojo intereso gynimą, savivaldybės turėtų pasitelkti žmones, galinčius tai daryti kuo profesionaliau.

– Prieš 30 metų Kanada atleido apie 15 proc. valstybės tarnautojų, jiems skyrė išmokas, bet šie milijonai atsipirko greičiau nei per 2 metus. Dabar vėl šalis skelbia ryžtingai mažinsianti tarnautojų skaičių – atleis apie 9 tūkst. darbuotojų iš 257 tūkst., o per 3 metus atleidimų padaugės iki 35 tūkst. Tarnautojų nėra net 1 proc. populiacijos. Valstybė siekia išlaikyti, kad šis skaičius nesiektų 1 proc. populiacijos. Kodėl Lietuvoje nėra tokių tvirtų žingsnių?

– Norint kalbėti apie skirtingų valstybių patirtį, reikėtų vertinti, kokios funkcijos deleguotos privačiam sektoriui. Nežinau, bet, ko gero, Kanados atvejis yra toks – kai labai daug funkcijų yra deleguota privačiam sektoriui, 1 proc. yra tinkamas dydis. Intuityviai sakome, kad valstybės tarnautojų yra per daug, kad esame nepatenkinti jų paslaugomis. Vyrauja viešoji nuomonė, kad tai – kavą geriantys ir nieko neveikiantys žmonės, kurie besikreipiantįjį vaiko iš vieno kabineto į kitą, todėl problemos sprendimas užsitęsia. Kiekvienam iš valdiškos įstaigos teko išeiti nusivylusiam, nepatenkintam ir nežinančiam, ką daryti. Mums reikėtų pradėti nuo nuoseklaus audito, o nekalbėti, kaip kam atrodo. Privalome atsiriboti nuo partijų interesų ir privačių asmenų, o pagrindinis principas turėtų būti viešojo sektoriaus veiklos efektyvinimas. Tik tada galėsime pasakyti, ar turime per daug tarnautojų.

sav-kaunui-logo

 

 

 

Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 1
Prašome palaukti

26 Komentarai

 1. Someone essentially help to make significantly posts I’d state.
  This is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I amazed with the research you made to create this particular post incredible.
  Wonderful task!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. I love it when people come together and share thoughts. Great site, stick with
  it! adreamoftrains web hosting sites

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. It’s impressive that you are getting ideas from
  this paragraph as well as from our discussion made at this time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. Greate post. Keep posting such kind of information on your site.

  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You have performed a fantastic job.

  I will certainly digg it and personally suggest to
  my friends. I am sure they’ll be benefited from this
  website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations
  or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently rapidly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. I feel this is among the such a lot important information for me.
  And i am glad studying your article. But should remark on some basic
  things, The web site style is ideal, the articles
  is really great : D. Good task, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say
  I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thanks for your time!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. My brother recommended I might like this blog.

  He was totally right. This post actually made my day.

  You cann’t imagine just how much time I had spent for this information!
  Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. Thankfulness to my father who informed me about this weblog, this blog is in fact amazing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web site is truly fastidious.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. Hi to all, for the reason that I am in fact keen of reading this blog’s post to be updated
  regularly. It consists of nice data.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Hello I am so happy I found your webpage, I really found you
  by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you
  for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems
  with your site. It looks like some of the written text
  on your posts are running off the screen. Can someone else
  please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This may be a problem with my browser
  because I’ve had this happen before. Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. Thanks for finally talking about >Kaip valdoma Lietuvos valstybė?

  <Loved it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.I will be
  sure to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage one to continue
  your great job, have a nice holiday weekend!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web
  browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it! natalielise pof

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me breakfast due to the fact that
  I found it for him… lol. So allow me to reword this….

  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. Informative article, totally what I was looking for.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. Hurrah! In the end I got a webpage from where
  I be able to really obtain useful data regarding my study and knowledge.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. Hi! I know this is kinda off topic however I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same
  subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Great blog by the
  way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. Hello there! Quick question that’s totally off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My web
  site looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve
  this issue. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. Hi there, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little comment to support you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox
  and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?

  Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it
  over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my
  followers! Great blog and wonderful design.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

aštuoni + 16 =